Vyšlo na isdn.cz, .2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0426003.php3

Minulý týden: RRTV, mýtné, T-Systems …

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasila s tím, aby Český Telecom experimentálně vysílal. Ten usiluje také o zakázku na výběr elektronického mýtného v ČR, zřejmě od roku 2006. Spolupracovat na tom hodlá se Siemensem a T-Systems. Česká pobočka T-Systems International ICSS mezitím představila své aktivity …

Minulý týden zaměstnával média především spor mezi vedením Českého Telecomu a Eurotelu, vrcholící (prozatím neúspěšnými) snahami o odvolání ředitele Valeskiho. Další velkou událostí byl pád cen ADSL, kdy Contactel jako první zareagoval na nedávné rozhodnutí regulátora o ADSL propojení a snížil koncovou cenu své "nejmenší" nabídky až na 650 Kč bez DPH. Učinil tak přesto, že dosud nemá s Telecomem podepsanou smlouvu o ADSL propojení, takže mu hrozí, že než ji podepíše, bude své uživatele muset z části dotovat. I tak je ale pokles cen za ADSL, na hranici 650 Kč bez DPH za nejpomalejší variantu s objemem 3 GB významný, protože zvyšuje dostupnost této technologie i pro uživatele, kteří nejsou ochotni či nemohou tolik investovat do svého připojení.

Důležité je to i v souvislosti s tím, že koncem minulého týdne vzal za své sen o skutečném dial-upovém paušálu: po Telecomu a Czech On Line zavedla i společnost GTS možnost regulace své služby, pokud uživatel "konzumuje více, než kolik je průměrná konzumace". Fakticky se tak z intervalového paušálu na dial-upu stal tzv. časový kredit (určitý objem předplacených minut, které uživatel nejprve zaplatí, a pak čerpá). Konkrétně u služby GTS Pohoda Doma to je 120 hodin měsíčně. Je to stále více, než kolik zhruba před rokem, ještě v rámci jednání Fóra pro dial-up, navrhoval v jedné ze světlejších chvilek sám Telecom: 100 hodin měsíčně za 500 Kč (bez DPH). Na druhou stranu řada dosavadních uživatelů této služby to nejspíše pocítí dost bolestně.

Naštěstí pokles cen za ADSL, který odstartoval Contactel a ke kterému snad dojde i u ostatních poskytovatelů, umožní dalším uživatelům přejít od problematického dial-upu k ADSL. Otázkou samozřejmě zůstává dostupnost této technologie, kterou Telecom sliboval rozšířit na 100 dalších lokalit ještě během prvního čtvrtletí. Jak jsem psal v předminulém dílu tohoto seriálu, část z těchto lokalit měla být vybavena ADSL do 15. dubna, ale těsně předtím se v příslušné aplikaci na zjišťování dostupnosti začaly objevovat pozdější data. Nyní se objevují signály, že první nové lokality byly již skutečně zprovozněny. Zřejmě tedy už dorazily nové DSLAMy až ze vzdálené Číny, od firmy Huawei ….

RRTV: Telecom může vysílat …

Českého Telecomu se týká také další zpráva z minulého týdne, o tom že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání minulé úterý

vyslovila souhlas se žádostí Českého telekomunikačního úřadu o souhlas s vydáním povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro experimentální vysílání DVB-T v lokalitách Praha a Brno podle paragrafu 5 písmene H zákona 231/2001, a to s platností do 31. října 2004

Telecom již jednou žádal Radu o souhlas, koncem minulého roku, ale tehdy jej ještě nezískal (protože jeho žádost prý neodpovídala aktuální zákonné úpravě). Nyní tedy uspěl, ale stále ještě potřebuje souhlas také od Českého telekomunikačního úřadu. Experimentální pozemní (terestrické) digitální vysílání přitom již od roku 1999 provozují jiné dva subjekty, České radiokomunikace a Czech Digital Group, na základě licence prodloužené do konce tohoto roku. Oba tyto subjekty také usilují o získání licence k řádnému (již ne pouze experimentálnímu) digitálnímu vysílání, a o to samé se jistě bude snažit i Telecom. V současné době se však uvažuje jen o dvou tzv. digitálním multiplexech, pro které jsou připraveny potřebné kmitočty (byť pokrývající jen část území ČR).

Elektronické mýtné: zájem má Telecom, Kapsch a PPF

Zcela novou, ale nejspíše velmi atraktivní činností, by mohlo být vybírání elektronického mýtného v ČR, jako náhrady za stávající dálniční známky. Vláda se sice teprve rozhoduje, zda něco takového u nás vůbec zavede a za jakých podmínek (jednat by o tom měla snad již tento týden), a podle výsledku by teprve bylo vypsáno výběrové řízení na realizátora celé akce. Již nyní se ale začínají hlásit zájemci o tuto zakázku. Podle dostupných informací již zájem projevila společnost Kapsch, která takovýto systém provozuje v Rakousku. Dalším zájemcem možná bude tuzemská finanční skupina PPF, která by si nejspíše našla nějakého strategického partnera.

Snad nejvýrazněji se ale směrem k veřejnosti prezentoval další zájemce: tříčlenné konsorcium, tvořené Českým Telecomem, a německými společnostmi Siemens a T-System. Minulý týden ohlásili podpis memoranda, na základě kterého se chtějí společně ucházet o budoucí zakázku:

Společnosti ČESKÝ TELECOM, Siemens a T-Systems se dohodly na spolupráci v oblasti elektronického mýtného.
Podpisem memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding) vzniklo seskupení finančně silných a technologicky rozvinutých partnerů. Jejich vzájemná synergie garantuje zvládnutí přípravy a případnou realizaci projektu takového rozsahu.

Přitom právě Siemens spolu s T-Systems zavádí elektronické mýtné v Německu, ale zatím ne moc úspěšně. Zde totiž zvolili složitější technické řešení na bázi kombinace GSM a GPS, ve zkušebném provozu se objevily problémy, a tak oficiální spuštění muselo být odloženo - v současné době až na 1. ledna 2005. V Rakousku implementovala společnost Kapsch jednodušší technické řešení na bázi "rádiového modelu", a je úspěšnější. Stejné řešení jako v Rakousku používají také ve Francii a v Itálii.

U nás zatím nebylo rozhodnuto o technickém řešení, a volba nejspíše bude ponechána až na výběrové řízení a podané nabídky. O zavedení elektronického mýtného v ČR se uvažuje od roku 2006 a roční výnos se zpočátku odhaduje na cca 5 miliard (a do dalších 5 let na cca 10 miliard).

T-Systems se představuje

Shodou okolností, nebo také možná zcela záměrně, uspořádala česká pobočka T-Systems minulý týden malý seminář pro novináře, na kterém představila sebe sama a své aktivity. Čím se tedy T-Systems zabývá, a kde jsou její kořeny?

T-Systems je jedna ze čtyř divizí německého Deutsche Telecom:

  • T-COM: zabývá se pevnými sítěmi
  • T-Mobile: provozuje sítě mobilní
  • T-Systems: poskytuje ICT služby pro klíčové zákazníky
  • T-Online: poskytuje on-line služby (spíše detailovému trhu)

Vedle toho existovala ještě další divize, ICS (International Carrier Services), která již podle svého názvu poskytuje služby telekomunikačním operátorům a providerů. Tuto divizi založil Deutsche Telekom v roce 1999, ale později ji zaintegroval (již jako ICSS, International Carrier Sales & Solutions) právě do divize T-Systems. Do ČR se ještě samostatná divize ICSS dostala na přelomu let 2001 a 2002, vstupem do PragoNet-u. Později, vzhledem ke sloučení s T-Systems a k plnému ovládnutí Pragonetu právě ze strany T-Systems, došlo k přejmenování dřívějšího PragoNetu na T-Systems PragoNet, a.s. Ten je nyní plně vlastněnou dcerou T-Systems ICSS International.

Pokud jde o hlavní aktivity T-Systems Pragonet a.s. a ICSS v ČR, pak ty mají charakter "operátorského businessu", neboli poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb a řešení, a to

  • provozovatelům pevných sítí
  • mobilním operátorům
  • ISP
  • dalším nadnárodním telekomunikačním operátorům, s pobočkou v ČR.

V portfoliu nabízených služeb jsou mezinárodní hlasové služby, IP řešení (IP tranzit, IP VPN), dále datové služby a řešení na klíč pro mobilní operátory (např. SS7 roaming či GRX, tj. "datový roaming"). K poskytování těchto služeb má T-Systems k dispozici v ČR dva nezávislé přístupové body k páteřní sítě Deutsche Telekomu (k síti Telecom Global Net), a to v Praze a v Brně. V Praze má navíc k dispozici infrastrukturu původního PragoNetu, dnes rozšířenou na celou rozsáhlou metropolitní síť. Vedle toho má místní propojení se všemi význačnějšími tuzemskými operátory.

Při poskytování služeb v rámci celé divize T-Systems platí, že řešení je centralizované, ale prodej je decentralizovaný, tj. probíhá lokálně. Celá divize T-Systems International ICSS přitom patří k největším zprostředkovatelům hlasových přenosů, a jako ISP patří 15 největších světových ISP, označovaných jako "Tier 1 ISP" (proto, že jsou v hierarchii ISP a peeringu na nejvyšší úrovni a pro přístup k Internetu již nevyužívají žádného prostředníka). Ve své IP síti prý má na 4,1 milionu DSL zákazníků, a disponuje celkovým objemem 120 Gbps peeringový kapacity.