Vyšlo na Lupě, 29.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0429001.php3

Eurotel: Valeski je odvolán

Představenstvo Českého Telecomu, se souhlasem dozorčí rady, včera odvolalo jednatele Eurotelu Terrence Valeskiho a Luboše Börika z postu jednatele Eurotelu, a na jejich posty jmenovalo své lidi. Tři členové dozorčí rady, včetně jejího předsedy, kvůli tomu rezignovali. Na mimořádné tiskovce se k tomu dnes vyjádří ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Takže už je rozhodnuto, alespoň podle oficiální tiskové zprávy Českého Telecomu, vydané včera večer:

Dozorčí rada udělila souhlas k návrhu představenstva na provedení personálních změn na pozicích jednatelů společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a to s odvoláním pánů Terrence Valeskiho a Luboše Börika a jmenováním pánů Martina Beka a Michala Heřmana do funkce jednatelů této společnosti.

Následně přišla druhá tisková zpráva, informující o tom, že:

ČESKÝ TELECOM, a.s., dnes odvolal z funkcí jednatele Eurotelu: generálního ředitele pana Terrence Valeskiho a výkonného ředitele právní divize pana Luboše Borika. Novými jednateli byli následně jmenováni pánové Michal Heřman, výkonný ředitel pro transformaci ČESKÉHO TELECOMU (…) a Martin Bek, výkonný ředitel pro kontroling a účetnictví ČESKÉHO TELECOMU (... ). Terrence Valeski a Luboš Bórik nadále zastávají své manažerské pozice v Eurotelu

Připomeňme si, že návrh na odvolání vzešel od představenstva Telecomu, které nyní (z titulu plného vlastnictví Eurotelu) vykonává funkci valné hromady Eurotelu. Ve stanovách Telecomu je ale klauzule, která váže takovéto změny na explicitní souhlas dozorčí rady Telecomu. Proto musela nejprve zasednout dozorčí rada, vyjádřit svůj souhlas, a teprve pak mohlo představenstvo Českého Telecomu (v čele se svým předsedou Gabrielem Berdárem) realizovat svůj návrh na odvolání stávajících jednatelů (Valeskiho a Börika) a jmenování jednatelů nových (Heřmana a Beka).

Podle obchodního rejstříku má Eurotel jednatele tři (tím třetím je Jaroslav Kubišta, který odvolán nebyl), s tím že za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat všichni jednatelé. K platnosti jakéhokoliv jejich písemného úkonu se ale vyžaduje vlastnoruční podpis dvou jednatelů.

Rezignace
O poměru, v jakém hlasování dopadlo, se včerejší tiskové zprávy ČTc nezmiňují. Informuje o něm ale ČTK: skončilo to prý 10:4. K tomu je vhodné dodat, že v patnáctičlenné dozorčí radě je pouze deset zástupců akcionářů, a pět zástupců volených zaměstnanci. Teprve včera přitom byl kooptován druhý z poradců Vladimíra Špidly, Martin Fassmann (taktéž spojený s odbory), na místo uvolněné náměstkem MI ČR Michalem Frankem.

Tiskové zprávy ČTc také naznačují, že celé jednání nebylo příslovečnou procházkou růžovým sadem:

Členové dozorčí rady paní Hana Doležalová a pánové Ondřej Felix a Adam Blecha rezignovali na svou funkci člena dozorčí rady ČESKÉHO TELECOMU, a.s. s účinností ke dni 24.6.2004.

K tomu je vhodné dodat, že Ondřej Felix je předsedou dozorčí rady Českého Telecomu, a nejnověji i předsedou dozorčí rady Eurotelu. Dříve byl dokonce generálním ředitelem Telecomu (po loňského odvolání Přemysla Klímy, do nástupu Gabriela Berdára). ČTK o všech třech odstoupivších členech ještě včera napsala:

byli považováni za křídlo rady nakloněné ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi

Znamená to tedy porážku "křídla nakloněného ministru informatiky" a vítězství "křídel" nakloněných jiným členům vlády? O rozložení preferencí ve vládě informovalo nedávno Euro takto:

"Zatímco premiér Vladimír Špidla a ministr vnitra Stanislav Gross byli jednoznačně pro odvolání pana Valeskiho, ministr financí Bohuslav Sobotka si nebyl jist, a ministr informatiky Vladimír Mlynář jakoukoli personální změnu v Eurotelu odmítá," tvrdí zdroj týdeníku EURO.

Své hodnocení situace byl měl prezentovat sám ministr Vladimír Mlynář, který na dnešní dopoledne svolal mimořádnou tiskovou konferenci.

Proč?
Jak naznačuje včerejší tisková zpráva ČTc, Valeski a Börik byli odvolání pouze z postů jednatelů, a nikoli z manažerských pozic (ředitele a šéfa právního odboru). Osobně ale považuji jejich další setrvání v těchto pozicích za nepravděpodobné.

Tisková zpráva ČTc se vyjadřuje i k cílům a důvodům nynějších kroků:

"Toto opatření jsme učinili proto, abychom posílili roli jediného vlastníka Eurotelu," uvedl Gabriel Berdár, předseda představenstva a generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU. "Jediným cílem celé skupiny je co nejzajímavější a ucelená nabídka produktů a služeb zákazníkovi."

Zvláštní. Že by tedy již nebylo cílem zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře, generování zisku atd., ale "co nejzajímavější a ucelená nabídka produktů a služeb zákazníkovi"? Možná je to jen nepřesně formulováno, a slovíčko "nejzajímavější" je třeba chápat nikoli z pohledu zákazníka, ale z pohledu poskytovatele služby. Ostatně, další pasáže tiskové zprávy již hovoří jasnou a dobře známou řečí, a nenechávají čtenáře na pochybách:

Prvořadým úkolem vedení skupiny ČESKÉHO TELECOMU nyní bude zajištění kontroly nad finančními toky a hospodařením Eurotelu při zachování kontinuity fungování mateřské i dceřiné společnosti, efektivní spolupráce na synergických projektech a především zvyšování hodnoty pro akcionáře.

Jak jsem se snažil naznačit v předchozím článku (CDMA: (po)zastaveno?), problémy s chybějícím povolením pro nové CDMA služby jistě sehrály svou roli, možná i roli jakéhosi trumfu jdné strany proti straně druhé, ale nebyly hlavním důvodem (i kvůli tomu, že obě firmy se již měly dohodnout na společné podobě ADSL a CDMA služeb). Hlavní důvody naznačuje formulace "abychom posílili roli jediného vlastníka Eurotelu".

Další pojistka?
Na včerejší kroky představenstva a dozorčí rady Telecomu možná v blízkém časovém horizontu naváží další události (viz např. dnešní tiskovka ministra Mlynáře).

Zajímavé to ale bude i v dlouhodobějším časovém výhledu. Telecom si totiž bude muset dávat bedlivý pozor na to, aby se při svém ovládání Eurotelu nedostal do rozporu s následující podmínkou, kterou mu stanovil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, když mu stoprocentní ovládnutí Eurotelu povolil:

Společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., (…) se ukládá povinnost zajistit, aby společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o., (….) nadále uplatňovaly při poskytování telekomunikačních služeb takové podmínky, aby žádný další poskytovatel telekomunikačních služeb ani spotřebitel nebyl jimi diskriminován co do kvality či ceny poskytovaných telekomunikačních služeb.