Vyšlo na Lupě, 2.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0402001.php3

ADSL: jak vypadá propojení, II.

Včerejší článek o ADSL přes propojení byl skutečně aprílem. Regulátor na něj ale zareagoval vydáním skutečného rozhodnutí 03/PROP/2004. Toto skutečné rozhodnutí se však nezabývá technickými aspekty propojení a realizace ADSL služeb, a soustřeďuje se na cenové aspekty. Přináší zajímavé snížení cen, hlavně u "nejnižších" variant.

Včerejší článek ("ADSL: jak vypadá propojení"), publikovaný zde na Lupě s magickým datem 1.4.2004, byl skutečně aprílem. Jeho věcný obsah, pokud jde o existenci a konkrétní podobu (fiktivního) rozhodnutí regulátora o ADSL propojení, byl zcela vymyšlený a "dimenzovaný" spíše jako určité subjektivní přání. Nicméně celá historie kolem rozhodnutí o ADSL propojení vychází z reálných skutečností, a s nimi souvisí i jedna z motivací včerejšího článku: touto aprílovou formou regulátora trochu popíchnout, aby vydání skutečného rozhodnutí už dále neprotahoval.

Nyní rád konstatuji, že regulátor nezůstal této aprílové výzvě nic dlužen: ještě včera, v podvečerních hodinách, vydal skutečné rozhodnutí 03/PROP/2004.

Jaké jsou skutečné podmínky?
Co mne na (již skutečném) rozhodnutí o ADSL propojení překvapuje, je to že explicitně neřeší konkrétní způsob propojení. Nezabývá se tedy tím, zda k faktickému propojení sítí obou operátorů má dojít až na konci IP sítě (jako je tomu nyní), nebo již "někde dříve" (jak jsem naznačoval ve včerejším článku). Očekávám proto, že po stránce technické realizace dojde, alespoň zpočátku, k zachování současného stavu. To by ale mělo znamenat, že na praktickém fungování ADSL služeb by se nic nezměnilo, a Telecom bude nadále určovat všechny rozhodující technické parametry, od agregace přes rychlosti až po objemové limity (s jedinou potenciální výjimkou, viz dále). Ostatně, rozhodnutí 03/PROP/2004 přesně přejímá konkrétní "dimenzování" jednotlivých variant ADSL přípojek z velkoobchodní nabídky ČTc a nijak je nemodifikuje. Počítá tedy s existencí těchto variant:

  • 512/128 kbit/s, agregace 1:50, objem přenesených dat 3 GB
  • 1024/256 kbit/s, agregace 1:50, objem přenesených dat 6 GB
  • 256/64 kbit/s, agregace 1:20, neomezený objem dat
  • 512/128 kbit/s, agregace 1:20, neomezený objem dat
  • 1024/256 kbit/s, agregace 1:20, neomezený objem dat

Čím se rozhodnutí regulátora naopak podrobně zabývá, jsou cenové aspekty (však také jde o "cenové rozhodnutí 03/PROP/2004"). Obsahuje detailní pravidla pro způsob výpočtu cen za propojení, ale vedle toho určuje i konkrétní výsledné ceny, a to podle následující tabulky. Pro srovnání je v tabulce uvedena i současná velkoobchodní cena na bázi přístupu (všechny ceny jsou bez DPH):

Varianta dosavadní cena při přístupu nově stanovená cena pro propojení
512/128 kbit/s (1:50, 3 GB) 707 Kč 396 Kč
1024/256 kbit/s (1:50, 6 GB) 961 Kč 628 Kč
256/64 kbit/s (1:20, neomez.) 1252 Kč 892 Kč
512/128 kbit/s (1:20, neomez.) 2087 Kč 1652 Kč
1024/256 kbit/s (1:20, neomez.) 3813 Kč 3039 Kč

Z této tabulky je ihned vidět, že k největšímu poklesu ceny dochází u "nejnižší" varianty. Pozor ale na to, že jde jen o jednu složku, ze které je tvořena koncová cena pro koncového zákazníka.

Oba sloupečky v právě uvedené tabulce jsou navíc souměřitelné pouze za předpokladu, že na technické realizaci se skutečně nic nemění (viz výše), a že ke změně fakticky dochází jen u ceny za samotnou ADSL přípojku (od uživatele až k bodu propojení mezi operátory). Tedy že změna je pouze v tom, že stávající cena z velkoobchodní nabídky ČTc je nahrazena cenou za propojení.

Za tohoto předpokladu je pak možné odhadnout, že koncové ceny (bez DPH) by mohly poklesnout až o rozdíl v ceně mezi oběma (nejpravějšími) sloupečky tabulky. Tedy u varianty 512/128 kbit/s, s limitem 3 GB, o 707 - 396, neboli o 311 Kč. Jestliže například Telecom sám poskytuje nyní tuto variantu za koncovou cenu 899 Kč (bez DPH), odpovídalo by to poklesu na 588 Kč bez DPH (resp. na 717 Kč s 22% DPH, resp. na rovných 700 Kč s DPH v budoucí výši 19%). Analogická úvaha by měla platit i pro ostatní varianty přípojek. Jsou to ale skutečně jen odhady, na první skutečné nabídky, vycházející z tohoto rozhodnutí, si musíme ještě chvíli počkat.

Další podmínky
Skutečné rozhodnutí regulátora 03/PROP/2004 specifikuje i některé další zajímavé podmínky, spojené s cenou za propojení. Například to, že u objemově omezených variant mohou být data přenesená nad limit účtována navíc - ale jejich cenu již rozhodnutí nespecifikuje.

Dále rozhodnutí připouští, aby se operátoři dohodli i na jiných variantách (zřejmě co do rychlosti, agregace, objemů atd.), a cena za propojení se pak může lišit jen o rozdíl v oprávněných nákladech, odpovídajících rozdílu v parametrech. Tato možnost by tedy mohla být jakousi "únikovou cestou" k tomu, aby se dvě konkrétní strany dohodly i na jiném způsobu propojení, včetně jiného technického řešení ADSL služeb.

Zajímavý je také bod, který říká že cena za propojení může být navýšena o cenu za "nadhovorové" pásmo místní smyčky, pokud tato cena není již placena v rámci měsíčního paušálu. Pokud tomu rozumím správně, mělo by to vycházet z předpokladu, že by ADSL mohlo být provozováno i na takové místní smyčce, ze které není placen měsíční paušál. Tedy na které není aktivována hlasová služba.

Nové rozhodnutí 03/PROP/2004 nabývá účinnosti 15. dubna 2004.