Vyšlo na Lupě, 31.3.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0331001.php3

Český dial-up v roce 2003

Po propadu za první tři čtvrtletí přinesl poslední kvartál loňského roku přeci jen určité oživení. Celoročně je z toho dokonce mírný nárůst celkového objemu provolaných minut na dial-upu. Hlasový provoz v pevné síti ČTc však rychle klesá. Podíl dial-upu na celkovém objemu minutového provozu se stabilizoval na 53 až 54 procentech.

S měsíčním odstupem od zveřejnění předběžných hospodářských výsledků publikoval Český Telecom v pondělí již své auditované hospodářské výsledky, a s nimi také své provozní údaje za loňský rok. Z těchto údajů již lze vysledovat, jak se měnily objemy jednotlivých druhů provozu a jak klesal či rostl ten který provoz v meziročním či dokonce kvartálním pohledu.

Vývoj dial-upu
Pro čtenáře Lupy bude asi nejzajímavější vývoj vytáčeného připojení, alias dial-upu. O něm jsem zde psal již před čtvrt rokem, na základě výsledků za první tři loňské kvartály, v článku "Jak klesá český dial-up?". Už z jeho názvu bylo patrné, že v kvartálním srovnání došlo za první tři čtvrtletí k významnému poklesu. Nyní, když jsou k dispozici výsledky již za celý loňský rok, lze dopočítat i výsledky za čtvrtý loňský kvartál - a ten skutečně přinesl určitý nárůst objemu dial-upového provozu. Vše ukazuje následující obrázek:

Objemy dial-upu v síti ČTc po čtvrtletích (v miliardách minut)

Za 4. kvartál roku 2003 se tedy na dial-upu "protočilo" cca 1,55 miliardy minut, což je skutečně více než ve druhém a třetím kvartále loňského roku. Na druhou stranu je to stále méně než za stejný kvartál roku 2002 (kdy se provolalo cca 1,58 mld. minut). Celkově ale výsledek loňského posledního kvartálu, v součtu s předchozími čtvrtletími, stačí na to aby loňský rok překonal rok 2002, pokud jde o celoroční objemy. Na druhou stranu, jak ukazuje následující obrázek (s celoročními objemy dial-upu i za předchozí roky), prudký nárůst dial-upu je pryč.

Celoroční objemy dial-pu (v miliardách minut)

Pro přesnost je vhodné si dodat, že jde o výsledky do konce loňského roku, do kterých se ještě nemohl promítnout efekt současných intervalových paušálů na dial-upu. Stejně tak se do těchto výsledků nepromítly změny v regulaci dial-upového Internetu, když regulátor ještě v loňském roce uvolnil do té doby fixované koncové ceny, a umožnil také operátorům dohodnout se na jiných propojovacích poplatcích na dial-upu (dosud však není známo, že by došlo k nějaké nové dohodě). Také zde tedy je ještě potenciál ke změnám, které by mohly přinést změny v objemu dial-upu (nemluvě již o zavedení modelu FRIACO, který by s trhem dial-upu mohl pohnout skutečně výrazně).

Vývoj hlasu
Jak jsem psal již v minulém článku (Jak klesá český dial-up), procentuelní podíl dial-upu na celkovém minutovém provozu v pevné síti Českého Telecomu dlouhodobě rostl, ale v minulém roce ustálil na hodnotě kolem 53 až 54 procent, když na konci loňského roku dosáhl 53,7 procenta:

  • 1999: dial-up představoval 7,9 % celkového objemu minut
  • 2000: 25 %
  • 2001: 40 %
  • 2002: 48 %
  • 1Q2003: 53%
  • 2Q2003: 53%
  • 3Q2003: 53%
  • 4Q2003: 54%

Do těchto procentuelních údajů se ale promítá jak měnící se objem dial-upu, tak i měnící se objem hlasového provozu v pevné síti. A ten meziročně klesá. Po kvartálech to ukazuje následující obrázek, ze kterého je patrný stejný efekt posledního čtvrtletí, jako u dial-upu - v závěru roku lidé provolají více, než za jiná čtvrtletí:

Objemy hlasového provozu v síti ČT po čtvrtletích (v miliardách minut)

Předchozí obrázek přitom ukazuje všechny druhy hlasového provozu dohromady. Provozní údaje, zveřejněné Telecomu, však obsahují i rozdělení tohoto provozu na jednotlivé složky, což ukazuje následující obrázek:

Roční objemy jednotlivých druhů hlasového provozu (v milionech minut)

Výsledky zákonitě odpovídají situaci na trhu: relativně největší úbytek je u meziměstských hovorů, kde asi nejvíce nastoupila konkurence v podobě volby operátora. Naproti tomu u místních hovorů je úbytek (v relativním pohledu) malý.

Zajímavé jsou také objemy provozu z pevné sítě ČTc do sítě mobilní. Ročních 473 milionů minut, rozpočítáno na cca 3,5 milionu pevných stanic, vychází na cca 135 minut ročně na jednu stanici. Tedy něco málo přes 11 minut na stanici a měsíc. Takže z pevných linek se na mobily přeci jen volá ….