Vyšlo na Lupě, 9.2.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0209001.php3

Bitva o pětistovku ještě neskončila?

Každoroční rituál kolem stanovení regulovaných cen univerzální služby musel být koncem loňského roku obzvláště dramatický. Detaily se dostávají na veřejnost teprve postupně - o tom, jak Telecom požadoval zvýšit paušál za 500, ale posléze se obešel bez zvýšení, zažaloval regulátora o 4,5 miliardy ztráty za rok 2002, a po státu nyní chce další 3 miliardy za rok 2001. Jaký je současný stav?

Masová média v závěru minulého týdne obšírně informovala o snahách Telecomu domoci se zvýšení měsíčního paušálu u pevných linek, a to až na 500 Kč měsíčně (což s 22% DPH odpovídá koncové ceně 610 Kč). Například:

Všechny tyto články byly zřejmě reakcí na zprávy přímo z ČTÚ, které přinesla minulý týden ČTK:

Český Telecom v návrhu cen pro letošní rok požádal Český telekomunikační úřad o zvýšení měsíčního paušálního poplatku z necelých 300 Kč bez DPH na 500 korun. Řekl to včera předseda úřadu David Stádník. Podle něj firma u některých cenových plánů navrhovala ještě vyšší částky.

Pro pravidelné čtenáře Lupy jistě není takováto informace žádnou novinkou - opakovaně se zde psalo o tom, že právě pětistovka je podle představ Telecomu tím, co by pokrylo jeho náklady na poskytování regulované univerzální služby. Zajímavé je spíše to, jaký je stav každoročních jednání o stanovení cen regulovaných služeb. Jsou tato jednání definitivně u konce, jak naznačoval sám Telecom na tiskovce 17. prosince loňského roku, když představoval své neregulované tarify?

Nebo tato jednání nadále pokračují a možnost zvýšení měsíčního paušálu je stále aktuální? To by bylo vskutku velmi zajímavé, jelikož Telecom mezitím sám uvedl na trh neregulovaný tarif (Telefon 70), který je co do výše paušálu identický s dosavadním HOME STANDARD, a v dalších aspektech pro uživatele dokonce spíše výhodnější. Jakou logiku by mělo regulátorem stvrzené konstatování, že regulovaný tarif musí být dražší než identický či dokonce výhodnější tarif neregulovaný?

Co všechno se odehrálo koncem loňského roku?
Než se zamyslíme nad otázkou v závěru předchozího odstavce, pojďme si nejprve zrekapitulovat, co všechno se již odehrálo v rámci stávajícího "rituálu" stanovování regulovaných cen.

19. listopadu 2003 vydává regulátor cenové rozhodnutí 01/US/2003. Jde o stanovení obecného rámce, do kterého se Telecom následně "musí vejít" se svým návrhem na nové ceny. Podrobněji jsem to rozebíral v článku "Jaké budou nové ceny regulovaných služeb?". Základní podstata je taková, že výsledný vážený průměr všech cenových změn nesmí překročit 13 procent, a to včetně započítání efektu změny DPH. Na základě tohoto "rámce" měl Telecom připravit konkrétní návrh nových cen regulovaných služeb (fakticky: tarifů HOME MINI, STANDARD a ZERO), a ty předložit regulátorovi. To se téměř jistě stalo, a nynější zprávy o požadavcích na zvýšení měsíčního paušálu z necelých 300 (bez DPH) na 500 Kč se s velkou pravděpodobností vztahují právě k tomuto návrhu. Jeho další podrobnosti však nejsou známy, a není tudíž patrné například to, jak bylo takovéto zvýšení měsíčního paušálu zahrnuto do výsledného váženého průměru (aby tento nepřekročil výsledné zvýšení o max. 13 procent, včetně zvýšení DPH).

Prakticky ve stejné době, kdy regulátor vydal toto své první rozhodnutí, se nejvyšší představitelé Telecomu začali veřejně vyjadřovat k tomu, jak vysoký by měsíční paušál měl být. Připomeňme si například interview Michala Heřmana (ředitele pro restrukturalizaci) pro Hospodářské noviny, které vyšlo 20. listopadu 2003:

hn: Finanční šéf Telecomu Juraj Šedivý řekl, že by přivítal zvýšení měsíčního paušálu u telefonní linky ze 300 na 500 korun. Je to podle vás optimální výše?
Zhruba na této úrovni jsou náklady na pevnou linku. Pokud ČTÚ reguluje cenu pod těmito náklady, vzniká Českému Telecomu ztráta, která mimo jiné pokřivuje podmínky na trhu. Je myslím oprávněné požadovat, aby tato ztráta byla nějak nahrazena. To však nemusí znamenat zdražování. Vždy je to o kvalitě a ceně. Ta současná částka u nejběžnějšího tarifu Home Standard je pod náklady.

Kdopak asi v té době tušil, v co vyústí zmínka, že "Je myslím oprávněné požadovat, aby tato ztráta byla nějak nahrazena"? To se ukázalo až o měsíc později, v době kdy jednání nad konkrétním návrhem Telecomu již musela začít (a možná již byla ukončena, možná ještě nikoli). V pátek 15.12.2003 totiž Český Telecom podává na regulátora žalobu, a požaduje v ní náhradu ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2002 (podrobněji viz článek "Za co chce Telecom 4,5 miliardy?" ).

Později, počátkem roku 2004, pak Český Telecom vyzval také český stát (svého majoritního vlastníka), reprezentovaný ministerstvem informatiky, aby mu uhradil další 3 miliardy - tentokráte za ztrátu, která mu měla vzniknout kvůli provozování univerzální služby v roce 2001.

Za této situace, kdy žaloba na regulátora již byla několik dní na stole, a venku byla i tisková zpráva informující o této žalobě, Telecom svolává 17.12.2004 tiskovou konferenci a na ní představuje své nové tarify pro rok 2004 - ovšem jen ty neregulované. Tedy ty, které si stanovuje sám, aniž by mu do jejich podoby mluvil regulátor. Jde o nové přírůstky do tarifní řady Telefon, které doplňují cenové programy Telefon 120 a 240, představené již v dubnu loňského roku.

Jak jsem již psal v samostatném článku z uvedené tiskovky ("Nové ceny Telecomu pro rok 2004"), Telecom zde prezentoval jednání s regulátorem jako již skončená (dokonce skončená právě v průběhu tiskovky, což měl doložit i aktuální telefonát během následné diskuse). Uvedeno zde také bylo, že nové návrhy Telecomu se "vešly" do regulátorem stanoveného rozmezí (od 5 do 13 procent nárůstu), a sice hodnotou 12,3 procenta. To ale nekoresponduje se skutečností, že Český Telecom na uvedené tiskovce vůbec neprezentoval žádné regulované tarify - a naopak požadavky a rozhodnutí regulátora, včetně stanoveného limitu pro výsledné zdražení (max. 13 procent, ve váženém průměru) se týkají právě a pouze regulovaných služeb. K regulovaným tarifů, mezi které patří zejména HOME MINI, HOME STANDARD, a zřejmě také HOME MINI, Telecom na zmíněné tiskovce uvedl pouze to, že je sice bude dále poskytovat (což musí, protože jsou součástí univerzální služby), ale již je nebude nadále aktivně nabízet.

Jaký je současný stav?
Z nových neregulovaných tarifů řady Telefon, které Český Telecom představil na tiskovce 17. prosince minulého roku, je jistě velmi zajímavý tarif Telefon 70. Zejména proto, že výší svého paušálu je tento neregulovaný tarif identický s regulovaným tarifem HOME STANDARD - kvůli kterému má Telecomu vznikat tak velká ztráta, kterou zpětně za rok 2002 vymáhá po regulátorovi. Také minutové hovorné je u obou tarifů buď stejné, nebo u Telefonu 70 dokonce nižší - takže ani eventuelní dotování paušálu z hovorného zde nebude vyšší.

Jak ale potom rozumět tomu, když Telecom na jedné straně stále ještě vymáhá velkou ztrátu z poskytování "prodělečných" tarifů včetně HOME STANDARD (který má 70% uživatelů) a požaduje zvýšení jeho paušálu na 500 Kč měsíčně, a na druhé straně sám přijde se stejně koncipovaným, ale již neregulovaným tarifem Telefon 70? Jak to, že regulovaný tarif generuje ztrátu, zatímco tarif, který má stejný paušál a stejné či nižší hovorné, si Telecom zvolil sám a dokonce jej chce zákazníkům aktivně nabízet jako vhodnější alternativu? Jak to, že s ním "dokáže žít", zatímco na HOME STANDARD tak prodělává?

Jedním možným vysvětlením by mohlo být to, že tarif Telefon 70 spatřil světlo světa až teprve poté, kdy regulátor definitivně zamítnul žádost Telecomu o zvýšení měsíčního paušálu na 500 Kč. To by nebylo v protikladu s načasováním tiskovky 17.12.2003, s představením nových tarifů (včetně tarifu Telefon 70). Již to ale příliš neladí s vyjádřením ČTÚ, které v závěru minulého týdne přineslo ČTK. Zde se kromě výše citované zmínky

Český Telecom v návrhu cen pro letošní rok požádal Český telekomunikační úřad o zvýšení měsíčního paušálního poplatku z necelých 300 Kč bez DPH na 500 korun. Řekl to včera předseda úřadu David Stádník ...

objevilo také:

Úřad dosud rozhodnutí o cenách regulovaných tarifů Standard a Mini nevydal, protože čeká na kompletní podklady od Telecomu. Stále tak podle Stádníka platí provizorní stav, kdy ČTÚ povolil Telecomu zvýšit ceny o změnu DPH, tedy o 16,2 procenta.

Z tohoto tvrzení vyplývá, že jednání o nové podobě regulovaných tarifů ještě není skončené - a že se tedy může stát, že regulátor ještě rozhodne o změnách těchto tarifů. Nejspíše o jejich zdražení ….

Jak jsem již psal v úvodu, vyjádření ČTÚ převzala četná další média, a na jejich články reagoval i Telecom:

Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha popřel zprávu, podle které hodlá nejsilnější hráč na českém telekomunikačním trhu zvyšovat paušály. Podle zprávy, která se objevila v některých českých médiích, se měly tarify zvednout ze současných asi 300 korun na 500 bez DPH.

"Tarify, které jsme zavedli v lednu v žádném případě nehodláme v nejbližší době měnit. Žádné zdražování se nechystá," tvrdí Crha.

Za povšimnutí jistě stojí, že požadavek Telecomu na zvýšení paušálu (až na 500 Kč), adresovaný regulátorovi (stejně jako žaloba na náhradu ztráty z údajně příliš nízké ceny za rok 2002) se z principu nemůže týkat neregulovaných cenových programů řady Telefon, které Telecom zavedl sám, právě od počátku ledna (viz citát). Týkat se může jen regulovaných tarifů (HOME MINI, HOME STANDARD a zřejmě i HOME ZERO), které Telecom poskytuje již delší dobu ….