Vyšlo na Lupě, 30.1.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0130001.php3

Jak pokračuje Eurotel Data Nonstop?

Možnost získání zvýhodněné nabídky tarifu Data Nonstop zítra nekončí, ale je prodloužena až do konce března. Ke konci loňského roku měl tento tarif již 32 tisíc uživatelů, v průběhu ledna přibylo odhadem dalších 10 tisíc. Do konce čtvrtletí by Eurotel měl nabídnou kompresi a optimalizaci datových přenosů. Nově lze přikoupit také čtyři balíčky TOP.

S koncem měsíce ledna měla skončit promo akce, v rámci které Eurotel přišel se zvýhodněnou nabídkou svého tarifu Data Nonstop: kdo si jej pořídil v termínu (tj. nejpozději do konce ledna), bude až do června včetně platit za jeho používání 649 Kč bez DPH, a dále pak již "plnou cenu". Záměr poskytovatele byl vcelku zřejmý - získat co nejrychleji co nejvíce nových uživatelů - a nejspíše také byl úspěšný (čísla viz dále). Proč v něm tedy nepokračovat? Proč nelákat uživatele dále, zvláště když tak dobře reagují, a z druhé strany je nepopohánět představou, že otálením něco zmeškají, resp. ztratí nějakou výhodu?

Výsledek je zákonitý: zvýhodněná nabídka, která měla být dostupná jen do konce ledna, je prodloužena o další dva měsíce (do 31.3.2003). Ostatní pravidla zůstávají beze změny: kdo se přidá v termínu, získá výhodu v podobě nižší ceny (649 Kč bez DPH) a 100 minut volání zdarma do konce června. Co bude dál, po 30.6.2004, o tom Eurotel nic nového neříká. Oficiálně tedy stále platí, že cena by se měla vrátit na původní úroveň, a také počet minut zdarma by měl klesnout na původních 30. Ovšem šedá je teorie, a zelený je svět marketingových kampaní. Možná ani sám Eurotel dnes ještě přesně neví, co vzkáže uživatelům bezprostředně před 31. březnem, a co těsně před koncem června.

K jedné konkrétní změně zvýhodněné nabídky však k 1.2.2004 přeci jen dochází: PCMCIA karta Nokia D211, podporující jak GPRS (byť jen 3+2) a Wi-Fi (802.11b), bude nově k mání za 3995 Kč (místo dosavadních 7995, vše včetně DPH a při uzavření smlouvy na Eurotel Data Nonstop na 24 měsíců).

Jak se daří mobilnímu paušálu?

Pokračování zvýhodněné nabídky svého tarifu Data Nonstop ohlásil Eurotel včera na tiskovce, věnované primárně nadstavbám nad jeho hlasovými tarify (viz dále). Tarifu Data Nonstop bylo věnováno méně prostoru, ale i tak zde zaznělo několik zajímavých údajů.

Asi nejvýznamnější je údaj o celkovém počtu zákazníků, kteří si tarif Eurotel Data Nonstop aktivovali. Ke konci loňského roku jich prý bylo 32 000. Z nich prý na 57 procent bylo zcela nových zákazníků, neboli těch kteří do té doby nevyužívali žádnou ze služeb Eurotelu. Z těchto nových uživatelů pak prý většina využila více než polovinu zdarma přidaných volných minut. To považuji za zajímavé a docela významné vzhledem k tomu, že T-Mobile ke svému mobilnímu připojení za paušál žádné hovorové minuty nepřidává.

V souvislosti s údajem o počtu uživatelů tarifu EDN je vhodné si připomenout, co ukázaly nedávno zveřejněné výsledku iAuditu (sledující, přes koho jsou připojeni návštěvníci velkých WWW serverů). Graf na následujícím obrázku vypovídá o tom, že právě Eurotel Data Nonstop vykazuje trvalý růst, a koncem roku se naměřené počty u tohoto způsobu připojení vyšplhaly k hodnotě přibližně 35 000. iAudit přitom počítá unikátní uživatele, které je schopen identifikovat - což samozřejmě není totéž, co počet zákazníků Eurotelu, kteří si aktivovali jeho tarif Data Nonstop. Na druhou stranu naměřených 35 tisíc uživatelů a napočítaných 32 tisíc aktivací je podle mého názoru vcelku v souladu (například již jen proto, že určitá část uživatelů může používat jedno "připojení" střídavě s různými počítači, a v iAuditu se nejspíše započítají vícekrát).

Důležitá je také směrnice růstové křivky, vyjadřující tempo, s jakým přibývají noví zákazníci. Z grafu lze odhadnout, že za první dva týdny v lednu přibylo cca 5 tisíc nových uživatelů Eurotelu Data Nonstop. S uvážením tohoto trendu, a s využitím oficiálního údaje o 32 tisících uživatelů ke konci roku, lze odhadnout že koncem ledna bude mít Eurotel Data Nonstop již cca 42 000 zákazníků.

Ze zmíněného grafu auditu vyplývá také, že konkurenční nabídky T-Mobile využilo k polovině ledna (velmi přibližně) 10 tisíc dalších uživatelů - takže celkový počet "mobilních připojení za paušál" v ČR by se v současné době měl pohybovat již nad 50 000.

Pro srovnání: 20. ledna oznámil Český Telecom dosažení "jubilejního počtu" 15 000 přípojek na bázi ADSL (které nabízí od března loňského roku, zatímco Eurotel Data Nonstop odstartoval v dubnu). Perličkou může být to, že počet realizovaných ADSL přípojek sice roste, byť pomalu, ale počet přijatých objednávek naopak klesá - místo 17 500 v listopadu 2003 jich Telecom v lednu 2004 hlásí již jen 17 000 (podrobněji viz tento článek).

Ještě další perličkou, týkající se právě rozvoje ADSL v ČR, může být informace, se kterou před několika dny přišlo Euro OnLine:

Český Telecom počítá, že do konce letošního roku bude mít 100 tisíc zákazníků využívajících vysokorychlostní připojení na internet prostřednictvím technologie ADSL. EURO OnLine to potvrdilo několik důvěryhodných zdrojů.
Informaci EURO OnLine o plánu 100 tisíc ADSL přípojek pro letošní rok nechtěl mluvčí Telecomu Vladan Crha komentovat. "Nemohu to potvrdit, naše interní plány dopředu veřejně nesdělujeme. Toto číslo však není nereálné," řekl Crha našemu internetovému serveru.
Další novinky a plány Eurotelu

Pokud jde o další vývoj mobilního připojení u Eurotelu, pak ještě do konce stávajícího prvního kvartálu by se měla objevit podpora optimalizace datových přenosů (včetně komprese), a to jak v podobě s klientem (neboli se specializovaným softwarem na straně uživatele), tak i bez něj (tedy s připojením přes proxy bránu). Žádné další podrobnosti se mi ale nepodařilo získat. Z diskuse s lidmi z Eurotelu jsem si také odnesl dojem, že zavedení vyšších kódovacích schémat (CS3 a CS4) nemá u nich tak vysokou prioritu, jako právě komprese a optimalizace datových přenosů. Hlavním argumentem prý je to, že vyšší kódovací schémata jsou stejně využitelná jen za optimálních podmínek příjmu, a nikoli univerzálně.

Pravděpodobné se také zdá být postupné nasazení NAT-u v rámci připojení přes Eurotel Data Nonstop. První zkušenosti uživatelů však nejsou moc povzbudivé.

Eurotel včera na tiskové konferenci ohlásil také čtyři nové "TOP balíčky", k dosavadnímu Top Víkend, za shodnou cenu 150 Kč měsíčně (bez DPH):

  • Top Noc: mimo špičku v pracovní dny lze volat v síti ET a na pevné linky za 1 Kč za minutu
  • Top Pevná: jde o kredit 150 volných minut pro volání na pevné linky (kdekoli v ČR, kdykoli)
  • Top SMS: kredit 200 SMS
  • Top Minuty: zdvojnásobení volných minut v rámci tarifu, který zákazník používá.

K balíčku Top Minuty je vhodné dodat, že si jej lze pořídit jen do 30.4.2004 (samozřejmě pokud nedojde k prodloužení marketingové kampaně), ale používat jej lze i poté. Tento balíček ovšem nelze aktivovat spolu s tarify Individual a Tandem. Takže pokud patříte k těm, kteří si od Eurotelu pořídili právě a pouze jeho Data Nonstop (skrze tarif Individual), balíček Top Minuty si pořídit nemůžete - museli byste mít Data Nonstop přikoupený k jinému paušálnímu tarifu Eurotelu.

Ostatní balíčky si naopak pořídit můžete - ale i pak je ale vhodné mít na paměti, jaká jsou pravidla pro čerpání časových kreditů: nejprve se čerpá ten kredit, který máte v základním tarifu, a teprve pak nastupuje čerpání kreditu z přikoupeného balíčku.