Vyšlo na Lupě, 9.1.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0109001.php3

Propojovací poplatky klesly, jak klesnou koncové ceny?

Regulátor včera poměrně razantně snížil propojovací poplatky za terminaci v pevných sítích. Například sazba za 1 tranzit ve špičce klesla z 51 haléřů na 40. To by mělo umožnit větší konkurenceschopnost alternativních operátorů a tlačit na pokles celkové cenové hladiny. Přesto však naše propojovací poplatky zůstávají nad průměrem EU.

Když před koncem loňského roku Český Telecom představil své nové (neregulované) tarify, alternativní operátoři je velmi zkritizovali. Jejich hlavní argumenty jsem se snažil popsat v článku "Co je špatně na nových tarifech Českého Telecomu?": Jde jednak o "bundlování" (povinné zahrnutí) kreditu do měsíčních paušálů, které působí proti tomu aby lidé využívali nabídky volání přes alternativní operátory (když už museli dopředu zaplatit Telecomu za určitý objem služeb), a pak o výši cen za hovorné právě u toho cenového programu (Telefon Universal), který jako jediný nemá v sobě zahrnutý volný kredit. Některé tyto minutové ceny vychází podle alternativních operátorů pod náklady, resp. jako nižší oproti tomu, co právě alternativní operátoři musí platit jako přímé náklady dominantnímu Telecomu.

Ve středu tento týden dokonce tři alternativní operátoři (Contactel, Czech OnLine a Tiscali) oznámili, že podali na Český telekomunikační úřad návrh na vydání předběžného opatření, kterým by regulátor zrušil nové cenové programy ČESKÉHO TELECOMU, představené 17.12.2003. Tento svůj krok zdůvodnili oběma již naznačenými argumenty:

"Požádali jsme ČTÚ o zastavení nových cenových plánů, které diskriminují jak koncové zákazníky, tak alternativní operátory. Spojením poplatku za telefonní stanici s volnými minutami nutí ČESKÝ TELECOM zákazníky využívat a platit za služby, které nechtějí," uvedl Petr Kastner, mluvčí sdružení AORTA. "Navíc se podle nově uvedených cenových plánů pro rok 2004 domníváme, že maloobchodní ceny ČESKÉHO TELECOMU nejsou v souladu s platnými cenami za propojení.

První problém, tedy povinné zahrnutí (bundling) volného kreditu do měsíčního paušálu, v současné době řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jak jsem již uvedl v předchozím článku (Co je špatně na nových tarifech Českého Telecomu), ÚOHS se sice předběžně vyjádřil k problému bundlování negativně ("shledal spojování poplatku za linku s volnými minutami do měsíčního paušálu jako poškozování trhu"), ale nešlo ještě o závazné rozhodnutí, a příslušné šetření stále pokračuje.

Regulátor snižuje propojovací poplatky

Druhý problém, s "cenami pod náklady", souvisí primárně s výší propojovacích poplatků. A právě zde včera došlo k poměrně významnému posunu, když regulátor tyto propojovací poplatky snížil. O kolik, to ukazuje následující tabulka, srovnávající dosud platné propojovací poplatky (za terminaci jedné minuty hovoru v pevné síti) podle dosud platného rozhodnutí 06/PROP/2002 za 3. září 2002, a podle nového cenového rozhodnutí 01/PROP/2004 ze včerejška.

dosud nově
Místní hovor ve špičce 41 hal. 31 hal.
mimo špičku 21 hal. 16 hal.
1 tranzit ve špičce 51 hal. 40 hal.
mimo špičku 26 hal. 20 hal.
2 tranzity ve špičce 65 hal. 56 hal.
mimo špičku 33 hal. 28 hal.

Pro správné porozumění těmto číslům je vhodné si připomenout, že ceny v kategorii "místní hovor" nemají v současné době využití, protože se týkají propojení na místních ústřednách, které se dosud nepodařilo realizovat. Pro místní hovory a část meziměstských připadá v úvahu až kategorie "1 tranzit", kde jde o propojení na tranzitní ústředně a hovor prochází jen přes tuto jednu tranzitní ústřednu (a v případě "2 tranzitů" prochází přes dvě tranzitní ústředny).

Takže například u místního hovoru, který realizuje alternativní operátor pro svého zákazníka skrze volbu operátora, nově zaplatí Telecomu (ve špičce):

  • za originaci 40 haléřů, plus příplatek za volbu operátora 6 haléřů
  • za terminaci 40 haléřů

K tomu je ovšem třeba připočítat ještě další přímé náklady, zejména na tzv. propojovací svazky, které také musí alternativní operátor platit Telecomu. Odhad této části nákladů, pocházející z tábora alternativních operátorů, je cca 8 haléřů pro každou část hovoru (resp. 16 haléřů za originaci i terminaci). To pak dává 40+6+8+40+8=102 haléřů přímých nákladů, které musí alternativní operátor uhradit Telecomu za 1 minutu místního hovoru ve špičce. Mimo špičku to vychází na 20+6+8+20+8=62 haléřů. A to ještě nejsou započítány žádné náklady na marketing, billing atd.

Pro srovnání: v rámci nového cenového programu Telefon Universal si Telecom účtuje za 1 minutu místního hovoru ve špičce 113 haléřů (což je více než 102 haléřů, které by podle výše uvedeného odhadu naúčtoval alternativcům). Mimo špičku pak 1 minuta místního hovoru v tarifu Telefon Universal přijde na 50 haléřů, což je i přes včerejší pokles propojovacích poplatků stále o dost méně, než 62 haléřů, které by podle odhadu musel na nákladech zaplatit alternativní operátorů. Problém samozřejmě není v příliš nízké koncové ceně, ale v nesouladu této koncové ceny s výší propojovacích poplatků.

I po včerejším, poměrně radikálním snížení propojovacích poplatků, tak přetrvává argument alternativních operátorů, že (některé) koncové ceny Telecomu jsou pod náklady. Poukazuje na to i včerejší tisková zpráva společností Czech On Line:

Propojovací poplatky jsou stanoveny ze zákona ve výši přímých nákladů Českého Telecomu navýšených o přiměřený zisk, a to na základě údajů dodaných ČESKÝM TELECOMEM. "I přesto jsou současné přímé náklady hrazené operátory ČESKÉMU TELECOMU v některých případech stále až o čtvrtinu vyšší než koncové ceny, které ČESKÝ TELECOM účtuje svým zákazníkům. Snížení cen v nových cenových plánech ČESKÉHO TELECOMU tak hradí právě alternativní operátoři,"
Jak reaguje Telecom?

Jedním možným vysvětlením nesouladu mezi koncovou cenou místních hovorů mimo špičku s přímými náklady (i po snížení propojovacích poplatků) by mohlo být to, že Český Telecom si dopředu vypočítal, jak by měly klesnout propojovací poplatky (sám nejlépe zná své náklady, i metodiku výpočtu propojovacích poplatků), a hovorné v rámci tarifu Telefon Universal navrhl již s ohledem na očekávaný pokles propojovacích poplatků - a regulátor pak snížil propojovací poplatky méně, než Telecom předpokládal. To je ale čirá spekulace, myšlená nepříliš vážně. První oficiální reakce Telecomu se podle očekávání nese v přesně opačném duchu: jak jen mohlo regulátorovi vyjít tak málo? Viz zpráva ČTK:

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy rozhodnutí zkoumá. "Především potřebujeme zjistit, čím je daný do očí bijící rozdíl mezi výsledkem, který vychází, když do modelu zadáme auditované vstupy a cenami stanovenými úřadem," uvedl mluvčí. Nevyloučil protest firmy soudní cestou.
Jak vychází srovnání s EU?
Včerejší pokles propojovacích poplatků je poměrně významný, ale i po jeho započítání zůstávají naše propojovací poplatky stále nad úrovní průměru EU. Srovnání ukazuje následující obrázek (pocházející z nedávno vydaného srovnání stavu telekomunikačních trhů kandidátských zemí), ve kterém jsou zaneseny výše terminačních poplatků v pevných sítích za 1 minutu hovoru ve špičce v ČR (původní i po snížení, v eurocentech), v dalších kandidátských zemích, a vynesen je zde i průměr EU.

Na skutečnost, že i po poklesu jsou naše propojovací poplatky stále nad evropským průměrem, poukazuje i včera vydaná tisková zpráva Contactelu:

"Nové cenové rozhodnutí je nesporně pozitivním krokem, nicméně jsme stále ještě nesrovnali krok s EU, kde propojovací poplatek pro jeden tranzit činí v průměru 0,96 eurocentů (tj. 0,31 Kč), zatímco v ČR byl stanoven na plných 0,40 Kč," říká Mirek Řezníček, ředitel pro regulaci společnosti Contactel.

Na druhou stranu ani v EU nemají stávající výši propojovacích poplatků od začátku, ale museli se k ní "dopracovat". Klesající trend průměrného propojovacího (terminačního) poplatku v EU ukazuje následující obrázek, převzatý z 9. hodnotící zprávy (9th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package)

Co bude dál?

Uživatele telekomunikačních služeb bude jistě zajímat zásadní otázka: jaké praktické důsledky včerejší snížení propojovacích poplatků přinese? Obecná odpověď je taková, že by to mělo znamenat zvětšení prostoru pro konkurenci a pro pokles celkové cenové hladiny. Ovšem jak nízko koncové ceny klesnou, je v tuto chvíli ještě zcela otevřenou otázkou. Mohly by klesnout natolik, aby kompenzovaly nedávné zvýšení DPH a vrátily koncovou ceny s daní alespoň na předchozí (loňskou) úroveň?

Malý orientační výpočet: alternativní operátoři dosud nabízí místní hovory přes volbu operátora ve špičce za ceny (typicky) od 1,20 Kč do 1,30 Kč bez DPH, resp. 1,26 až 1,365 Kč s DPH 5%. Pokud bychom do stávající koncové ceny bez DPH mechanicky promítli snížení poplatku za 1 tranzit, o 11 haléřů (z 51 na 40 haléřů), a to 1x za originaci a 1 za terminaci, vyšla by koncová cena bez DPH nově na 0,98 Kč až 1,08 Kč, a se započítáním 22% DPH pak 1,20 Kč až 1,32 Kč - což by odpovídalo nejen kompenzování efektu zvýšené DPH, ale dokonce i jistému zlevnění. Ale to je skutečně jen spekulativní odhad, skutečnost ukáže až praxe.

Alternativní operátoři nyní musí začít jednat s Telecomem o uzavření dodatků ke stávajícím propojovacím smlouvám, které by nové rozhodnutí regulátora uvedly do praxe. Na jednání mají 90 dnů, a pokud se nedohodnou, budou po těchto 90 dnů platit původní ceny - a teprve po marném uplynutí 90 dnů na jednání by začaly automaticky platit ceny nové.