Vyšlo na Lupě, 11.12.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1211002.php3

DPH: změny na poslední chvíli?

Prezident včera podepsal zákon, díky kterému kabelovým televizím od nového roku DPH nestoupne, ačkoli původně mělo. Telekomunikační regulátor naopak již vydal rozhodnutí, umožňující započítat nárůst DPH do cen regulovaných služeb. Pevní operátoři teprve teď dali najevo, že by chtěli vrátit DPH za své služby zpět do snížené sazby, alespoň od května.

O změnách v dani z přidané hodnoty, přesněji o přeřazení některých služeb ze snížené (u nás 5%) sazby DPH do sazby základní (u nás ve výši 22%), se ví již dlouho. Stejně tak jsou snad všeobecně známy i důvody, které k tomu vedly: musíme se podřídit Evropské unii, do které vstupujeme. Přesto se až nyní, doslova na poslední chvíli, přijímají novely napravující předchozí nedopatření - a také se objevují reakce a apely, které se měly objevit už mnohem a mnohem dříve.

Než se ale pustíme do podrobností, zde je malá rekapitulace výchozích faktů. Důvodem pro přeřazení telekomunikačních služeb ze snížené do základní sazby DPH je skutečnost, že to tak požaduje Evropská unie, do které se chystáme vstoupit. Ta nám ovšem nepředepisuje, jak vysoká má základní sazba být (pouze říká, že nemá být nižší než 15 procent). Takže za stávajících 22 procent si můžeme sami. Stejně tak si můžeme sami i za to, že jsme si zvýšení DPH ze snížených 5 procent na "základních" 22 procent naordinovali již od 1.1.2004 (skrze novelu č. 322/2003 Sb.), a ne až ke dni našeho vstupu.

Kabelové televize: záchrana na poslední chvíli

Dalším "nášupem", který jsme si naordinovali sami vlastní chybou, bylo rozšíření "postižených" služeb o služby kabelových televizí. U nich ani Evropská unie nepožaduje jejich přeřazení do základní sazby, a umožňuje jejich ponechání v sazbě snížené. Naši zákonodárci si toho ale buď nevšimli, nebo nad tím možná ani moc nepřemýšleli, a do příslušné "malé" novely (č. 322/2003 Sb.) zařadili i tyto služby, které se tak měly také přesunout do základní sazby DPH (již k 1.1.2004).

Naštěstí je dnes možné psát o tomto "faux-pas" již v minulém čase, protože doslova na poslední chvíli se podařilo zmíněnou chybu napravit. Na návrh senátora Daniela Kroupy se podařilo vsunout do novely zákona o dani z příjmu malou vsuvku, která zajistí že ani v prvních čtyřech měsících příštího roku kabelová televize nebude zatížena 22-procentní DPH. Právě včera přitom návrh zákona podepsal prezident, takže by už nic nemělo stát v cestě nabytí jeho účinnosti. Připravovaný ("velký") zákon o DPH, chystaný k 1.5.2004, již zařazuje služby kabelových televizí definitivně do snížené sazby.

Pro uživatele Internetu je ale špatnou zprávou to, že "službami kabelových televizí" se rozumí pouze služby šíření televizního a rozhlasového signálu, a nikoli kabelový Internet:

Služby spojené s kabelovou televizí a rozhlasem po drátě, …. , které zahrnují pouze služby spojené s přenosem rádiového a televizního programového souboru kabelovými rozvody (vč. kódovaného televizního vysílání).

Kabelovému Internetu tedy už nic nepomůže, a od 1.1.2004 přejde ze snížené sazby do DPH do sazby základní. Jinými slovy, neplátcům DPH podraží o 16,2 procenta.

Regulátor povolil zvýšení koncové ceny

Většina subjektů, poskytujících telekomunikační služby, změní od 1. ledna 2004 koncové ceny tak, že ke svým cenám (bez DPH) jednoduše připočítá novou výši DPH (kterou následně odvede státu). Tam, kde ceny nejsou regulovány, to je v moci příslušných poskytovatelů - a ti se tak liší pouze v tom, zda už a v jaké formě to sdělili svým zákazníkům.

Poněkud jiná je ale situace tam, kde jsou koncové ceny regulovány, a to v podobě zahrnující DPH. Jde konkrétně o služby spadající do tzv. univerzální služby - což jsou mj. cenové programy HOME MINI a HOME STANDARD Českého Telecomu. Zde příslušný poskytovatel nemůže sám od sebe koncovou cenu (včetně DPH) změnit, ale potřebuje k tomu souhlas regulátora, resp. jeho rozhodnutí.

Takovéto rozhodnutí regulátora skutečně přišlo, právě toto pondělí (jako rozhodnutí 02/US/2003). Umožňuje Českému Telecomu zvýšit koncové ceny regulovaných služeb (vyjmenovaných v cenovém rozhodnutí regulátora č. 01/2001) o 16,2 procenta. Totéž pak platí i pro cenové programy ZERO (tj. ty, které neobsahují žádné volně kredity).

Nejnovější rozhodnutí regulátora je ale vhodné chápat jen jako určité dočasné opatření, dokonce možná velmi dočasné. Regulátor totiž právě schvaluje Telecomu nové ceny regulovaných služeb pro rok 2004, a v příslušném návrhu již jsou změny DPH zohledněny. Jak se ale ukazuje, zmíněné rozhodnutí nebude vydáno včas na to, aby nové regulované ceny mohly platit již od 1. ledna 2004 (mj. i proto, že Telecom je musí svým koncovým zákazníkům oznámit alespoň s měsíčním předstihem). Proto i po 1. lednu 2004 budou ještě nějakou dobu platit "staré" ceny, ze kterých ale bude Telecom odvádět státu vyšší DPH. Aby tak nemusel činit ze své kapsy, ale mohl vyšší odvody do státní kasy kompenzovat vyššími odvody z kapsy svých zákazníků, potřeboval k tomu souhlas regulátora. Ten jej, jak uvádí šéf ČTÚ David Stádník, vydat musel, protože Telecom prý má na zvýšení (regulovaných) cen o DPH ze zákona nárok.

APVTS se probudilo?

Včera se k problematice DPH u telekomunikačních služeb vyjádřila také Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních služeb (APVTS). Vydala tiskovou právu, ve které žádá o vrácení zpět do snížené sazby:

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), která sdružuje provozovatele pevných telekomunikačních sítí a poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, požaduje, aby v připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty (DPH), byly internetové služby přeřazeny ze základní sazby DPH ve výši 22 procent do snížené sazby ve výši 5 procent.

Na první pohled to vypadá poněkud "s křížkem po funuse". Příslušný apel ale nesměřuje na již platnou "malou novelu" zákona o DPH (zákon č. 322/2003 Sb.), která převedla většinu služeb do základní sazby DPH k datu 1.1.2004, nýbrž na teprve připravovaný nový zákon, který by měl vstoupit v platnost nejpozději k okamžiku našeho vstupu do EU. Pokud by zákonodárci tento apel operátorů vyslyšeli, znamenalo by to, že DPH za telekomunikační služby k 1.1.2004 stoupne na 22 procent, načež by k 1.5.2004 zase kleslo na původních 5 procent. Přesně toto hrozilo v případě služeb kabelových televizí, ale již nehrozí - viz výše.

Svůj požadavek zdůvodňuje asociace APVTS takto (s odkazem na změny k 1.1.2004):

Asociace vnímá toto již přijaté rozhodnutí, zejména v souvislosti s internetovými službami, jako nešťastné a bránící rozšíření užívání internetu v České republice, který by měl být naopak finančně dostupný pro všechny. Proto žádá, aby v nově připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty byla na internetové služby uplatněna výjimka, na jejímž základě budou internetové služby přeřazeny zpět do snížené pětiprocentní sazby DPH.

To by jistě bylo žádoucí. Problém je v tom, že evropská unie sice na jedné straně vehementně podporuje rozvoj informačních a komunikačních technologií, ale na straně druhé brání jejich rozvoji tím, že nepřipouští jejich zařazení do snížené sazby. Jak jsem již psal v tomto článku, podle informací vedoucího odboru DPH na MF ČR jsme se o výjimku snažili ještě v roce 1999, ale pak se tato snaha ukázala jako neprůchodná, a tak ČR již později o výjimku nežádala - a zřejmě ji nedostal ani nikdo jiný z kandidátských zemí.

Nyní ale APVTS chce, abychom vstoupili do EU s tím, že si příslušnou výjimku udělíme sami, navzdory (nelogickým) požadavkům EU? To asi půjde těžko - to už bych dal podstatně větší šanci snahám ministra Mlynáře prosadit změnu přímo v EU, tak aby ona sama rozhodla o možnosti zařadit telekomunikační služby do snížené sazby.