Vyšlo v měsíčníku Telefon, v dubnu 2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0400001.php3
Vyšlo v měsíčníku Telefon, č. 4/2002

Co přinese volba operátora?

Od poloviny roku by se v pevné telefonní síti měla objevit nová služba - volba operátora. V čem bude spočívat? Co nového přinese? Kdo ji bude nabízet a za jaké ceny?

Abychom správně pochopili, co volba operátora je a co naopak není, a co by se od poloviny roku mohlo změnit, zkusme si nejprve stručně zrekapitulovat jak se věci mají dnes. V současné době je každý majitel pevného telefonu zákazníkem některého konkrétního telekomunikačního operátora - v drtivé většině případů jde o Český Telecom, který své zákazníky stále ještě nazývá postaru "účastníky" (telefonního provozu). Svému operátorovi takovýto zákazník platí určitou částku za to, že vůbec má svůj telefon (svou účastnickou přípojku), a něco mu také platí za provolané hovory. Konkrétní struktura sazeb (tarifů) může být různá a je vždy nějak rozložena mezi pevnou (paušální) měsíční částku a mezi proměnnou složku závislou za hovorném - to vše odvisí od cenových programů, které příslušný operátor nabízí a ze kterých si jeho zákazníci vybírají.

Jednou z krajních možností, kterou mají například v USA, jsou místní hovory zcela zdarma, přičemž zákazník zde platí pouze určitý fixní měsíční paušál (a explicitně, v závislosti na provolaných minutách, platí jen za uskutečněné dálkové hovory). U nás do nedávné doby platila spíše opačná krajní možnost: v měsíčním paušálu nebyly zahrnuty žádné hovory, a volající zákazník tak platil za každou protelefonovanou minutu.

Z hlediska volby operátora je podstatné, že obě dvě tyto složky - tedy měsíční paušál i průběžné hovorné - platil zákazník svému operátorovi a neměl žádnou jinou možnost. Pokud například na trhu působil jiný telefonní operátor, který nabízel lacinější hovory, třeba v určitou denní dobu či do konkrétní destinace, nemohl zákazník původního operátora tuto nabídku využít - byl odkázán právě a pouze na to, jaké možnosti mu nabídnul "jeho" operátor. No a ten, když měl zákazníka takto "pojištěného" a konkurence mu nemohla šlapat na paty, se ve své vstřícnosti k zákazníkům moc nepředháněl.

V čem je podstata volby operátora?

Podstatu volby operátora je možné chápat tak, že ze zmíněných dvou složek - tedy paušální platby za "existenci" pevného telefonu a platby za skutečně realizované hovory - zůstane první beze změny (bez možnosti výběru), ale druhá se změní - zákazník si bude moci vybírat, přes koho a hlavně za kolik bude telefonovat.

Řečeno jinými slovy a poněkud podrobněji, nezmění se způsob připojení vašeho pevného telefonu. V drtivé většině případů v ČR to bude znamenat, že budete stále připojeni k síti Českého Telecomu, který se také bude starat o správné fungování tohoto připojení. Za to mu budete stále platit pevnou měsíční paušální částku.

Ovšem když zvednete sluchátko a budete chtít někomu zavolat, budete si moci svobodně vybrat, přes kterého operátora tak učiníte. Nejspíše se podíváte do ceníků těch operátorů, kteří nabízí takové hovory jaké právě chcete realizovat, a mezi nimi si vyberete. Kritérium výběru je čistě na volajícím zákazníkovi, někomu může imponovat reputace operátora, jiný může vzít v úvahu svou dosavadní zkušenost s kvalitou, ale nejčastěji se zřejmě budou lidé rozhodovat podle ceny. Podstatné ale je, že to bude jejich vlastní a svobodná volba (kterou dosud nemají).

K tomu se pro úplnost sluší dodat, že platby za takto uskutečněné hovory poputují k tomu operátorovi, kterého si uživatel vybral. Ke konkrétnímu mechanismu placení se dostaneme záhy.