Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v prosinci 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1200004.php3

Satelitní připojení k Internetu

Využití satelitů pro připojení k Internetu je samozřejmě možné, ale je výrazně ovlivněno principem jejich fungování. Satelitní přenosy jsou téměř ideálním řešením v situaci, kdy je potřeba dopravit jeden a tentýž obsah k více příjemcům současně (jako například u televizního vysílání). Je možné je s výhodou využít i pro přenesení určitého obsahu k malému počtu příjemců či dokonce k jedinému příjemci. Problém však nastává, pokud je potřeba realizovat obousměrnou komunikaci. Ne že by to z principu nešlo, ale je to drahé a náročné.

Pro potřeby připojení k Internetu se právě díky této své vlastnosti satelity používají nejčastěji v kombinaci s další přenosovou technologií, která zajišťuje zpětný kanál. Takovouto další přenosovou technologií bývá nejčastěji komutované připojení k Internetu, přes veřejnou telefonní síť a s využitím běžných telefonních modemů. Vše pak funguje tak, že připojený uživatel vyšle svůj požadavek (například na zobrazení určité konkrétní WWW stránky) skrze zpětný kanál, tj. po telefonu, ale data která si z Internetu vyžádal (příslušná WW stránka) se mu vrací již přes satelit. Také zde se přitom předpokládá, že koncový uživatel bude především "konzumentem" internetových služeb, a nikoli jejich producentem. Tj. bude generovat poměrně "malé" požadavky, na jejichž přenos stačí i velmi malá přenosová kapacita. Výsledky jeho požadavků však již mohou být podstatně "objemnější", ale jednosměrný přenos přes satelit směrem uživateli může již být dostatečně dimenzovaný.

Příkladem takto fungující technologie je řešení DirecPC, pocházející od firmy Hughes. Směrem k uživateli nabízí přenosy rychlostí až 400 kbps. U nás jej nabízí např. firma GiTy.

V poslední době se ale již začíná prosazovat také obousměrné satelitní připojení k Internetu, neboli takové které nevyžaduje žádnou další technologii pro realizaci zpětného kanálu. Jako nejúspěšnější se zatím jeví technologie izraelské firmy GILAT, která pro realizaci zpětného kanálů používá specifickou techniku na bázi frekvenčního a časového multiplexu (FTDMA). Díky ní dokáže vytvořit zpětný kanál s rychlostí od 38 kbps po 153 kbps. Dopředný kanál je zde řešen víceméně standardně, na bázi technologie DVB (Digital Video Broadcast), a koncovým uživatelům nabízí příjem dat rychlostí až 500 kbps .

Technologii firmy GILAT využila v USA k poskytování čistě satelitního přístupu firma StarBand Communications Inc., ve spolupráci s firmou Microsoft. Nabídka Starbandu je dostupná všude v USA, v místech která mají volný výhled na jih (přenos využívá geostacionární satelit umístěný nad rovníkem). Ceny i konkrétní specifikace služby jsou prý vždy předmětem individuální nabídky, jako určité východisko je uváděna doporučená výchozí cena cca 70 USD měsíčně za připojení o rychlosti 500 kbps směrem k uživateli a cca 50 kbps směrem od uživatele.

V Evropě zatím testuje technologii izraelské firmy Gilat společnost Tiscali, která se nedávno uvedla i na našem tuzemském trhu výraznou reklamní kampaní po zakoupení společnosti Worldonline. Podle informací, které lze získat na http://satellite.tiscali.com, chce Tiscali nabídnout obousměrný satelitní přístup k Internetu na bázi technologií firmy Gilat ještě tento podzim v Německu, Itálii a Spojeném království. Do konce roku by pak měla být tato služba dostupná ve všech zemích Evropy kde Tiskali působí (což je i ČR). Nechme se tedy překvapit tím, jak konkrétně bude nabídka vypadat - přesné podmínky totiž mají být oznámeny až bezprostředně před spuštěním služby.