Vyšlo na Lupě, .2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1128001.php3

Licence za 3,5, minuta za 3,66

V pondělí večer vláda rozhodla, že minimální cena za UMTS licenci ve druhém kole bude 3,5 miliardy. Včera pak ČTÚ konečně zveřejnil své cenové rozhodnutí ohledně propojení pevných a mobilních sítí - maximální cena za zakončení 1 minuty hovoru v mobilní síti je 3,66 Kč. Je to podstatně více než za zakončení hovoru v pevné síti, ale podstatně méně než průměr EU.

Uplynulé dva dny byly bohaté na zásadní cenová rozhodnutí. V pondělí večer vláda konečně rozhodla o minimální ceně za UMTS licenci, v rámci 2. kola (neboli jejich prodeje v aukci). Nově stanovená minimální výše je 3,5 miliardy Kč, s tím že 1 miliarda musí být zaplacena ihned (resp. do 14. prosince), zatímco zbytek - do výše 3,5 mld. (resp. do výše ceny dosažené v aukci) bude rozložen do 10 let a splácen vždy k 14. prosinci, ovšem s úroky (odvozenými od bankovní sazby PRIBOR).

Nakonec tedy nedošlo na následující podmínku z pravidel, která již v říjnu vydal ČTÚ pro případné druhé kolo. Tato podmínka zněla:

Minimální výše licenčního poplatku pro předložení nabídek v aukci bude stejná jako výše licenčního poplatku za licence UMTS udělené v prvním stupni.

V prvním kole přitom byla cena 6,7 mld. Kč. Pravdou ale je, že nebyla dosažena, protože v prvním kole žádná licence udělena nebyla - takže samotná podmínka jako taková vlastně ani porušena nebyla.

Nová cena je stále ještě vyšší než cena, kterou stávající mobilní operátoři deklarovali jako pro ně přijatelnou. Jimi uváděné cifry je ale vhodné považovat spíše za spodní odhad, takže osobně považuji všechny možnosti za stále otevřené. Nechme se tedy překvapit, jak vše dopadne - zda v aukci zvítězí a licence získají stávající operátoři, nebo zda se objeví někdo další, kdo v aukci uspěje. Jedno je ale jisté - pouze vítěz aukce si odnese také frekvence v pásmu 1800 MHz. To může sehrát velmi významnou roli v rozhodování všech zahraničních zájemců, kteří by k nám teprve chtěli přijít. Podrobnosti zde.

Je 3,66 moc, nebo málo?

Druhé významné rozhodnutí, které se odehrálo právě včera, je rozhodnutí ČTÚ o cenách za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi, přesněji: o propojovacím poplatku za zakončení hovoru, který končí v mobilní síti. Český telekomunikační úřad včera konečně vynesl svůj verdikt, podle kterého si operátoři mobilních sítí mohou účtovat za zakončení hovoru ve své síti maximálně 3,66 Kč za minutu hovoru (a to i pokud hovor přichází z jiné mobilní sítě).

Toto rozhodnutí bylo "na spadnutí" již dlouho a pro regulátora určitě nebylo lehké. Problém byl mj. v tom, že představy operátorů fixních a mobilních sítí se lišily dosti diametrálně a každý své stanovisko zdůvodňoval vcelku racionálními argumenty. Operátoři pevných sítí argumentovali tím, že sami mobilní operátoři svým zákazníkům za "celé" hovory účtují v nejvýhodnějších tarifech podstatně méně, než kolik chtějí za zakončení "polovičního" hovoru. Naproti tomu operátoři mobilních sítí argumentují jednak svými náklady (do kterých ale není zvenku "vidět"), ale hlavně tím, že ceny za propojení jsou v Evropě na stejné, ne-li vyšší úrovni než dosavadní ceny u nás. Takže jak z tohoto dilematu ven?

Navíc jeden z našich mobilních operátorů, Oskar, přestal "táhnout za jeden provaz" s ostatními dvěma a dohodnul se s Českým Telecomem na ceně v úrovni 3 korun za minutu. Měl regulátor vzít tuto cenu, reálně dosaženou na našem trhu a naordinovat ji oběma zbývajícím mobilním operátorům?

Vše komplikovala i skutečnost, že náš regulátor se nemohl opřít o obdobná rozhodnutí v zemích EU. Sám předseda ČTÚ Stádník ještě v pondělí večer, na zahájení konference Teleinformatika 2001 poukazoval na to, že budeme první zemí v Evropě kde regulátor direktivně rozhodne o ceně za tento druh propojení.

Dnes tedy již víme, jak vše dopadlo - regulátor publikoval ve svém cenovém rozhodnutí jednak princip výpočtu ceny za propojení a jednak samotnou cenu, která mu po provedení výpočtu vyšla. Ta zní: 3,66 Kč za minutu hovoru. Je to málo nebo moc?

Operátoři pevných sítí budou tvrdit, že je to moc. Ostatně, již včera se nechali slyšet dva z nich, Contactel a GTS. Contactel ve své tiskové zprávě napsal, že

Cena 3,66 Kč se nachází na horním okraji očekávaného rozpětí a je nekonzistentní s cenami pro koncového zákazníka účtovanými uvnitř jednotlivých mobilních sítí.

a dále si postěžoval na některé aspekty z metodiky výpočtu (např. to, že cena je díky použité metodě zkreslena započtením historických nákladů, či stanovuje jednotkový přiměřený zisk ve výši 12% z vloženého kapitálu, což je více než v obdobných případech). Společnost GTS zase uvedla že:

Maximální cena za propojení z pevné do mobilní sítě stanovená ČTÚ ve výši 3,66 Kč za minutu zlepšuje podmínky konkurenčního prostředí na trhu telekomunikací, ačkoli nedosahuje úrovně v rozmezí 1-2 Kč, které navrhuje společnost GTS

a dále uvádí, že rozhodnutí ČTÚ vnímá jako krok, který je v souladu s celosvětovým trendem poklesu poplatku za propojení a očekává v budoucnu jejich další snižování.

Reakci mobilních operátorů se mi do redakční uzávěrky nepodařilo získat. Dovolím si ale předpokládat, že jejich stanovisko bude přesně opačné, a že jej budou dokládat mimo jiné tím, jaká je výše propojovacích poplatků za propojení z pevných do mobilních sítí v EU. Pravdou je, že v EU jsou tyto poplatky podstatně vyšší než nyní stanovených 3,66 Kč - viz následující obrázek (našich 3,66 odpovídá přibližně 11,04 eurocentům). Dlužno ale podotknout, že na obrázku jde o ceny v poloviny loňského roku (novější se mi nepodařilo získat).

Ceny za propojení z pevné sítě do mobilní sítě v EU, rok 2000 (zdroj)

Jak je to s náklady?

Na nejnovějším rozhodnutí ČTÚ je zajímavé i to, jaké náklady nezapočítává do výpočtu propojovacích poplatků:

  • Do výpočtu cen za propojení do mobilní VTS se nezahrnují vynaložené náklady na netelekomunikační činnosti včetně nákladů na dotované telefony.
  • Náklady na ostatní telekomunikační služby a činnosti, které nesouvisí přímo s voláním a ke kterým existují odpovídající výnosy, nejsou zahrnuty do výpočtu ceny za ukončení volání v mobilní síti (např.aktivace, reaktivace,aj.).
  • Cena za propojení do mobilní VTS zahrnuje i náklady na sestavení volání.

Nejspíše tedy dojde na slova mobilních operátorů, kteří uváděli že nebudou moci poskytovat svým zákazníkům dotované telefony, pokud náklady na ně nebudou zahrnuty do výpočtu propojovacích poplatků.

Dojde ale v souvislosti s novým stanovením propojovacích poplatků ke snížení (či snad dokonce zvýšení) koncových tarifů pro volání z pevných sítí do mobilních, či mezi mobilními sítěmi? Možné to je, ale jisté nikoli - nechme se překvapit.