Vyšlo v měsíčníku CHIP, č. 10/2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1000001.php3

Zlevněné ISDN bude dražší!

Vyšlo v CHIP-u č. 10/2001
Český Telecom provedl několik změn ve své nabídce ISDN služeb. Některé z nich představují zlevnění pro koncové uživatele, ale jiné změny naopak přinesou zdražení, hlavně při využití ISDN pro připojování k Internetu přes Internet OnLine.

ISDN je technologie, která vznikla jako důsledek digitalizace veřejné telefonní sítě (jde vlastně o plně digitální telefonní přípojku, která díky svému digitálnímu charakteru dokáže nabídnout i další služby). Pro rozvoj ISDN je velmi podstatné to, že jej lze využít pro kvalitnější a rychlejší přístup k Internetu, než jaký nabízí klasická (analogová) telefonní linka - až 128 kbps. Ačkoli přesná čísla nejsou známa, dovolím si předpokládat, že rozhodující část ISDN přípojek je dnes zřizována právě kvůli přístupu k Internetu.

Možnosti ISDN však doslova blednou před tím, co na stejných a již existujících "drátech" dokáže nabídnout technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Loop). Ta by se měla dostat až k několika megabitům za sekundu, v závislosti a kvalitě a délce tzv. místní smyčky (tj. po stejném "drátu" mezi koncovým uživatelem a telefonní ústřednou, po kterém dnes ISDN dokáže nabídnout jen 128 kbps). Český Telecom přitom již testuje ADSL v pilotním provozu a podle dostupných signálů by již koncem roku měl nabídnout tuto technologii již jako běžně dostupnou službu.

Telecom je ale současně i poskytovatelem ISDN služeb, jejichž užitná hodnota bude nástupem ADSL doslova "převálcována". Proto je velmi zajímavé sledovat, jak se cenová a produktová politika Telecomu v oblasti ISDN mění, v závislosti na postupu ADSL. Logické je asi očekávání postupného snižování cen ISDN, tak aby tato technologie dokázala aspoň zčásti konkurovat ADSL - když ne svými kapacitními možnostmi, tak alespoň cenou, případně dalšími aspekty.

V čem ISDN zlevnilo?

Ještě v červnu Český Telecom poněkud zlevnil hovorné na ISDN linkách, pokud tyto jsou využívány pro potřeby připojování k Internetu. Nabídnul zde hned 4 různé tarify (i-euroISDN standard, non-stop, business a home), které si lze představit jako "ISDN-alternativu" k tarifu Internet2001 pro běžné analogové linky. Ty sice přinesly určité zvýhodnění na hovorném pro uživatele Internetu připojující se přes ISDN (oproti tarifu Internet2001, hlavně u nejdelších hovorů hluboko v noci), ale nikoli příliš výrazné. Co u těchto specializovaných tarifů zůstalo, podobně jako u hlasového tarifu ISDN, je poměrně vysoký měsíční paušál za existenci ISDN přípojky - ten je u "hlasového" tarifu a současně i u základního "internetového" tarifu roven 450 Kč měsíčně, ale u ostatních internetových tarifů pro ISDN je ještě vyšší (549,- až 649,- Kč měsíčně).

Uživatelé ISDN však mají i další náklady, než jen měsíční paušál za existenci přípojky a pak samotné hovorné. Mají i určité jednorázové náklady na zřízení ISDN přípojky a na potřebné vybavení (buď na ISDN telefon, nebo na ISDN modem či jiné technické řešení, jak připojit svůj počítač na ISDN přípojku). Dále, pokud používají ISDN pro připojování k Internetu, mohou mít i náklady na samotný přístup k Internetu (poplatky, které platí svému internetovému providerovi).

Právě do této oblasti "dalších" nákladů pak Telecom namířil své nabídky ve formě tzv. balíčků. Těch je celá řada, k datu psaní tohoto článku (počátkem října) celkem 7. Vesměs obsahují zřízení samotné ISDN přípojky (v provedení euroISDN2, tj. přípojky typu BRI se 2 kanály B o rychlosti 64 kbps a jedním služebním kanálem D) a nějaké ISDN zařízení (např. ISDN telefon, tzv. terminálový adaptér, zařízení pro připojení počítače atd.).

Cena těchto balíčků je vždy menší než cena jednotlivých komponent, pokud by si je zákazník pořizoval samostatně. Například samotné zřízení nové ISDN přípojky euroISDn2 přijde jednorázově na 4500,- Kč (pokud je skutečně zřizována nová linka), nebo na 999,- Kč, pokud ISDN přípojka vznikne přeměnou ze stávající analogové telefonní linky. V nejlacinějším balíčku, který Český Telecom uvedl na trh počátkem října 2001 (jako časově omezenou nabídku), lze pořídit novou přípojku i terminálový adaptér nebo digitální ISDN telefon již za 1000,- Kč (jednorázově, pokud ISDN přípojka vzniká přeměnou z existující linky).

V čem ISDN podražilo?

Jednotlivé ISDN balíčky měly až do konce srpna 2001 ještě jednu významnou součást - pokud si uživatel takovýto balíček pořídil (a zaplatil za něj jeho jednorázovou cenu), dostal v něm zdarma i službu IOL Standard od společnosti Internet Online (která je plně vlastněnou dcerou Českého Telecomu). Co to v praxi znamenalo?

Služba IOL Standard je placenou službou přístupu k Internetu po analogových linkách i po ISDN, s měsíčním paušálem 489,- Kč bez DPH. Ten, kdo tuto službu používá, tak musí kromě provolaných minutu (v rámci tarifu Internet2001, či v rámci tarifů i-euroISDN) platit svému providerovi (IOL) i tuto měsíční paušální částku. Ovšem majitelé ISDN balíčků od Českého Telecomu tak činit nemuseli - průběžné používání této služby měli zdarma, v rámci jednorázově pořízeného (a jednorázově zaplaceného balíčku).

Od 1.9.2001 však toto neplatí - služba IOL Standard již není zahrnuta v ceně balíčků a je nabízena volitelně, jako samostatně placená služba. Dokonce i v jiné podobě - místo IOL Standard je takto nabízena služba IOL ISDN, která se od IOL STANDARD liší jen minimálně (o 10 MB větším prostorem pro WWW stránky a oficiálně deklarovanou schopností spojovat oba B kanály za účelem dosažení přenosové rychlosti 128 kbps, což ale služba STANDARD fakticky umožňovala také).

Služba IOL ISDN přijde na 300,- Kč měsíčně, což je méně než 489,- Kč za IOL Standard. Na druhou stranu, pro majitele balíčků, kteří oněch 489,- nemuseli platit vůbec, to představuje nepříjemné zdražení!

Stávající majitelé balíčků přitom mají čas do konce kalendářního roku na to, aby buď přešli na samostatně placenou službu IOL ISDN (a připlatili si tak 300,- měsíčně), nebo používání IOL STANDARD ukončili. Jako alternativa se jim samozřejmě nabízí ISDN přístup k některému z jiných internetových providerů, ať již v placené či neplacené podobě.