Vyšlo na Lupě, 3.9.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0903001.php3

Internet přes ISDN podraží

Pokud se připojujete k Internetu přes ISDN a IOL, a využíváte některý z produktových balíčků ISDN od Českého Telecomu, pak vaše připojení prodraží o 300 korun měsíčně. Samotný přístup k Internetu (služba IOL Standard) totiž přestává být zahrnut v ceně balíčků a bude se platit samostatně.

K 1. září 2001 došlo k poměrně významným změnám v nabídce ISDN u Českého Telecomu, a tyto změny se týkají i připojení k Internetu. V prvním přiblížení lze novinky charakterizovat následovně:

 • Přístup k Internetu přes IOL již nebude zahrnut v ceně balíčku a bude se platit samostatně
 • Místo služby IOL Standard, která byla až dosud zahrnuta v ceně balíčků, bude uživatelům nabízena služba IOL ISDN za 300,- Kč měsíčně
 • Vedle stávající ISDN BRI přípojky v provedení euroISDN2 začíná Telecom nabízet i přípojku v provedení euroISDN2 Plus
 • V nabídce Telecomu se objevují tři nové produktové balíčky, dva s názvem ISDN-komplet a jeden euroISDN@4 lines.

Co obnáší připojení pomocí ISDN

Struktura nabídek ISDN připojení k Internetu již začíná být poněkud komplikovaná, a tak si na úvod dovolím malé uvedení do problému. Pokud se chcete připojit k Internetu přes ISDN, potřebujete:

 1. samotnou přípojku BRI (Basic Rate Interface). V nabídce ČTc jsou od 1. září 2001: euroISDN2 a euroISDN2 Plus
 2. ISDN modem nebo ISDN kartu, event. jiné řešení pro připojení počítače k ISDN přípojce
 3. Cenový program pro ISDN volání v rámci telefonní sítě. V nabídce ČTc jsou 4 různé programy určené pro připojování k Internetu via ISDN (i-euroISDN standard, i-euroISDN home, i-euroISDN nonstop, i-euroISDN business). Jde v zásadě o 4 různé obdoby tarifu Internet2001, který slouží pro připojování po analogových linkách.
 4. Službu přístupu k Internetu. Tuto službu nabízí internetový provider, v případě ČTc jde o jeho dceřinný IOL (Internet OnLine), v jehož nabídce je služba IOL Standard (použitelná jak pro analogové, tak pro ISDN připojení). Stejně tak ale lze využít i služeb jiných internetových providerů, kteří připojení přes ISDN nabízí.

Všechny tyto složky si obecně lze pořídit a platit je samostatně. Stejně tak je ale možné je pořídit u ČTc najednou, v rámci "produktových balíčků" které Český Telecom nabízí. Za tyto balíčky pak zaplatíte určitou jednorázovou částku, a dále platíte pravidelně určitý měsíční paušál. Ten až dosud odpovídal 1. složce, ale pokrýval současně i 4. složku (tj. paušál za existenci ISDN linky a službu přístupu k Internetu). Hovorné, v rámci 3. složky, se samozřejmě platilo a platí samostatně, podle toho kolik kdo provolá. Složka č. 2 má vesměs jen jednorázové pořizovací náklady, které jsou při využití balíčků zahrnuty v jeho pořizovací ceně.

Přístup k Internetu odděleně

Jednou ze změn, ke kterým nyní dochází, je to že "produktové balíčky" Českého Telecomu již nebudou obsahovat čtvrtou složku, tj. samotný přístup k Internetu. Ten bude nabízen jako volitelná součást balíčku, ale hlavně bude placen samostatně. Konkrétní obsah a cena balíčků se přitom řídí dokumentem "Obchodní podmínky produktových balíčků služby euroISDN", jehož obsah se k 1.9.2001 změnil. Dosavadní obchodní podmínky celkem jednoznačně konstatovaly, že služba IOL Standard je součástí balíčku a je zdarma (tj. je zahrnuta v jeho ceně). Nové obchodní podmínky jsou mnohem vágnější a odkazují se na to, že přesné složení a cena jsou obsaženy v příloze ke "Smlouvě o poskytování služeb euroISDN". To samo o sobě ještě nemusí znamenat změnu. Nicméně tisková zpráva, kterou Telecom vydal v pátek, říká:

Současně dochází ke změnám v poskytování internetového připojení v rámci balíčků euroISDN.
Od 1. 9. 2001 bude jejich součástí místo dosavadně poskytované služby IOL STANDARD nabídnuta služba IOL ISDN. Ta za měsíční poplatek 300 Kč (včetně DPH) nabízí mimo jiné e-mailovou schránku o velikosti 10 MB, 20 MB prostoru pro internetovou prezentaci, instalaci služby na počítač zdarma.

Druhá věta je sice poněkud nelogicky formulovaná ("bude jejich součástí místo … IOL Standard nabídnuta IOL ISDN"), ale naznačuje že nová služba bude placená samostatně. Dosvědčuje to i další věta z tiskové zprávy:

Stávající uživatelé služby IOL STANDARD mohou do konce letošního roku přejít na novou službu IOL ISDN, nebo IOL STANDARD zrušit.

Pro jistotu jsem se ale ještě dotázal tiskového mluvčího ČTc, který mi můj závěr o samostatném placení IOL ISDN potvrdil. Uživatelé stávajících balíčků tedy budou mít čas do konce roku, aby přešli na samostatně placenou službu IOL ISDN nebo vše vyřešili jinak. Ti, kteří si pořídí nějaký ISDN balíček nově, jej už získají rovnou bez přístupu v ceně.

Jaká bude služba IOL ISDN?

Novou službu IOL ISDN bude již podle jejího názvu nabízet dceřinná společnost Telecomu, Internet OnLine. Ta ale dosud nevydala žádnou tiskovou informaci o charakteru této služby (byť by měla být nabízena od 1. září). Jediným vodítkem je tedy prozatím tisková zpráva samotného ČTc, ze které vyplývají výše citované vlastnosti a parametry:

 • Cena: 300,- Kč měsíčně včetně DPH (stávající IOL Standard přijde samostatně na 489,- Kč měsíčně bez DPH)
 • Časově neomezený přístup bez omezení objemu přenesených dat (stejně jako u IOL Standard)
 • 10 MB pro el. poštu (stejně jako u IOL Standard)
 • 20 MB pro WWW stránky (oproti 10 MB u IOL Standard)
 • channel bundling - možnost spojení obou B kanálů a dosažení rychlosti 128 Kbps (specifikace IOL Standard tuto možnost neuvádí)
 • instalaci na počítač zdarma

Nová služba IOL ISDN je tedy o něco málo komfortnější ( navíc 10 MB pro WWW stránky) a až dvakrát rychlejší (díky spojení obou B kanálů, samozřejmě s tím že hovorné se platí za každý z obou kanálů). Je také o poznání lacinější - ovšem pouze pro toho, kdo za přístup k Internetu platil samostatně. Pokud někdo měl službu IOL Standard zdarma rámci balíčku, ale nyní (resp. do konce roku) o ni přijde, bude to pro něj představovat nepříjemné zdražení o 300,- Kč měsíčně!!!

Důvody, které Telecom vedly k vydělení ceny na přístup k Internetu z balíčků, samozřejmě nebyly zveřejněny. Lze o nich jen spekulovat, osobně se domnívám že to souvisí s tlakem proti zneužívání dominantního postavení Telecomem. Vždyť internetových providerů je mnoho, ale který z nich má možnost "bundlovat" připojení, hovorné i přístup k Internetu do jednoho společného balíčku? V úvahu je třeba brát i existenci technologie ADSL a probíhající pilotní projekt ADSL, což jsou faktory které působí silně proti atraktivnosti ISDN pro koncové uživatele. Z tohoto pohledu mi ale faktické zdražování přístupu k Internetu via ISDN, vyčleněním přístupu bez současného zlevnění balíčků, připadá jako nelogický tah, vedoucí spíše opačným směrem než bych očekával.

Nové balíčky a nová přípojka

Od 1. září Telecom uvádí na trh tři nové ISDN balíčky:

 • ISDN komplet on-line (přípojka BRI, terminálový adaptér, volitelně IOL ISDN placený samostatně) , v ceně 1000,- Kč při zřízení přeměnou, 4501,- Kč při zřízení nové linky
 • ISDN komplet telefon (přípojka BRI, telefon, volitelně IOL ISDN placený samostatně), cena jako komplet on-line
 • euroISDN@4lines (přípojka BRI, terminálový adaptér se 4 analogovými porty, volitelně IOL ISDN placený samostatně), v ceně 6489,- při zřízení přeměnou

Další novinkou, avizovanou k 1. září, pak je možnost nechat si zřídit přípojku EuroISDN2 plus. Oproti dosavadní přípojce EuroISDN2, která stále zůstává v nabídce, má "pluska" navíc dva analogové porty. Lze si tedy představit, že jde o standardní verzi přípojky, která je navíc vybavena zabudovaným terminálovým adaptérem. To má smysl pro uživatele, kteří by na ISDN přípojce chtěli využívat zařízení která ISDN nepodporují, typicky běžné (analogové) telefony či faxy. Pak tak mohou činit ihned po zřízení ISDN linky a nemusí si pořizovat a instalovat samostatný terminálový server. Skutečnost, že i euroISDN2 plus má jen 2 B kanály (j to stále přípojka typu BRI), znamená že ať je k takovéto přípojce připojeno sebevíce zařízení, současně mohou komunikovat nejvýše dvě (každé zařízení po jednom B kanálu).

Zřízení nové přípojky je samozřejmě o něco dražší: přijde na 6 499,- Kč, oproti 4500,- u EuroISDN2 při zřízení zcela nové linky, resp. na 2999,- Kč oproti 999,- Kč při zřízení přípojky přeměnou z existující analogové linky.

Měsíční paušál (bez hovorného) za obě přípojky je stejný: 450,- Kč měsíčně. Právě tato částka přitom byla tím, co vlastník některého z balíčků platil průběžně (opět kromě hovorného), a co v zásadě již zahrnovalo i samotné připojení k Internetu. Nyní se k této částce (a k hovornému) přidá i 300,- Kč za samotný přístup k Internetu přes IOL a její službu IOL ISDN. Alternativou samozřejmě je využít některé z možností ISDN připojení zdarma, které nabízí jiní provideři (např. Contactel, Czech OnLine, WorldOnLine atd.), případně zvolit placené připojení (např. službu ProActive od Contactelu).