Vyšlo na Lupě, 27.6.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0627001.php3

Za kolik budeme telefonovat s Nextrou?

Dalším operátorem, který začíná nabízet veřejné hlasové služby, je Nextra Czech Republic, v rámci služby NEXTRA Hl@s. Její tarify jsou v mnoha ohledech zajímavé, například tím že neznají časová pásma a že některá volání jsou cenově asymetrická. Více je také využívána možnost přenosu hlasu po datových sítích. Stále však jde o služby určené firmám, nikoli domácnostem.

Náš trh hlasových služeb se začíná pomalu ale jistě zabydlovat - s nabídkami přichází postupně další a další subjekty, a zákazníci mají čím dál tím větší výběr. To následně nutí operátory ke vzájemné soutěži a snižování cen atd. Škoda jen, že tato postupně se roztáčející spirála se týká pouze firemních zákazníků a nikoli jednotlivých zákazníků (domácností), kvůli dobře známému odkladu volby operátora a neexistujícímu zpřístupnění místních smyček.

Jedním z konkrétních projevů nastupující konkurence je i to, že nově příchozí operátoři nutně musí přicházet s něčím novým, s něčím co dokáže jejich potenciální zákazníky (z řad firem) zaujmout, a co novému operátorovi umožní získat tak potřebnou kompetitivní výhodu oproti již etablované konkurenci. U nabídky firmy Nextra Czech Republic spatřuji novost především v technickém řešení a jeho spojení s datovými službami, a dále v zajímavé tarifní skladbě.

Asymetrické a nadčasové tarify

Skladba tarifů za vnitrostátní hovory je u Nextry velmi jednoduchá:

  • odkudkoli z ČR do Prahy: 1,30 Kč za minutu
  • meziměstské volání: 2,70 Kč za minutu
  • volání do mobilní sítě: 5,90 Kč za minutu

přičemž tarifikace by měla být po sekundách, a neplatí se žádné minimum (ani ve formě sestavovacího poplatku). Rovněž se neplatí žádné měsíční paušály. Co je ale na těchto tarifech tak zajímavého?

Například to, že nejsou vždy symetrické: u některých hovorů neplatí že volání z místa A do místa B stojí stejně jako identicky dlouhý hovor z místa B do místa A. Voláte-li do Prahy, je hovor za 1,30 Kč za minutu (jde vlastně o místní hovor) , zatímco hovor opačným směrem je považován za meziměstský a přijde na 2,70 Kč za minutu. Nextra si prý udělala průzkum, ze kterého jí vyšlo že 40% všech hovorů směřuje do Prahy, a tak se rozhodla vyjít zákazníkům vstříc tímto specifickým zlevněním. Na druhou stranu, pokud si tyto jednoduché tarify správně vykládám, mimopražští zákazníci volající jinam než do Prahy mají naopak smůlu - i když si budou volat v rámci téhož města (například Brna), vychází mi že jejich hovory by měly být považovány za meziměstské. Nextra tedy vlastně nemá klasický místní tarif (mimo Prahu). Proč? Předpokládá snad, že její služby nebudou mimo Prahu používány pro místní hovory?

Další zajímavostí je absence časových pásem. Všechny tarify jsou totiž identické po celých 24 hodin denně. Je tedy úplně jedno, v kterou denní či noční dobu voláte. Navíc je úplně jedno, zda voláte jen v rámci sítě Nextry nebo voláte do sítě jiného operátora - také zde Nextra ve svých tarifech nic nerozlišuje. Standardem jsou okamžité a detailní informace o všech hovorech v reálném čase, poskytované skrze webové rozhraní.

Specifika tarifní struktury Nextry znesnadňují srovnání její služby Hl@s s nabídkami jiných operátorů. Srovnávat by se dalo například s hovory se sekundovou tarifikací u eTelu, kde minuta místního hovoru ve špičce přijde na 1,63 Kč (bez DPH), a mimo špičku 0,89 Kč. Pokud budeme volání do Prahy u Nextry považovat za místní hovor, pak jeho cena 1,30 Kč je někde mezi oběma hodnotami eTelu - ale pro konkrétní posouzení výhodnosti by bylo nutné vzít v úvahu skladbu hovorů zákazníka v různých časových pásmech. U meziměstských hovorů vychází srovnání s eTelem a jeho sekundovou tarifikací podobně: 3,29 Kč za minutu ve špičce, 1,55 Kč mimo špičku, zatímco u Nextry jde o 2,70 Kč bez ohledu na čas (z dostupných informací od Nextry navíc nevyplývá, zda její ceny jsou uváděny včetně DPH nebo bez něj).

U hovorů do mobilních sítí vychází 5,90 Kč požadovaných Nextrou stejně jako třeba u Contactelu (opět s výhradou neznámého DPH), ale opět se to obtížně srovnává třeba s cenami Českého Telecomu. Zatímco Nextra neuvádí žádné množstevní slevy, ČTc nabízí firemním zákazníkům různé ceny (od 6,80 Kč po 4,80 Kč) podle toho, kolik provolají. Ale ani zde se mi doposud nepodařilo od ČTc získat informaci o tom, jaká je konkrétní závislost ceny na objemu provolaných minut.

Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že nová služba NEXTRA Hl@s se týká pouze vnitrostátních hovorů. Neznamená to ale, že by zákazníci nemohli volat do zahraničí - tuto službu již Nextra poskytuje delší dobu, pod názvem Interphone PBX, a její ceny zůstávají beze změny.

Jaké je technické řešení

Pokud jde o technické řešení, zde Nextra podstatně více než jiní operátoři sází na konvergované sítě a na přenos hlasu v datové podobě. Pokud jsem vše správně pochopil, má zákazník na výběr následující možnosti:

  • pokud si zákazník pořídí nebo již vlastní datovou přípojku (pevnou linku) do sítě Nextry, zakončenou směrovačem (směrovačem Cisco, protože celá Nextra je orientovaná na aktivní prvky od firmy Cisto), může si pořídit vhodné IP telefony, ty připojit přes tento směrovač a začít telefonovat. Od zákazníka pak do sítě Nextry odchází hlasový provoz již v datové podobě.
  • pokud má zákazník vlastní pobočkou telefonní ústřednu, může si pořídit datovou přípojku do sítě Nextry a směrovač (pokud je již nevlastní), a svou telefonní ústřednu připojit přes VOIP bránu ke směrovači. Také zde již odchází od zákazníka do sítě Nextry hlasový provoz v datové podobě, na rozdíl od předchozího stavu ale zákazník používá klasické telefony a klasickou pobočkovou ústřednu.
  • Pokud má zákazník vlastní pobočkovou ústřednu, ale z nějakého důvodu nechce mít datovou přípojku a směrovač u sebe, může se propojit se sítí Nextry klasickým způsobem - analogovými nebo digitálními telefonními linkami, které fungují na bázi přepojování okruhů (tak jak je běžné v klasické telefonní síti). V tomto případě odchází od zákazníka hovory v tradiční podobě, a do podoby datového provozu jsou konvertovány až v síti Nextry. Tato varianta je podle dostupných zdrojů využívána asi 5 procenty zákazníků. Její nevýhodou je ale to, že nedokáže poskytnout zákazníkovi současně hlasové i datové služby po jedné infrastruktuře (po jedné přípojce), což naopak dokáží první dvě varianty.

Propojení s dalšími operátory

Pokud jde o propojení Nextry s dalšími operátory hlasových služeb, zde není mnoho dostupných informací. Přímo od zdroje jsem se dozvěděl jen to, že "mají několik propojovacích dohod s různými operátory na území České republiky, ale ne s Českým Telecomem". Více informací se zřejmě podařilo získat kolegům ze serveru ISDN (zde), kde se zmiňují o propojení se třemi pevnými operátory v ČR a poměrně komplikovaném propojení s mobilními operátory přes GSM brány, přes ony tři operátory pevných sítí i přes zahraničí.

Na druhou stranu, zákazníkovi může celkem jedno, jak jednoduché či komplikované je propojení jeho operátora hlasových služeb s ostatními operátory. Hlavně když se dovolá tam kam potřebuje, za cenu která je pro něj výhodná a v kvalitě která mu vyhovuje. Se službou NEXTRA Hl@s se zákazníci budou moci dovolat již v červenci, kdy bude spuštěna v komerčním provozu (dosud je provozována v pilotním režimu s několika "pilotními" zákazníky).