Vyšlo na Lupě, 4.6.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0604001.php3

Levnější Internet od Telecomu?

Český Telecom poprvé zlevnil hovorné u ISDN přípojek, pokud je uživatel používá k připojování k Internetu. Podle jeho propočtů dosahuje zlevnění až 40 procent, praktický efekt pro uživatele ale bude skromnější. Přesto jde o určitý cenový pokles oproti tarifu Internet 2001 pro běžný dial-up.

Strategie, s jakou Český Telecom propagoval služby ISDN sítí, byla až doposud docela zvláštní, alespoň z mého pohledu. Dosud se totiž Telecom soustřeďoval pouze na zřizovací náklady a na měsíční paušál, které postupně snižoval, ale tvrdošíjně odmítal jakkoli sáhnout na průběžné hovorné na jednotlivých B kanálech. To bylo až dosud identické s hovorným v běžné (analogové) telefonní síti, a to včetně připojování k Internetu, které si dovolím označit za dnes naprosto převažující způsob využití ISDN přípojek typu BRI (tj. 2B+D).

Teprve nyní, k 1.6.2001, Český Telecom přichází i se změnami u hovorů sloužících k připojení k Internetu. Tyto změny mají podobu nabídky čtyř různých tarifních programů alias balíčků, po řadě s názvy:

  • i-euroISDN standard, s měsíčním paušálem 450,- Kč, který "má nejnižší měsíční paušální poplatek a je určen pro zákazníky, kteří se připojují k Internetu relativně méně často"
  • i-euroISDN nonstop, s měsíčním paušálem 649,- Kč, a prý jej ocení "zejména zákazníci, kteří intenzivně využívají Internet po celý den. Ve všech časových pásmech umožňuje výrazné úspory oproti obvyklému tarifu Internet 2001"
  • i-euroISDN business, s měsíčním paušálem 649,- Kč, který "zaujme výhodnou cenou ve špičce hlavně podnikatele"
  • i-euroISDN home, s měsíčním paušálem 549,- Kč, je určený "zejména pro domácnosti, jejichž členové se připojují k Internetu po příchodu z práce nebo ze školy. Nabízí cenově výhodný připojovací tarif již od 17. hodiny (v pracovní dny). Noční připojení je ještě výhodnější a stojí nyní jen 10,40 Kč za hodinu, což představuje úsporu 40%. "

Implicitním balíčkem je "Standard" (na který automaticky přechází všichni stávající uživatelé ISDN), zatímco ostatní balíčky si uživatelé musí explicitně zvolit. První přechod je zdarma, další jsou zpoplatňovány částkou 52,50 Kč. Kromě toho ČTc nabízí i možnost získat ISDN přípojku na splátky (podrobnosti zde).

Každý z těchto balíčků má poněkud jinak nastavené průběžné hovorné, celkový přehled udává následující tabulka se sazbami za souvislý hodinový hovor (v Kč včetně DPH). Poslední řádek je spíše pro ilustraci toho, že tarif Internet 2001 pro běžný dial-up je totožný s implicitním balíčkem Standard (resp.: implicitní balíček nepřináší žádné změny oproti tarifu Internet 2001).

Cenový program Pracovní dny 07:00-17:00 Pracovní dny 17:00-19:00 Pracovní dny 19:00-22:00, 05:00-07:00 Víkendy 5:00-22:00 Každý den 22:00-5:00
i-euroISDN standard 54,60 26,00 15,60 15,60 15,60
i-euroISDN nonstop 44,20 20,80 13,00 13,00 10,40
i-euroISDN business 41,60 26,00 15,60 15,60 15,60
i-euroISDN home 65,00 15,60 15,60 15,60 10,40
Tarif Internet 2001 54,60 26,00 15,60 15,60 15,60

Pokud si vezmete k ruce kalkulačku a budete hledat 40% zlevnění oproti tarifu Internet 2001, najdete jej u těchto hodinových sazeb pouze v době od 17 do 19 hodin u balíčku Home (kde je ale toto 40% snížení "kompenzováno" téměř 20-procentním zdražením v době silného provozu). Avizovaná noční úspora 40% u tohoto tarifu se (s jistým zaokrouhlením) týká doby od 22 hodiny večerní až 5 hodiny ranní a nekonečně dlouhého hovoru.

Hodinové sazby ale ještě nevypovídají zdaleka o všem, velmi důležitý je také konkrétní průběh tarifikace. O něm vypovídá následující tabulka (originál zde):

i-euroISDN @ standard
hod.první impulsyperioda dalších impulsůpoznámka
7-17 3x120s + 180s 
17-19 120s + 390s  
19-7 290s + 750s platí i pro celé So, Ne

i-euroISDN @ nonstop
hod.první impulsyperioda dalších impulsůpoznámka
7-17 3x120s + 240s 
17-19 120s + 500s  
19-7 290s + 830s platí i pro celé So, Ne mimo 22-5
22-5 290s + 1200s platí v So, Ne - jen 22-5

i-euroISDN @ business
hod.první impulsyperioda dalších impulsůpoznámka
7-17 3x120s + 250s 
7-19 120s + 390s jako standard
19-7 290s + 750s jako standard, tj. platí i celé So, Ne

i-euroISDN @ home
hod.první impulsyperioda dalších impulsůpoznámka
7-17 3x120s + 150s 
17-22, 5-7 290s + 750s platí i v So a Ne v časech 5-22
22-5 290s + 1200s platí i v So a Ne v časech 22-5

V tabulkách je přitom určitá nekonzistentnost u balíčku Nonstop - z první tabulky s hodinovými sazbami plyne, že tento balíček má nejvýhodnější sazbu mezi 22 a 5 hodinou každý den, zatímco z druhé tabulky vyplývá, že to platí pouze pro soboty a neděle.

Nejlépe je ale vše vidět na následujících obrázcích, kde jsem si dovolil vše převést do grafické podoby.

První obrázek ukazuje dobu silného provozu v pracovní dny - zde je názorně vidět, že modře znázorněný balíček Home přináší docela výrazné zdražení (až o 20 procent) oproti balíčku Standard resp. tarifu Internet 2001. Naproti tomu balíčky Nonstop a Business přináší skutečnou úsporu, asymptoticky (u nekonečně dlouhého hovoru) o 25, resp. 28 procent. U reálných hovorů je ovšem tarifikace do šesté minuty naprosto stejná, a teprve poté se začínají uplatňovat různé délky časových intervalů, za které naskakují impulsy v ceně 2,60 (resp. místo impulsů přímo částka 2,60 Kč).

Druhý obrázek ukazuje situaci v "přechodném období" od 17 hodiny do 19 hodiny v pracovní dny. Zde nabízí největší úsporu balíček Home, a to asymptoticky až 48 procent (při maximálním dvouhodinovém hovoru je to 45 procent).

Třetí obrázek ukazuje situaci v době, kdy je komutované připojení k Internetu domácími uživateli zřejmě nejpoužívanější - v pracovní dny od 19 hod. večer do 7 hodin ráno a celé víkendy a svátky. Zde je celkem názorně vidět, že nové balíčky nepřináší prakticky žádné zvýhodnění (pouze balíček Nonstop zde přináší úsporu cca 10 procent u nekonečně dlouhého hovoru).

Výraznou novotou je zavedení "nočního provozu" mezi 22 hodinou večerní a 5 hodinou ranní, které se týká balíčku Home (každý den) a Nonstop (jen o víkendech nebo každý den, viz výše citovaná nekonzistentnost). V této době se interval naskakování impulsů po počátečních 290 sekundách prodlužuje na 1200 sekund, neboli na 20 minut. To představuje úsporu 37,5 procenta u nekonečně dlouhého hovoru v této době, oproti ostatnímu večernímu a víkendovému provozu (v době po 19 hodině s délkou impulsu 750 sekund).

Jaké je hodnocení?

Změny, které nové ISDN balíčky pro připojování k Internetu přináší, sice představují určité úspory, ale tyto nepovažuji za příliš výrazné - a vzhledem ke zvýšení měsíčních paušálů a k frekvenci a délce svého připojování k Internetu si každý musí zhodnotit sám, zda pro něj vůbec jsou nějakou změnu k lepšímu či nikoli.

Nejvíce bych váhal u tarifu Home, když faktickou úsporu přináší jen v době od 17 do 19 hodin a pak hluboko v noci, od 22 do 5 ráno - a zato zdražuje provoz v době špičky až o 20 procent, a také samotný měsíční paušál, ze 450,- na 549,- Kč. Možná se najdou uživatelé, pro které bude opravdu výhodnější než Standard, ale přesto si troufnu vyjádřit názor, že o žádný významnější impuls k používání ISDN domácími uživateli zde nejde.

Poněkud jiná je situace u balíčků Nonstop a Business, které zřejmě směřují do segmentu podnikových uživatelů. Pro ně může být podstatné, že nabízí úsporu až ve výši 25 resp. 28 procent na hovorném v době silného provozu. Stále je však otázkou, zda se firemním zákazníkům pro jejich připojení k Internetu nevyplatí spíše jiný druh připojení, s jiným principem tarifikace - nikoli na bázi provolaného času, jako je tomu u ISDN, ale buď ve formě paušálu nebo podle objemu skutečně přenesených dat.

Celkově si myslím, že jde jen o malé zvýhodnění, které nebude představovat výraznější impuls k rozvoji ISDN jako přístupové technologie pro přístup k Internetu. Navíc je nutné mít na paměti, že jde o dosti letitou technologii jejíž dny už jsou sečteny, díky ADSL a dalším technologiím z rodiny xDSL. Ty jsou řešením, které dokáže z místních smyček doslova "vymačkat" podstatně více, než kolik zvládne ISDN - místo 2 x 64 kbps to jsou stovky kilobitů až celé megabity. Sám Český Telecom podle dostupných signálů s nasazením ADSL počítá, takže stávající pokus o podporu ISDN je možná jen jakýmsi posledním záchvěvem před definitivním koncem ISDN na místních smyčkách.