Vyšlo na Lupě, 7.5.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0507001.php3

Týden v telekomunikacích: ve znamení výsledků

Českému Telecomu ubylo za 1. kvartál na 14 tisíc pevných linek a meziročně 43 procent výnosů od mezinárodních poskytovatelů. Naopak jeden z alternativních operátorů hlásí velké nárůsty provozu a druhý se chlubí prvenstvím na poli server housingu. Další (Nextra) pak získal licenci k poskytování hlasových služeb. Na Slovensku výrazně zlevnilo ISDN. Český Telecom zveřejnil minulý týden své hospodářské výsledky za 1. kvartál letošního roku. Z nich vyplývají tyto hlavní ekonomické údaje:
  • Celkové konsolidované výnosy - 14,2 miliardy Kč (meziroční nárůst o 4%)
  • Celkové provozní náklady - 7,5 miliardy Kč (meziročně nárůst o 10 %)
  • Čistý zisk - 1,47 miliardy Kč (meziročně o 10 % méně)

Současně s tím zveřejnil ČTc i některé své provozní ukazatele (ve formě .XLS k nalezení zde). Z nich například vyplývá, že za 1. čtvrtletí tohoto roku došlo k úbytku cca 5 tisíc pevných telefonních stanic mezi podnikateli, a mezi bytovými stanicemi jich ubylo dokonce 9 tisíc (přičemž meziroční úbytek mezi bytovými stanicemi dosáhnul 25 000). Celkově pokleslo i hovorné, oproti 1. kvartálu předchozího roku o 6 procent, přičemž největší pokles hovorného (o 10 procent) byl zaznamenán u podnikatelských telefonních stanic. Vysvětlení je nasnadě: firmy již začínají mít reálnou možnost volby, a tak si vybírají co je pro ně výhodnější. K tomu je ale nutné dodat, že vzhledem k době podpisu propojovacích dohod a reálnému nástupu konkurence (pro firemní zákazníky) jde teprve o začátek, osobně právě zde čekám v dalších kvartálech podstatně větší poklesy u firemních stanic a hlavně u hovorného které generují.

S tím ostatně souvisí i pokles výnosů od provozovatelů jiných sítí, zejména pak mezinárodních: zde došlo k poklesu téměř na polovinu (o 43 procent). Opět jde o důsledek toho, že konkurence měla ještě před podpisem propojovacích dohod šanci uplatnit se především u mezinárodních hovorů (byť nejde přímo o pokles mezinárodního hovorného inkasovaného Telecomem, které letos nelze z výsledků vyčíst, viz dále, ale spíše o poplatky za ukončení mezinárodních hovorů v síti ČTc).

Co naopak dosti výrazně stouplo, jsou výnosy z přenosu dat, ISDN, Internetu a dalších hlasových služeb - zde došlo k meziročnímu nárůstu o plných 36 procent. Opět jde o důsledek toho, že Telecom se začíná výrazně angažovat v oblastech souvisejících s datovými přenosy i s Internetem.

Na zveřejněných provozních výsledcích Českého Telecomu mne velmi zklamala absence celé jedné kategorie údajů - ještě v loňském roce zde ČTc publikoval objemy telefonního provozu, v členění podle místního, meziměstského a mezinárodního provozu, provozu mezi pevnými linkami a mobily, internetového a ostatního provozu. Nyní tyto údaje ze zveřejněných provozních výsledků zmizely - a s nimi bohužel i jedno z mála věrohodných čísel o českém Internetu, vypovídající o jeho růstu v oblasti dial-upu přes dominantního operátora. Stejně tak nelze kvůli absenci těchto dat zjistit, jak se přesně měnila struktura výnosů z hovorného (např.místního, meziměstského a mezinárodního). Nu což, hlavně že Telecom již získal hlavní cenu za informační otevřenost, v soutěži Paegas Signum Temporis 2000.

Jak jsou na tom alternativní operátoři?

Alternativní operátoři zatím nemají tolik co bilancovat. Přesto se alespoň eTel pochlubil svými obchodními výsledky za první čtvrtletí roku 2001. Oproti předchozímu roku zaznamenal za stejné období nárůst provozu poskytovaných telekomunikačních služeb o 230 % a zvýšení počtu klientů o 73 %. Generální ředitel eTelu Richard Pinc to komentoval slovy

"Zvýšený zájem o poskytované telekomunikační služby eTel je podpořen zejména značným nárůstem meziměstského volání, kdy v porovnání s minulým rokem došlo k růstu o téměř 100 %. Dalším výrazným faktorem, který k tomuto růstu výrazným způsobem přispěl, je rozšíření působnosti eTel v regionech".
To mi přijde docela zajímavé, neboť všichni alternativní operátoři měli až do podepsání propojovacích dohod značně omezené možnosti v poskytování meziměstských hovorů."

Dalším alternativním operátorem, který se minulý týden pochlubil svými výsledky, konkrétně na poli housingu (umístění celých fyzických serverů do prostor providera), byla společnost GTS. Ta oznámila, že podle "Analýzy trhu hosting služeb" vypracované společností Digimark v březnu 2001, dosáhla nejsilnější pozice na trhu server housingu v České republice. "V současné době je v datových centrech GTS umístěno 24% z celkového počtu serverů, což považujeme za velký úspěch. V květnu plánujeme v Praze otevřít nové špičkové datové centrum GTS Telehouse na ploše více než 2000 m2, což by mělo naši pozici na trhu ServerHousingu ještě posílit," říká David Duroň, marketingový ředitel GTS.

O hostingu (resp. housingu) jsem měl možnost si nedávno podiskutovat i se zástupci IOL a Imaginetu, kde mi v jejich portfoliu nabízených služeb chyběly služby ASP (Application Service Provisioning). Odpověď zněla tak, že nejprve si musí IOL vybudovat dostatečně dimenzované zázemí právě pro hosting (resp. housing), k čemuž by zřejmě mělo dojít poměrně brzy.

IOL má 300 000 dial-up uživatelů

Internet On-Line, jakou součást nově přejmenované divize (o.z.) Imaginet, pokračoval v oznamování počtu svých klientů. Koncem měsíce dubna měl na 300 000 uživatelů svých dial-up služeb, a to jak platících tak neplatících. Počet platících přitom zůstává víceméně stejný a pohybuje se úrovni cca 50 000, takže na neplatící uživatele (bezplatného připojení v rámci služby Quick) zbývá cca 250 000. Na rozdíl od počtu platících to ale ještě nemusí být počet reálných uživatelů, ale spíše počet registrací, resp. účtů vytvořených v rámci bezplatného připojení Quick.

Ještě v polovině ledna 2001 přitom IOL hlásil 200 000 uživatelů ve stejné struktuře (cca 50 000 platících a 150 000 neplatících). Tj. za cca tři a půl měsíce získal dalších 100 000 uživatelů (registrací) do své služby bezplatného připojení Quick.

Jak podpořit ISDN?

Názory na perspektivnost technologie ISDN (Integrated Services Digital Network) se mohou významně lišit, a stejně tak se mohou lišit i přístupy a snahy o propagaci této technologie. Například Český Telecom minulý týden pomohl uspořádat první on-line obhajobu diplomové práce, prostřednictvím ISDN videokonference point-to-point (mezi USA a ČR). Je to jistě hezký příklad, ale třeba na Slovensku zvolili jiný přístup k propagaci ISDN: další zlevnění. Jako kdyby jim nestačila možnost surfovat po Internetu v nočních hodinách za pouhých 2,50 Sk za 1 hodinu, rozhodli se zlevnit i připojení přes den: v době nejsilnějšího provozu, od 7 do 19 hodin, naskakuje 1 impuls v ceně 2,50 Sk za 4 minuty (dosud 2,5 minuty, u nás v době od 7 do 17 nejprve po 2 minutách, a od šesté minuty po 3 minutách). Celkově tak 1 hodina surfování po Internetu na vlnách ISDN přijde na Slovensku v době špičky na 37,50 Sk, u nás pak na 54,60 Kč, samozřejmě při využití zvýhodněného tarifu Internet 2001.

Snížení doznal na Slovensku i tarif ve střední době, v pracovní dny mezi 19. a 21. hodinou a 5. až 7. hodinou ranní, kdy 1 hodina připojení zlevnila z 18,80 na 10,00 Sk (u nás ve stejné době přijde na cca 15 Kč).

Český Telecom a ISDN

Náš Český Telecom ve svých výsledcích za 1. kvartál 2001 hlásí, že oproti stejnému období loňského roku zvýšil počet ISDN kanálů ze 72 tisíc na 147 tisíc (tedy meziročně o 104 procenta). To sice není málo, ale na druhé straně to zase není žádný omračující nárůst - na konci roku 1999 dosahoval meziroční nárůst (oproti konci roku 1998) hodnoty 235%, koncem roku 2000 to bylo již jen 114%, no a nyní, k prvnímu čtvrtletí, již zmiňovaná 104 procenta.

Nextra má licenci

Získání licence k "poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím pevné telekomunikační sítě" oznámila i společnost NEXTRA Czech Republic, a to k 30.4.2001. Je zajímavé, že nejde o klasickou "dvoulicenci" (v oznámení není zmínka o licenci na provozování telekomunikační sítě). To může znamenat buď to, že Nextra bude poskytovat své služby na infrastruktuře někoho jiného, nebo to že své služby bude poskytovat na infrastruktuře jiného typu než je klasická hlasová síť. Určitým náznakem je následující úryvek z tiskové zprávy:

"Získáním hlasové licence se výrazně posiluje pozice naší společnosti v České republice," řekl Petr Adámek, marketingový manažer, NEXTRA Czech Republic. "Podstatně tím rozšíříme škálu služeb a řešení, které nabízíme našim zákazníkům. Je to další krok k plně konvergovaným službám umožňujícím přenos hlasu, dat a obrazu na jedné síti a na unifikovaném technickém vybavení."