Vyšlo na Lupě, 27.4.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0427001.php3

Eurotel s novou tváří, novým logem a novými tarify

Eurotel nechce být pouhou telekomunikační společností, ale hodlá se profilovat více jako poskytovatel služeb. Za tímto účelem mění svou identitu, přichází s novým logem a také s novými tarify. Ty nyní zahrnují např. volné minuty a SMS zdarma, s možností převodu nevyčerpaných do dalšího měsíce. Nově se v nabídce objevuje i kompletní mobilní kancelář, zahnrující notebook, mobil a nový datový tarif.

Původní logo EuroTelu
Na včerejší tiskové konferenci představil Eurotel své nové logo a naznačil svou novou foremní (korporátní) identitu. Jednou ze změn je i to, že z dosavadního EuroTelu se stává Eurotel, tedy velké T uprostřed jména se mění na malé. Důvodem je snaha společnosti profilovat se nikoli jen jako telekomunikační společnost (symbolizovaná oním velkým T), ale spíše jako poskytovatel širšího portfolia služeb. Jak zaznělo v tiskové zprávě,

Nové logo Eurotelu

Jak zaznělo v tiskové zprávě,

Nový Eurotel už není pouze o telefonování, ale přináší svým zákazníkům nové druhy zábavy a služby, které umožňují nový životní styl.
"Naším cílem je aby každá nová služba, kterou pro naše zákazníky uvedeme naplnila naše krédo, a naši zákazníci měli více ze života," vysvětluje Terrence Valeski.

"Nechceme být pouze telekomunikační společností. V blízké budoucnosti chceme být pro naše zákazníky jejich bankou, televizí, rádiem, novinami a hernou. Věříme, že každý může mít co nejvíce ze života, ať jsou jeho ambice a přání malá nebo velká. Jsme připraveni každému pomoci získat co nejvíce ze života," uzavírá generální ředitel společnosti Eurotel.

Změna firemní identity zahrnuje celý nový "design", který se projeví mj. i změnou interiéru značkových prodejen Eurotelu. Zřejmě nejviditelnější ale bude změna loga, jehož novou podobu vidíte na obrázku. Posuďte sami, nakolik se podobá novému logu jiné společnosti, se kterou je Eurotel určitým způsobem spřízněn skrze svého majoritního vlastníka (Český Telecom). Jde o logo společnosti Imaginet, což je nový název pro dosavadní divizi (formálně o.z., neboli oborový závod) e:Tel Českého Telecomu, zastřešující společnosti MIA, IOL, CenTrade a EDINet.cz, které Telecom vlastní. K přejmenování přitom došlo hlavně kvůli kolizi se jménem telekomunikačního operátora eTel (který koupil dřívější firmu Globix). Při nedávné prezentaci Imaginetu bylo jejich nové logo prezentováno tak, že tři "bubliny" nad značkou jsou prvkem z komiksové symboliky a mají znázorňovat nápad, myšlenku či představu. Jen doufám, že výskyt pouhé jedné "bubliny" v novém logu Eurotelu nemá symbolizovat, že tato společnost má pouze třetinovou nápaditost či představivost oproti Imaginetu se třemi bublinkami :-)

Nová firemní identita Eurotelu bude široce prezentována v médiích, na různých billboardech apod. Na můj dotaz ohledně toho, kolik to bude stát, zněla odpověď tak, že to nezvýší rozpočet na marketing firmy - pouze se v rámci stejného rozpočtu přeuspořádají prostředky vynakládané na reklamu a více jich půjde na propagování nové identity. Budiž, i kdyby si Eurotel nakrásně sám zvýšil svůj marketingový rozpočet, stále by si financoval změnu své identity z výnosů a zisků, realizovaných na značně otevřeném trhu mobilních služeb. Oč odlišné to bylo v případě Českého Telecomu, který financoval změnu své identity ještě v době, kdy jeho ceny nebyly určovány tržními mechanismy.

Nové tarify

S novou firemní identitou přichází Eurotel i s novými tarify a novou (zjednodušenou) strukturou těchto tarifů. První náznaky této nové struktury, která by podle záměrů Eurotelu měla být pro zákazníky čitelnější a srozumitelnější, se objevily již dříve, v podobě tarifů Relax Plus a Optimum. Nyní mají tarify Relax i Optimum jak svou "základní" verzi, tak i verzi Plus, s tím že tarify Relax jsou obecně určeny pro nejméně volající uživatele, zatímco tarify Optimum pro více volající. Vedle těchto dvou tarifů pak existuje i trojice tarifů pro ještě více volající (což jsou zřejmě business uživatelé). Strukturu nových tarifů ukazuje následující tabulka.

tarif měsíční paušál volné minuty volné SMS volné minuty navíc při platbě inkasem volné SMS navíc při platbě inkasem začátek špičky konec špičky
Eurotel Relax 195 30 30 0 0 8:00 16:00
Eurotel Relax Plus 255 30 30 0 0 8:00 16:00
Eurotel Optimum 555 60 20 10 10 8:00 20:00
Eurotel Optimum Plus 955 120 20 10 10 8:00 20:00
Eurotel Business 200 1695 200 30 10 10 8:00 20:00
Eurotel Business 300 1695 300 50 10 10 8:00 20:00
Eurotel Business 600 2995 600 70 10 10 8:00 20:00
Nové tarify Eurotelu

Za zmínku určitě stojí i následující změny, ke kterým dochází. Jde například o odbourání nočního a víkendového pásma, a zavedení pouze dvou časových pásem: špičky (peak) a mimo špičku (off-peak).U tarifů Relax přitom špička končí již v 16 hodin (a u ostatních tarifů v 18 hodin). Zajímavá je i možnost přechodu mezi tarifními programy zcela zdarma (i směrem dolů).

tarif Eurotel pevná linka Paegas Oskar hlasová schránka
Eurotel Relax 9,90 11,70 11,70 11,70 2
Eurotel Relax Plus 4,80 11,70 11,70 11,70 2
Eurotel Optimum 5,40 6,60 6,60 6,60 2
Eurotel Optimum Plus 3,30 6,90 6,90 6,90 2
Eurotel Business 200 3,00 4,80 4,80 4,80 2
Eurotel Business 300 2,70 4,00 4,00 4,00 2
Eurotel Business 600 2,70 4,00 4,00 4,00 2
Volání ve špičce (Kč/minutu)

tarif Eurotel pevná linka Paegas Oskar hlasová schránka
Eurotel Relax 2,70 2,70 6,60 6,60 2
Eurotel Relax Plus 2,70 6,00 6,60 6,60 2
Eurotel Optimum 3,00 3,90 4,80 4,80 2
Eurotel Optimum Plus 2,70 3,90 4,80 4,80 2
Eurotel Business 200 2,70 4,00 4,00 4,00 2
Eurotel Business 300 2,70 4,00 4,00 4,00 2
Eurotel Business 600 2,70 4,00 4,00 4,00 2
Volání mimo špičku (Kč/minutu)

SMS zdarma

Další významnou změnou jsou SMS zprávy zdarma. Nejde však o poskytování SMS služeb zcela zdarma, v jakémkoli objemu, ale jde vždy jen o určitý počet SMS zpráv, zahrnutý do měsíčního paušálu (zatímco další SMS zprávy nad tento počet jsou běžně zpoplatňovány). Není to tedy něco až tak převratného, je to spíše důsledek určitých kalkulací, které nakonec vyústily do rozhodnutí, že se Eurotelu vyplatí zahrnout určitý počet SMS zpráv již do měsíčního paušálu. Přímo na tiskovce zaznělo, že Eurotel neví o žádném jiném operátorovi, který by něco takového nabízel. To je ale špatně informován, protože již letmým vyhledáním na Internetu jsem našel nejméně jednoho mobilního operátora, který SMS nabízí přesně totéž co Eurotel - určitý počet SMS zpráv měsíčně, zahrnutých do paušálu. Jde o britský Vodaphone a jeho služby My Choice. Podařilo se mi dokonce najít ve světě i takového mobilního operátora, který poskytuje neomezený počet SMS zpráv zcela zdarma. Jde opět o britského operátora, tentokráte Genie Mobile, vzniklého z BT Cellnet.

Eurotel nyní zahrnuje určitý počet SMS zpráv zdarma do paušálu všech svých tarifů (nikoli však předplacených karet, takže i to je forma jak motivovat uživatele k přechodu z předplacených karet na tarify). Navíc, pokud zákazník platí inkasem ze svého účtu, dostává navrch ještě 10 minut a 10 SMS zpráv zdarma (což ale neplatí pro tarify Relax).

Minuty a SMS zprávy zdarma, zahrnuté do měsíčního paušálu, se převádí do dalšího měsíce. Zde pak jsou "konzumovány" přednostně, a teprve po jejich vyčerpání jsou zužitkovány volné minuty z dalšího měsíce. Obecně však nejde převádět nastřádané minuty a SMS zprávy do dalších měsíců (například tak, aby si uživatelé spořili minuty a SMS zprávy několik měsíců, například na dovolenou).

Eurotel Dataset

Jedním z konkrétních projevů přechodu Eurotelu od telekomunikačního operátora k poskytovateli služeb je i jeho nejnovější "bundle" s názvem Dataset. Jde o kompletní mobilní kancelář, tvořenou notebookem Fujitsku Lifebook B2175 a mobilním telefonem Siemens S 40 (s podporou HSCSD). Obě tyto komponenty jsou již "zabydleny" (nastaveny, nakonfigurovány, aktivovány atd.), aby uživateli stačilo přijít a začít vše používat. Součástí "bundlu" je i speciální datový tarif , zahrnující 600 "datových" minut měsíčně v době mimo špičku (za ostatní se platí). Pokud vás zajímá cena, pak ta je volena tak, aby si pořizovací cenu mohli podnikatelé jednorázově odečíst ze svých daní (39 995,- Kč). Dále se platí měsíční paušál 1995, ve kterém je již zahrnut zmiňovaný datový program. Vše je přitom koncipováno s ohledem na využití služby HSCSD, a nikoli GPRS - minuty zdarma by při použití GPRS neměly smysl (a ani Siemenes S40 GPRS nepodporuje).