Vyšlo na Lupě, 12.4.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0412001.php3

ČTÚ rozhodl o propojení GTS - ČTc

Společnost GTS, dosud odmítající podepsat propojovací dohodu s Českým Telecomem za podmínek, které považovala za diskriminační, se včera dočkala - Český telekomunikační úřad nahradil neexistující propojovací dohodu svým rozhodnutím, které je nyní pro obě strany závazné. Podle zpráv z tábora GTS dal ČTÚ za pravdu jejich stanovisku, podle první reakce ČTc zase nejde o žádnou změnu dosavadních principů.

Uzavírání propojovacích dohod je velmi složitý proces, ve kterém je zvažována celá řada různých pro a proti, stejně jako vliv mnoha různých faktorů včetně časových. Poté, co nezávislý regulátor rozhodl o maximálních cenách za propojení, zůstalo ještě několik dalších "stupňů volnosti", které bylo nutné dořešit. Jedním z nich bylo i zpoplatnění nezbytného propojení mezi sítěmi operátorů, kteří propojovací dohodu uzavírají. Takovéto propojení nutně musí existovat a samozřejmě musí být z něčeho hrazené.

Tři alternativní operátoři, kteří již uzavřeli propojovací dohodu s Českým Telecomem (v abecedním pořadí: Aliatel, Contactel a eTel), přistoupili na řešení, které prosazoval Český Telecom. Toto řešení spočívá v umístění bodu propojení nikoli někde uprostřed (či nějak střídavě, podle místních podmínek), ale vždy na straně alternativního operátora (na výstupu z jeho sítě), s tím že připojení sítě Telecomu zajistí Telecom svými prostředky, a alternativní operátor mu za to bude platit v míře odpovídající tomu jaký provoz sám generuje (tj. ve vyváženém stavu jednou polovinou nákladů na potřebné okruhy). Výhodnost či nevýhodnost takovéhoto řešení je zřejmě nutné posuzovat z toho pohledu, že jde o nemalou zakázku pro Telecom (a nikoli pro alternativní operátory), za podmínek které stanovil Telecom a alternativní operátoři je akceptovali.

Další alternativní operátor, GTS, však na takovéto řešení odmítl přistoupit a obrátil se na nezávislého regulátora (kterým je Český telekomunikační úřad). Ten měl v při současném stavu jednání už jen jedinou možnost - svým rozhodnutím nahradit propojovací dohodu obou subjektů, které se nedokázaly dohodnout samy (vlastně jim tedy nadiktovat propojovací dohodu se vším všudy, s tím že oba ji musí povinně akceptovat). Svůj verdikt vynesl ČTÚ včera, a podrobnosti o něm ještě nejsou známy (ČTÚ své rozhodnutí dosud nezveřejnil na svém webu). V tiskové zprávě, kterou promptně vydalo GTS, se říká:

"Rozhodnutí ČTÚ nám dává za pravdu a propojovací dohoda bude nyní založena na principech rovnoprávnosti, které jsme prosazovali"

S hodnocením ze strany GTS poněkud kontrastuje vyjádření tiskového mluvčího Českého Telecomu Vladana Crhy pro ČTK:

"Verdikt regulátora nás nepřekvapuje, protože z tohoto principu vycházejí i propojovací dohody již uzavřené s Aliatelem, Contactelem a eTelem,".

S tímto výrokem je zase v rozporu stanovisko dalšího alternativního operátora, které se mi podařilo získat - Contactel bude žádat o revizi své již uzavřené propojovací dohody ve smyslu rozhodnutí ČTÚ, které prý je obecné a vztahuje se na všechny operátory.

Kvantifikovat dopad rozhodnutí ČTÚ, neboli vyjádřit jeho efekt v korunách (tj. říci o kolik méně či případně více odvedou alternativní operátoři do kapes Českého Telecomu), navíc bez znalosti přesného znění, je nemožné. Příslušný odhad mohou udělat jen sami operátoři, a snad nás s ním také seznámí. Do té doby musíme vystačit s výrokem šéfa ČTÚ Davida Stádníka, který pro ČTK řekl: "Vyhrály obě strany a doufejme, že zejména další zákazníci". Co je ale již nyní zřejmé, je skutečnost že rozhodnutí ČTÚ se týká jen základních hlasových služeb, a stejně jako v případě již uzavřených dohod nepokrývá datové služby, Internet ani speciální hlasové služby (např. linky 800 a 900).

Podrobnosti snad budou k dispozici příští týden, GTS chystá tiskovku na úterý.