Vyšlo na Lupě, 11.4..2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0411001.php3

Za kolik budeme telefonovat s Contactelem?

Po podpisu propojovacích dohod s Radiomobilem a Eurotelem přichází s novou nabídkou hlasových služeb i Contactel. Stejně jako ostatní alternativní operátoři však i on musí prozatím směrovat svou nabídku výhradně do firemního segmentu. Včera představil dvě varianty služeb, jednu s přímým připojením zákazníkovy ústředny na svou síť a druhou s nepřímým připojením.

Z alternativních operátorů, kteří již podepsali propojovací dohodu s Českým Telecomem, přichází Contactel s aktualizovanou nabídkou jako poslední. Důvodem zřejmě bylo jeho čekání na podpis propojovacích dohod s mobilními operátory. Minulý týden však Contactel uzavřel propojovací dohody s Radiomobilem a Eurotelem, a tak se nyní v nabídce jeho hlasových služeb může nacházet i volání do sítí mobilních operátorů. Pokud jde o Český Mobil a jeho síť Oskar, zde je podle shodného vyjádření obou stran jednání o propojovací dohodě v závěrečné fázi, s tím že přenos hovorů je možný již dnes, díky tranzitu přes síť Českého Telecomu.

Jaká je nabídka?

Nová nabídka Contactelu obsahuje inovované verze dvou služeb, které Contactel již nějakou dobu nabízí. Vzhledem ke stavu liberalizace našeho telekomunikačního trhu přitom jde o služby směřující do segmentu firemních zákazníků (zatímco na domácí zákazníky dojde řada až po zavedení volby operátora, odložené zákonem).

První služba se jmenuje Voice Direct a je určena pro firemní zákazníky kterým se vyplatí vlastní (pevná) přípojka do sítě Contactelu. Dříve mohla být tato služba nabízena jen pro mezistátní hovory, a teprve nyní umožňuje celou škálu různých hovorů, od místních přes meziměstské až po mezinárodní, včetně volání na mobilní sítě.

Druhá inovovaná služba se jmenuje Voice Plus a určena pro zákazníky kterým se samostatná a trvalá přípojka do sítě Contactelu nevyplatí (jde tedy nutně o menší zákazníky, typicky malé a střední firmy). Zde pak připadá v úvahu pouze "provolávání se" skrz síť dominantního operátora, a teprve zbývající část hovoru může být vedena sítí Contactelu. Smysl to má pro meziměstské a mezinárodní hovory, stejně jako pro hovory na mobilní telefony, ale nikoli již pro místní hovory.

Třetí službou je Infolinka, veřejnosti známá jako "bezplatná linka 800". Její podstatou je to, že firemní zákazník si může u Contactelu zřídit takovouto linku (infolinku), na kterou mu pak mohou zdarma volat jeho zákazníci. Podrobnosti o této službě však budou oznámeny až příští týden, kdy by teprve měla Infolinka startovat.

Voice Direct

Služba Voice Direct je službou určenou větším firemním zákazníkům, kteří mají vlastní pobočkovou telefonní ústřednu a vyplatí se jim přímé připojení této ústředny do sítě Contactelu. Slůvko "jim" zde ale není zcela přesné, protože součástí služby je to, že potřebný přenosový okruh (digitální trakt 2 Mbps, tj. E1 resp. PRI) hradí poskytovatel služby, stejně tak jako případné rozšíření zákazníkovy telefonní ústředny! Zákazník nemusí platit ani jednorázovou aktivaci ani žádné měsíční paušály, a platí pouze za skutečně provolané minuty a sekundy.

Představa přímého připojení

Konkrétní tarify služby Voice Direct uvádí následující tabulka:

mezinárodní hovory 5,60 až 45,50 Kč
volání do mobilních sítí 5,90 Kč
meziměstská volání ve špičce 2,80 Kč
meziměstská volání mimo špičku 1,50 Kč
místní volání ve špičce 1,20 Kč
místní volání mimo špičku 0,65 Kč
v síti Contactel ve špičce 0,95 Kč
v síti Contactel mimo špičku 0,65 Kč

Důležité jsou ale také zpoplatňované časové intervaly - u místních hovorů a hovorů v síti Contactelu by měla být zpoplatňována každá započatá minuta (tj. minimálně 1 minuta a dále po celých minutách). U ostatních hovorů, tj. mezinárodních a meziměstských, by měla být vždy zpoplatněna celá první minuta, a pak by měla tarifikace probíhat po sekundách.

Srovnání s tarify jiných operátorů není jednoduché - stejnou filosofii, tj. nulové zřizovací poplatky, nulové paušály a vše pouze v hovorném, má z alternativních operátorů také eTel, který ale nabízí dva různé způsoby tarifikace, sekundový a klasický (intervalový). Ve srovnání s tím je způsob zpoplatňování Contactelu někde mezi oběma variantami eTelu. Zřejmě nejnázornější srovnání pak nabízí následující dva obrázky, z nichž první se týká místních hovorů a druhý hovorů meziměstských (u obou ve špičce). Jak z nich celkem názorně vyplývá, oba operátoři se zase až tak moc neliší. U místních hovorů tarif Contactelu téměř splývá s intervalovou tarifikací eTelu (1,20 Kč vs. 1,18 Kč za minutu), s podstatným rozdílem u nejkratších hovorů, kde eTel zpoplatňuje první dvě minuty, a Contactel jen jednu minutu.

Místní hovory ve špičce - srovnání

Také u meziměstských hovorů se minutové tarify obou operátorů liší jen velmi málo (2,80Kč u Contactelu, vs. 2,84 Kč u eTelu), ale významněji se projevuje sekundová tarifikace, díky které je tarif Contactelu ještě výhodnější.

Meziměstské hovory ve špičce - srovnání

Contactel sám uvádí, že jeho tarify představují následující procentuelní úspory (oproti tarifům Českého Telecomu):

  • Mezinárodní volání až o 65 % levnější
  • Volání do mobilních sítí až o 35 % levnější
  • Meziměstská volání až o 20 % levnější
  • Místní volání až o 13 % levnější

Contactel dále nabízí ke svým hlasovým službám (Voice Direct i Voice Plus) i on-line službu Set Box, která poskytuje on-line (na Internetu) detailní výpisy volání, historii plateb, možnost nastavení parametrů služeb a možnost objednávek on-line.

Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že vzhledem k přímému připojení zákazníkovi ústředny je tento typ hlasové služby použitelný i pro příchozí volání, a zákazník dostává ke své přípojce i účastnická telefonní čísla z rozsahu který podle číslovacího plánu patří Contactelu.

Voice Plus

Druhou inovovanou službou, kterou včera Contactel představil, je služba Voice Plus. Od služby Voice Direct se liší v tom, že nevyžaduje přímé připojení zákazníka k síti Contactelu, ale počítá naopak s tím, že hovory se do sítě Contactelu budou dostávat skrze síť dominantního operátora (viz obrázek). To samozřejmě znamená, že jde o službu která má reálný smysl jen pro hovory dálkové, tj. meziměstské a mezinárodní, a to pouze odchozí.

Také tato služba je přitom cílena na firemní zákazníky, byť zřejmě menší než v případě služby Voice Direct (půjde tedy hlavně o menší a střední firmy, neboli o segment SME). I zde se předpokládá, že zákazník bude mít svou telefonní ústřednu (připojenou k síti dominantního operátora). K této ústředně, přesněji mezi ní a síť dominantního operátora, bude připojeno zařízení fungující jako inteligentní směrovač hovorů (dial-up router). Toto zařízení, které zákazníkovi dodá Contactel (a také se stará o jeho správu) pak zajišťuje potřebné směrování hovorů skrze síť dominantního operátora a jejich další vedení sítí Contactelu.

Představa nepřímého připojení

Analogická řešení nabízí i ostatní alternativní operátoři (v tuto chvíli Aliatel a eTel), a stejně jako u jejich řešení je i u služby Voice Plus nutné pamatovat na jednu podstatnou věc - že za vedení části hovoru po síti dominantního operátora je třeba tomuto operátorovi také něco zaplatit. Contactel zde nabízí dvě varianty - placení místní části hovorů přímo dominantnímu operátorovi, nebo volání na bezplatnou linku (linku 800), s tím že za její použití se platí přímo Contactelu, a to následovně: 1,38 Kč za minutu ve špičce, a 0,76 Kč mimo špičku (s tím že se vždy účtují první dvě minuty a pak po celých započatých minutách).

Vlastní hovorné služby Voice Plus (které se přičítá k místního hovornému resp. výše uvedeným poplatkům za použití linky 800) uvádí následující tabulka:

mezinárodní hovory 4,90 až 44,50 Kč
meziměstské hovory ve špičce 1,40 Kč
meziměstské hovory mimo špičku 0,60 Kč
volání do mobilních sítí 5,50 Kč

I zde se účtuje první minuta celá, a dále pak po sekundách.

U služby Voice Plus, podobně jako u Voice Direct, není žádný měsíční paušál (ale pouze hovorné). Platí se ale jednorázový aktivační poplatek, a to ve výši 2900 až 5900,- Kč, v závislosti na tom, jaký typ dial-up routeru (resp. tzv. dialeru, v terminologii firemních materiálů Conatctelu) zákazník potřebuje. Nabízen je router pro 1 až 2 analogové linky, router pro BRI a 3 nebo více analogových linek, nebo router pro PRI přípojku. Součástí služby je opět přístup k Set Boxu s již zmiňovanými možnostmi (on-line výpisy z účtu atd.), a také vzdálený monitoring a správa routeru. Uživatelé mohou využít i jednoměsíčního zkušebního provozu, a stačí jim definitivně se rozhodnout až teprve poté, co si vše náležitě vyzkoušeli v praxi.

Podle propočtů samotného Contactelu nabízí jeho služba Voice Plus následující procentuelní úspory oproti službám Českého Telecomu:

  • Mezinárodní volání až o 60 % levnější
  • Meziměstská volání až o 17 % levnější
  • Volání do mobilních sítí až o 23 % levnější