Vyšlo na Lupě, 6.4.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0406001.php3

Za kolik budeme komunikovat s Nextrou Czech Republic?

Cenová spirála služeb v sítích FWA se začíná roztáčet, naštěstí směrem dolů. Nejspíše v reakci na vstup Broadnetu na trh snížila Nextra své ceny a představila inovovanou nabídku svých služeb. Za kolik tedy budou k mání telekomunikační služby v podání Nextry?

Společnost Nextra Wireless s.r.o. je jedním z trojice vítězů loňského tendru na tři celoplošné licence sítí FWA v pásmu 26 GHZ. Po formální stránce jde o dceřinnou společnost české Nextry (Nextra Czech s.r.o.), patřící mateřské norské společnosti Nextra, která spadá pod křídla tamního národního operátora Telenor.

Česká Nextra naznačila svou první nabídku již na loňském Invexu, velmi brzy po získání licence. Služby sítí FWA reálně nabízí již určitou dobu, pod značkou NextLink, ale dosud se jednalo o pilotní fázi celého projektu, který nyní přechází do komerční fáze. Právě s tímto přechodem pak bylo spojeno i středeční "Roadshow" v Praze, mající za úkol seznámit potenciální zákazníky i novináře se stavem celého projektu, a také s novými cenami - ty se totiž také změnily, směrem dolů.

Jaké je pokrytí?

Nextra hlásí v současné době pokrytí 9 měst, konkrétně Prahy, Brna, Ostravy, Olomouce, Plzně, Hradce Králové, Liberce, Českých Budějovic a Zlína, s tím že v blízké době se k nim přidají ještě Ústí nad Labem a Jablonec nad Nisou. V následné diskusi ovšem zaznělo, že toto pokrytí je na úrovni 1 až 3 základnových stanic - konkrétně například v Praze má Nextra v současné době 3 základnové stanice, a do konce kalendářního roku jich plánuje 10 (s tím že většina by jich měla být uvedena do provozu do konce 1. pololetí). V průběhu roku chce Nextra pokrýt všechna města nad 50 000 obyvatel v ČR.

Nextra přitom používá technologie od Alcatelu a uvádí, že zákazník musí být v dosahu 4 až 6 km od základnové stanice (na přímou viditelnost). Podobně jako u Broadnetu i Nextra uvádí, že jedna účastnická stanice může dosahovat přenosové rychlosti až 8 Mbps.

Jaká je nabídka služeb?

Také Nextra, podobně jako Broadnet, plánuje široké portfolio širokopásmových telekomunikačních služeb, zahrnujících i služby hlasové a multimediální. V současné době ovšem nabízí pouze vysokorychlostní přístup k Internetu, a na rozdíl od Broadnetu ještě nenabízí pronájem okruhů. V blízké době pak plánuje hlasové služby, služby sítí VPN a již zmiňovaný pronájem okruhů.

Pokud jde o přístup k Internetu, ten je nabízen jak ve verzi bez omezení přenosů, tak i ve verzi "počítané", neboli s tarifikací podle objemu přenesených dat, přičemž u obou verzí je k dispozici poměrně jemné odstupňování jednotlivých variant s různými rychlostmi. Všude je také pronájem účastnické stanice zahrnut přímo v ceně (a možnost jeho odkoupení je zřejmě řešena individuálně).

Zajímavá je v nabídce Nextry otázka spolehlivosti a dostupnosti služeb. Ta je u sítí FWA obecně velmi vysoká a srovnatelná s kvalitními pozemními sítěmi, a operátoři FWA sítí si mohou dovolit nabízet garanci kvality služeb ve formě dohod SLA (Service Level Agreement). Nextra konkrétně nabízí v základní ceně dostupnost na úrovni 99,5% (což při přepočtu na měsíce, dny a hodiny odpovídá maximálnímu výpadku kolem 4 hodin za měsíc). Za příplatek 15% ceny si zákazník může sjednat SLA s dostupností v hodnotě 99,7% (odpovídající při stejném přepočtu maximálně cca 2,5 hodinám výpadků měsíčně). Za příplatek 50 procent z běžné ceny pak je možné zvýšit dostupnost na 99,9%, ale k tomu už je nutné zdvojit okruh kterým je zákazník připojen. Když jsem se ptal na možnost připojení téhož zákazníka druhým (nezávislým) okruhem, odpověď zněla tak že je to možné jen tam, kde je zákazník v dostatečném dosahu dvou základnových stanic sítě FWA (což bude asi dosti vzácný případ, zatím se tyto základnové stanice budují tak aby se jejich dosah nepřekrýval, s postupným "zahušťováním" se to ale může změnit). Další možností prý je i zdvojení přípojky pomocí pozemního spoje.

Jaké jsou ceny?

Ceny vysokorychlostního připojení k Internetu bez omezení objemu přenesených dat (Nextra NextLink) uvádí následující tabulka. Ve všech případech je v ceně pronájem HW (účastnická stanice i routeru Cisco 805), a u všech variant je také stejný zřizovací poplatek. Ten činí 9900,- Kč při standardních termínech pro zavedení služby (do 15 dní), resp. 15 000 při zavedení do 4 pracovních dnů. V ceně je také zahrnut "dostatečný počet" IP adres.

Velmi významným prvkem je odstupnování cen podle toho, jak jak dlouho se zákazník "uváže" - ještě v původní pilotní fázi celého projektu existovaly pouze jedny ceny, které jsou dnes cenami "na dobu neurčitou" (ve smyslu: zákazník se zde nezavazuje na žádnou minimální dobu po kterou bude službu odebírat). Pokud se ale "upíše" alespoň na 1 rok, čekají ho nižší ceny, a ještě nižší pak v případě, že se upíše na roky dva. Podle marketingových materiálů Nextry se ale jedná o časově omezenou nabídku, která se týká nově uzavíraných smluv a platí jen do 31.května 2001.

Rychlost připojení
(v kbps)
Měsíční paušál (v Kč)
smlouva na 24 měsíců smlouva na 12 měsícůsmlouva na dobu neurčitou
256 26 900 30 900 34 900
320 31 900 35 900 39 900
384 33 900 37 900 42 900
448 35 900 40 900 45 900
512 39 900 44 900 49 900
786 a vyšší tel. tel. tel.
tabulka: ceny za připojení k Internetu bez omezení objemu přenesených dat

Pokud jde o připojení s tarifikací podle objemu přenesených dat, nabízené pod značkou NextLink Limited, i zde mají zákazníci na výběr mezi mnoha variantami, lišícími se v rychlosti připojení. Všechny obsahují ve své základní ceně přenos dat v objemu 5 GB, a to měřený pouze ve vytíženějším směru! Při překročení se platí za každých načatých 100 MB částka 250 Kč. Ostatní podmínky, jako zřizovací poplatek za zřízení do 15 dnů (9900,- Kč) či do 4 pracovních dnů (15 000,- Kč) jsou stejné jako u variant bez omezení dat. To platí i o pronájmu HW, který je i zde v ceně.

Rychlost připojení (v kbps) Měsíční paušál (v Kč)
256 20 900
384 23 900
512 25 900
1024 a vyšší tel.
tabulka: ceny za připojení k Internetu s tarifikací podle objemu přenesených dat (v ceně je 5 GB)

Jaké je srovnání s Broadnetem?

Nabídky Nextry a Broadnetu (viz minulý článek) nejsou plně srovnatelné, již jen proto že Nextra uvažuje různé úrovně dostupnosti (99,5 až 99,9 procenta, s tím že na vyšší než 99,5 si účtuje poměrně vysoké příplatky), zatímco Broadnet uvádí minimální spolehlivost 99,99% a z dostupných materiálů nevyplývá, že by si za to účtoval nějaké poplatky navíc k ceně. Obávám se ale, že oba mají pod těmito čísly na mysli něco jiného - že Nextra měří dostupnost služby, chápanou jako maximální délku výpadků, zatímco Broadnet má na mysli spolehlivost datových přenosů (ve smyslu jejich chybovosti).

Broadnet také nemá ceny odstupňované podle "délky úvazku", a rovnou požaduje minimálně dvouletý kontrakt. Své ceny přitom rozděluje na dvě části, když k ceně za službu jako takovou si připočítává poplatek za pronájem hardwaru, zatímco Nextra má vše v jedné ceně.

I když si ale odmyslíme takovéto "jemné rozdíly" i jednorázové instalační poplatky a omezíme se na mechanické srovnání cen, příliš se neliší: například při neomezeném připojení na rychlosti 256 kbps to při dvouletém úvazku u Nextry stojí 26 900,- Kč měsíčně, a u Broadnetu (v součtu) 25 900,- Kč.

Rozdílné je v obou táborech také pokrytí - ale to bych posuzoval až poněkud později, až se oba dostanou podstatně blíže cílovému stavu. Zatím jsou totiž oba spíše na začátku budování svých FWA sítí.