Vyšlo na Lupě, 4.4.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0404001.php3

Za kolik budeme komunikovat s Broadnetem?

Těsně před koncem března vstoupil na náš telekomunikační trh další alternativní operátor - Broadnet. Provozuje síť FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 GHz na základě celoplošné licence a nabízí především vysokorychlostní připojení k Internetu a přenosové okruhy. Zaměřuje se na firemní klientelu a v současné době pokrývá 4 největší města ČR.

Společnost Broadnet (přesněji Broadnet Czech, a.s.) je jedním z vítězů loňského tendru na tři celoplošné licence sítí FWA v pásmu 26 GHz (dalšími jsou Nextra a společenství Star One, dnes působící pod jménem Star 21 Networks). Minulý týden, na tiskové konferenci, představil Broadnet své služby, se kterými nyní přichází oficiálně na náš telekomunikační trh (formálně k 29.3.2001).

Komu patří Broadnet?

Český Broadnet (Broadnet Czech) má statut akciové společnosti. Majoritní podíl jeho akcií (uváděno je 70 procent) vlastní Broadnet Europe, skrze Broadnet Hodling BVV. Tato společnost zřejmě také poskytuje většinu know-how, neboť je sama významným evropským operátorem sítím FWA. Tuzemskými partnery jsou InWay (uváděn je 20 procentní podíl), a dále TMP (Telekomunikační montáže, 10% podíl), které se nedávno přetransformovaly do podnikatelského subjektu s názvem VegaCom. Aby to nebylo tak jednoduché, dřívější TMP jsou majoritním vlastníkem InWay (mají 68% akcií).

InWay je v jistém smyslu konkurentem Broadnetu, protože také provozuje vlastní sítě FWA v pásmu 3,5 GHz. Jak ale bylo na tiskovce vysvětleno, jde ve skutečnosti o partnerský vztah a vzájemné doplňování - zatímco InWay se zaměřuje na zákazníky s nižšími nároky na přenosovou rychlost (začíná na 64 kbps), Broadnet oslovuje zákazníky s vyšší potřebou konektivity (začíná na 256 kbps). Kromě toho je InWay dodavatelem internetové konektivity pro Broadnet (a jak je dobře známo, InWay samotné využívá služeb dalších operátorů, jmenovitě švédské Telie).

Jaké má BroadNet pokrytí?

Broadnet vstupuje na trh s pokrytím 4 měst, ka to Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. Konkrétní údaje o míře pokrytí zazněly až v diskusi: Praha prý je pokryta tak, že v dosahu služeb Broadnetu je asi 60 procent všech středních a malých firem (SME). Převedeno na geografické pokrytí by to mělo odpovídat cca 35 až 40 procentům území Prahy (rozdíl mezi oběma hodnotami je dán nerovnoměrným rozložením podnikatelů na území metropole). V ostatních městech by současné "podnikatelské" pokrytí mělo odpovídat cca 50 až 60 procentům.

Fakticky to tedy znamená, že zájemci o využití služeb Broadnetu musí tak jako tak nejprve zjistit, zda jsou v dosahu existujícího pokrytí. Vzhledem k použité technologii a vlastnostem sítí FWA (které staví na spolehlivosti a kvalitě přenosů) to znamená být v dosahu některé základnové stanice na vzdálenost nejvýše 3 až 5 km.

Jaké služby Broadnet nabízí?

Repertoár a charakter služeb, které Broadnet nabízí, samozřejmě vychází z vlastností sítí FWA v pásmu 26 GHz. To se projevuje zejména velkou přenosovou kapacitou, kterou mají tyto sítě k dispozici - obecně se uvádí rychlosti až 30 Mbps, ale v praxi velmi záleží na rozdělení přidělených frekvencí v jednotlivých buňkách sítí FWA. Zástupci Broadnetu na tiskovce hovořili o tom, že jsou schopni dosáhnout na jedné účastnické stanici (vlastně: terminálu sítě FWA) rychlosti až 8 Mbps. Velmi si přitom zakládali na kvalitě, kterou přirovnávají ke kvalitě pozemních telekomunikační okruhů, v provedení jaké nabízí Český Telecom ve své řadě Premium.

Konkrétní služby, se kterými Broadnet přišel na trh, jsou dvě - vysokorychlostní přístup k Internetu a pronájem okruhů. V současné době jde prý jen o některé balíčky, neboli o určité varianty a kombinace, s tím že do budoucna by se nabídka měla rozšiřovat.

Připojení k Internetu

Vysokorychlostní připojení k Internetu začíná na rychlosti 256 kbps a je poskytované jak ve variantě bez omezení přenesených dat, tak i ve variantě s tarifikací podle objemu přenesených dat. Ceny uvádí následující tabulka, důležitým dodatkem je skutečnost, že tyto ceny neobsahují pronájem koncového zařízení (účastnické stanice). To je poměrně drahé, zástupci Broadnetu se odmítli vyjádřit k jeho pořizovací ceně přesněji, ale je to prý "dost přes 100 000" a přesnou cenu oznámí až k tomu bude vhodná doba. Proto se k jednotlivým druhům přístupu k Internetu platí ještě měsíční poplatek 7900 Kč za pronájem účastnické stanice. Jednorázový zřizovací poplatek činí 13 000 Kč.

Název služby Rychlost (kbps) Měsíční poplatek (Kč) neomezený přenos dat počet IP adres
B26 Basic 256 18000 ano 1
B26 Basic Plus 512 26000 ano 1
B26 Classic 1024 34000 ano až 8
B26 Classic Plus 2048 38000 ano až 8
B26 Connect 256 3000 do 1 GB měsíčně 1

Zajímavá situace ovšem nastává u služby B26 Connect, což je počítaná linka s objemem 1 GB v ceně. Zde totiž měsíční paušál dosahuje 3 tisíc korun a je tak výrazně pod úrovní poplatku za pronájem stanice. Řešení je podle ceníku takové, že zákazník si u této služby musí účastnickou stanici jednorázově zakoupit (a kromě toho musí ještě složit zálohu ve výši 25 000 po celou dobu trvání kontraktu, minimálně však 5 let)! To ale poněkud neladí s ohlášeným startem všech služeb (k 29.3.2001) a předchozím tvrzením představitelů Broadnetu, že cenu oznámí až k tomu bude vhodná doba.

V diskusi padl i zajímavý dotaz - kdo je očekávaným zákazníkem takovéto služby? Její průběžné náklady jsou totiž v zásadě srovnatelné s náklady jiného "počítaného" bezdrátového připojení, které ale není zatíženo tak vysokými počátečními náklady jako varianta řešená pomocí FWA. Odpověď byla taková, že služba B26 Connect je cílena na zákazníky kterým jde o maximální kvalitu a spolehlivost. I tak je ale srovnání ceny této služby s jinými variantami bezdrátového připojení zajímavé - na následujícím obrázku je srovnání s "počítaným" bezdrátovým připojením od společnosti InWay.

Z obrázku je názorně vidět, že cena B26 Connect je víceméně shodná s cenou bezdrátového připojení od InWay v pásmu 3,5 GHz na rychlostech 64 kbps a 128 kbps (a nižší než připojení na stejné rychlosti 256 kbps). Co je ale výrazněji odlišné je cena za 1 MB dat nad objem 5 GB. Snad všichni ostatní provideři si totiž účtují cenu kolem 4 korun za 1 MB (v různé "jemnosti"), zatímco Broadnet si účtuje v přepočtu 1,5 Kč za 1 MB (přesněji: 1500 Kč za každý započatý GB). Tomu také odpovídá podstatně odlišná směrnice zelené křivky od ostatních křivek na obrázku v jeho pravé části.

Zajímavý je také údaj o počtu přidělovaných IP adres u jednotlivých služeb, zvláště pak v souvislosti s tím že Broadnet si účtuje za přidělení každé další IP adresy poplatek 200 Kč měsíčně!! Z toho mi vycházelo, že by Broadnet mohl chtít nějakým způsobem omezovat to, jak si jeho zákazníci připojují na svou přípojku proxy bránu (nejspíše jako součást nějakého firewallu), a za ní pak další počítače. Když jsem se na to zeptal, dostalo se mi odpovědi ze které jsem vůbec nebyl moudrý (ale snad byla negativní).

Pronájem okruhů

Další službou, se kterou Broadnet přichází na trh, je pronájem telekomunikačních okruhů. Sítě FWA, pracující na vyšších frekvencích (26 GHz), totiž mají dostatek přenosové kapacity i celkové spolehlivosti na to, aby mohly vytvářet bezdrátové přenosové okruhy plně srovnatelné s "pozemními" přenosovými okruhy. Jde přitom o obecně použitelné přenosové okruhy, které lze využít jak pro potřeby přenosu dat, tak i pro potřeby přenosu hlasu. Broadnet je začíná nabízet od rychlosti 2 Mbps (resp. E1) výše, až do maxima 8 Mbps na účastnickou stanici. Do budoucna prý chystá i tzv. fractional E1, neboli nižší kapacity (např. 1 Mbps, 512 kbps atd.). Ceny uvádí následující tabulka.

služba vzdálenost kapacita měsíční poplatek (Kč)
local < 20 km 2 Mbps 30 000
regional 1 < 100 km 2 Mbps 75 000
regional 2 > 100 km 2 Mbps 130 000
carrier < 20 km 2 Mbps 24 000

A co technologie?

Technické řešení FWA sítí, které Broadnet používá, pochází od technologického partnera, kterým je společnost Lucent Technologies. Konkrétně jde o produktovou řadu Lucent On Demand, což by měl být OEM produkt AirStar od firmy Netro Corporation doplněný o management systém od Lucentu. Podrobnější popis technického řešení lze nalézt zde. Pro uživatele je jistě zajímavé, že anténa účastnické stanice je poměrně malá, má zhruba rozměry listu A4.

Pokud jde o páteřní síť, která propojuje základnové stanice Broadnetu, ta by měla být řešena na bázi ATM a využívat přenosových kapacit Českého Telecomu, Českých radiokomunikací a Pragonetu.