Vyšlo na Lupě, 2.3.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0302001.php3

Paegas: dva miliony a dotovaný tarif

Radiomobil ve středu představil své novinky na březen. Kromě zajímavých čísel o své uživatelské základně signalizuje i určitou změnu ve svém zaměření - vedle nabírání nových zákazníků se začíná více starat i o udržení těch stávajících. Jednou z forem je "dotovaný tarif", jak prezentuje dvě ze svých novinek.

Začněme nejprve údaji o počtu uživatelů - ke konci února Radiomobil hlásí rovné dva miliony zákazníků. Jedná se přitom o tzv. "aktivní zákazníky", mezi které patří všichni uživatelé standardních tarifních programů (kromě deaktivovaných či z jakýchkoliv důvodů suspendovaných) a dále majitelé předplacených karet Paegas Twist, kteří provedli svůj první telefonický hovor. Na dotaz o očekávaném počtu vlastních klientů ke konci roku 2001 zazněla odpověď: 2,5 milionu.

rok 1997 1998 1999 2000 28.2.2001 konec 2001
počet aktivních zákazníků 173 000 373 000 875 000 1 850 000 2 000 000 2 500 000 (odhad)

Počet aktivních zákazníků Radiomobilu (pro rok 2001 jde o odhad)

To je poměrně konzervativní odhad, který je nejlépe patrný na následujícím obrázku ukazujícím vývoj počtu klientů Radiomobilu resp. Paegasu včetně tohoto odhadu do konce roku - v pravé části křivky je patrné určité zpomalení růstu. To vcelku koresponduje s tím, co Radiomobil předpovídá pro celý tuzemský mobilní trh - podle odhadu ředitele Radiomobilu pana Mahlera by koncem tohoto roku penetrace mobilů v ČR (v současné době odhadovaná na 44 procent) měla vzrůst na 55 procent. Převedeno na počty mobilů (a spolu s historickými daty o počtu mobilů v ČR dle údajů MDS ČR) z toho vychází přibližně stejná křivka, kterou uvádí následující tabulka. Za rok 2001 shodně vykazuje určité zpomalení tempa růstu.

Počet všech mobilních zákazníků v ČR (pro rok 2001 jde o odhad)

Ze zajímavých údajů, které zazněly na středeční tiskovce, si dovolím ocitovat ještě údaje o penetraci mobilů v zemích bývalé střední a východní Evropy k 1.1.2001 (zdroj: Mobile Communications):.

stát penetrace v % celkový počet mobilů
Slovinsko 54 1 070 905
ČR 42 4 321 116
Maďarsko 30 3 052 000
Slovensko 24 1 282 032
Chorvatsko 22 963 900
Polsko 17 6 570 000
Lotyšsko 15 566 000
Rumunsko 11 2 379 800
Bulharsko 9 732 500
Ukrajina 1 711 500

Nejen noví, ale i stávající uživatelé

Určité zpomalení tempa růstu českého mobilního trhu, které z předchozích odhadů Radiomobilu vychází, lze vysvětlit pokračující nasyceností trhu - prostor pro další růst zde sice stále je, jak ostatně dokazuje situace v jiných zemích s podstatně vyšší penetrací než je u nás, ale tempo růstu uživatelské základny asi skutečně může být pomalejší.

Navíc, a to je zřejmě velmi podstatný moment, zcela noví zákazníci, kteří žádný mobil dosud neměli, zřejmě nepatří mezi příliš "lukrativní klientelu" - z pohledu mobilních operátorů nevytváří příliš velké výnosy, protože své mobily používají spíše jen příležitostně, resp. málo intenzivně. Naproti tomu takoví zákazníci, kteří své mobily používají intenzivněji a tudíž i generují vyšší výnosy, již většinou mobil mají, tj. jsou to již stávající zákazníci některého z mobilních operátorů. No a tak se nelze divit, že se operátoři začínají navzájem přetahovat o již existující zákazníky. Prvním výrazným signálem byla před časem spuštěná kampaň Oskara, která nabízí že uživateli konkurenčního operátora spočítá kolik by ušetřil s jeho službami.

Ve středu na tiskovce Radiomobilu zazněl další signál, naznačující zvýšenou snahu firmy udržet si své stávající zákazníky a nenechat je podlehnout vábení konkurenčních operátorů. Marketingový ředitel Radiomobilu Robert Chvátal to řekl velmi explicitně: "nyní bude rozhodovat to, jak se operátor stará o stávající zákazníky"!

Co nového tedy Radiomobil chystá v oblasti péče o stávající zákazníky? Čím hodlá bránit tomu, aby jeho zákazníci odcházeli ke konkurenci?

Princip dotovaného tarifu

Myšlenka, se kterou Radiomobil přichází, není nikterak převratná - jde o to, že zákazníkovi poskytne určité zvýhodnění, resp. zlevnění svých služeb. Dosud ale byla takováto motivující zlevnění poskytována hlavně formou dotace na pořízení mobilního telefonu (tj. dotovaného telefonu), což mířilo spíše na "méně lukrativní" zájemce. Nyní přichází Radiomobil s možností volby - zákazník si může sám vybrat, zda chce poskytnuté zvýhodnění realizovat ve formě dotací směřujících do pořízení nového telefonu, nebo ve formě nižšího tarifu za hovorné. Dokonce přitom i padl označení "dotovaný tarif".

Možnost "dotovaného tarifu" má konkrétní podobu dvou nových zvýhodněných programů HIT a Víkend, které zlevňují základní tarifní programy. Konkrétně program HIT zlevňuje všechna volání o cca 20 procent (plus mínus zaokrouhlení na celé haléře), zatímco program Víkend již podle svého jména zvýhodňuje volání v sobotu, v neděli a v době svátků, a to až na jednu korunu za minutu. Oba tyto programy jsou navzájem alternativní (tj. nelze si je pořídit současně), a mají také další podmínky - sloužící zcela jednoznačně právě k tomu, aby "udržely" zákazníka u Radiomobilu. Jde zejména o nutnost upsat se smlouvou na dva roky (u HIT-u) či na jeden rok (u Víkendu) a o nemožnost využít jakoukoli nabídku dotovaného telefonu. Tuto možnost přitom mají jak noví uživatelé, tak i stávající uživatelé předplacených sad (kteří tím vlastně přechází na tarifní program, navíc zdarma), a dále uživatelé se smlouvou na dobu neurčitou či těsně před skončením smlouvy na dobu určitou. Na druhou stranu oba tarifní programy jsou zadarmo, tj. bez aktivačního poplatku a bez navýšení měsíčního paušálu.

Ještě další možností, kam "nasměrovat" zvýhodnění které radimobil poskytuje svým zákanzíkům, je nechat si zdvojnásobit body přidělované v rámci programu Paegas Bonus (opět za podmínky uzavření smlouvy na 2 roky).