Vyšlo na Lupě, 28.2.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0228001.php3

Oskar slaví první narozeniny

Náš nejmladší mobilní operátor slaví své první narozeniny. Je to příležitost k bilancování úspěchů, zejména impozantního tempa budování jeho sítě. Na místě je ale i připomenutí toho, čím už se Oskar tolik nepyšní. Jde například o datum jeho narození či o slib připojování škol k Internetu.

Datum 1. března slaví náš nejmladší mobilní operátor jako datum svých narozenin. Na jeho narozeninovém dortu sice plane jen jediná svíčka, ale za první rok svého života toho Oskar stihnul už požehnaně. Dokázal získat 7-procentní podíl na našem mobilním trhu (ke konci loňského roku hlásil 302 tisíc zákazníků), a jeho pokrytí je dnes takové, jaké mu licenční podmínky stanovily až pro konec roku 2003.

Na oslavu svých prvních narozenin pozval včera Oskar novináře do svých prostor v pražském Oskar Centru Vinice. Dokonce nás zde provedli po jednotlivých pracovištích a stručně představili jejich náplň a fungování, i lidi kteří jednotlivým odděleném šéfují. Bylo to zajímavé, prostory hezké a vkusně zařízené - nicméně pro celkové hodnocení Oskara a jeho aktivit bylo důležité spíše to, co zde zaznělo a o čem se diskutovalo na tiskové konferenci.

Pokrytí

Nejprve tedy základní fakta. Pokud jde o pokrytí, Oskar uvádí že má na 1.800 vysílačů (stanic BTS), které již dnes pokrývají více než 98 % populace a přes 99 % mezinárodních silnic třídy E. To má odpovídat situaci, které po něm licenční podmínky požadovaly až na konci roku 2003. Tempo budování celé sítě je tedy skutečně impozantní a Oskar si za něj určitě právem zaslouží nejvyšší ocenění.

Na mapce aktuálního pokrytí však přeci jen jsou určitá bílá místa, a tak asi zákonitě musel padnout dotaz, zda se Oskar zaměří na zacelení těchto bílých míst. Odpověď byla taková, že spíše nikoli - že jde o málo obydlená místa, s malým výskytem zákazníků, a že hlavním cílem Oskara již není až tak likvidování těchto zbývajících bílých míst, jako spíše zkvalitňování existujícího pokrytí. Tím se rozumí především zvyšování kapacity jednotlivých buněk zejména jejich přechodem z pásma 900 MHz na pásmo 1800 MHz, které větší kapacitu poskytuje.

Na můj dotaz kolik je dnes BTS-ek v pásmu 900 a kolik v pásmu 1800 MHz vyzněla odpověď tak, že většina jich je v pásmu 900 MHz (ale například Praha je prý celá pokryta v pásmu 1800 MHz). K tomu se snad sluší dodat, že Oskar (resp. Český Mobil) zvítězil v licenci na operátora v pásmu 1800 MHz, zatímco kmitočty v pásmu 900 MHz získal spíše jako určitý doplněk k frekvencím v pásmu 900 MHz. Využití přidělených frekvencí však odpovídá spíše opaku, což je zřejmě motivováno snahou dosáhnout potřebného pokrytí co nejrychleji (a teprve dodatečně se v rámci "zkvalitňování" přechází na původně určené vyšší kmitočty).

Způsob prodeje a počet zákazníků

Na rozdíl od svých konkurentů vsadil Oskar jednoznačně a výlučně na model přímého prodeje, neboli prodeje vlastními silami, bez zprostředkovatelů a tudíž i bez jejich marží. Jak to trefně charakterizoval ředitel marketingu a prodeje David Meneghello: "no agents, no middlemen", neboli: "žádní agenti, žádní prostředníci". Když jsem se ptal na poměr mezi tím, kolik lidí kupuje přes přímé prodejní kanály (prodej po telefonu skrze Oskarkontakt či po Internetu) a kolik lidí navštěvuje prodejny Oskara, odpověď zněla že mírná většina volí telefonický či internetový prodej.

Poměrně nedávno přitom došlo k výrazné změně celkové prodejní strategie. Původně se totiž Oskar zaměřoval na zákazníky kteří dosud mobil neměli. Nyní, nejspíše i v souvislosti s pokračující nasyceností trhu, se zaměřuje také na ty, kteří mobil již mají (viz nabídka Oskara, že každému spočítá co by mohl ušetřit na jeho službách).

Související změnou je i orientace na firemní klientelu, pro kterou Oskar zřídil na podzim loňského roku oddělení pro "významné zákazníky". Dnes jich prý má na 600 (jako referenční zákazník byl jmenován např. klub Bohemians).

Pokud jde o celkové počty zákazníků, údaje uváděné Oskarem (zřejmě vždy ke konci příslušného čtvrtletí roku 2000) ukazuje následující tabulka:

1.Q 18 000
2.Q 73 000
3. Q. 189 000
4. Q 302 000

Podle odpovědi na dotaz jednoho z kolegů plánují u Oskara za letošní rok více než zdvojnásobit počet svých klientů a dostat se někam na hranici 700 až 750 tisíc zákazníků.

O zákazníky se přitom stará nové call centrum, otevřené v srpnu loňského roku v Chrudimi. Do cca 2 měsíců by toto call centrum mělo být rozšířeno o dalších 100 operátorů.

Hospodářské výsledky

Několik dotazů se na včerejší tiskovce týkalo i hospodářských výsledků. Ne všechny ale byly zodpovězeny - například dotaz na loňské hospodářské výsledky skončil bez odpovědi s poukazem na to, že společnost TIW Czech, která je hlavním vlastníkem Českého Mobilu, své hospodářské výsledky nezveřejňuje (ale činí tak pouze její mateřská TIW kvůli tomu, že je kótovaná na burze Nasdaq, ovšem publikuje pouze sumární údaje). Nicméně společnost Český Mobil jako taková je akciovou společností, a tudíž by měla zveřejňovat své výroční zprávy obsahující i základní hospodářské výsledky.

Zodpovězen byl naopak dotaz na to, kdy náš nejmladší operátor plánuje být ziskový - prý za 3 roky od spuštění (tj. ode dneška do 2 let). Přímo v tiskových materiálech, které jsme na tiskovce dostali, se uvádí zdroje financování Oskara - v srpnu loňského roku získal Oskar syndikovanou půjčku ve výši cca 317 milionů ECU a cca 5,9 miliard Kč (syndikováno bankami Chase Manhattan plc a CIBC World Markets plc spolu s ČSOB).

Celkem tedy Oskar získal úvěrové zdroje ve výši cca 450 milionů USD. Proinvestováno již bylo na 350 milionů USD, celkově pak má být (v delším časovém horizontu) proinvestováno až 800 milionů USD).

Co licence na UMTS?

S hospodářskými výsledky a ekonomickými možnostmi Oskara jistě souvisí i otázka nákupu UMTS licence, za kterou náš stát požaduje rovných 5 miliard korun. V odpověď na jeden z konkrétních dotazů nezaznělo žádné jednoznačné stanovisko: Oskar prý stále nezná přesné podmínky v 1. i 2. kole tendru (tj. při přímém prodeji a event. aukci), neví zda požadovaná cena 5 miliard je definitivní nebo se o ní dá ještě jednat atd. a tak ještě není konkrétně rozhodnut. Hodně prý také bude záležet na konkrétních podmínkách spojených s licencemi (což říkají i druzí dva mobilní operátoři).

Dárek k narozeninám

Svým zákazníkům dal Oskar ke svým prvním narozeninám dva dárky. Prvním je mobilní telefon Motorola T2288 za 2999 Kč (vybavený WAPem), který je jedním z nejlacinějších telefonů vybavených WAPem na trhu.

Druhý dárek již prosáknul do našich médií a byl poměrně podrobně popisován - jde o možnost platit za různé služby na bankomatech, a to počínaje uplynulým pondělkem. Významným rysem této možnosti je skutečnost, že umožňuje platit jak "prepaid" služby (neboli předplacené služby, tj. např. dobíjet kupóny), tak i tzv. "postpaid" služby (faktury), včetně možnosti platit tyto faktury dopředu, aktivovat různé služby, zvyšovat zálohy atd.

Z celkového počtu cca 1800 bankomatů, které by měly fungovat v celé ČR, se tato možnost prozatím týká 105 bankomatů Komerční banky a ČSOB. Například v Praze jde o následujících 26 bankomatů:

Praha 1 Jungmannova 15 ČSOB
Praha 1 Jungmannova 29 (ČEZ) KB
Praha 1 Malostranské n. 38 ČSOB
Praha 1 Na Poříčí 24 ČSOB
Praha 1 Na Poříčí 24 (II.) ČSOB
Praha 1 Na Příkopě 14 ČSOB
Praha 1 Na Příkopě 14 hala ČSOB
Praha 1 Na Příkopě 33 KB
Praha 1 Václavské nám. 42 KB
Praha 1 Václavské nám. KRONE ČSOB
Praha 2 Italská 2 KB
Praha 3 Řipská 28 KB
Praha 4 Kavčí hory ČSOB
Praha 5 Lidická 43/66 ČSOB
Praha 5 Štefánikova 22 KB
Praha 6 Dejvická 5 KB
Praha 6 letiště Ruzyně ČSOB
Praha 6 Thákurova 7 (CVUT) KB
Praha 6 U vojenské nemocnice 1200 ČSOB
Praha 7 Kamenická 26 ČSOB
Praha 7 U Průhonu 32 KB
Praha 8 Zenklova 12 KB
Praha 9 Veselská 663 (Tesco Letňany) KB
Praha 10 Jabloňová 8 KB
Praha 10 Moskevská 25 ČSOB
Praha 13 Skandinávská 1 (Tesco Zličín) KB

Do konce června t.r. je dobíjení předplacených karet z bankomatu zvýhodněno extra bonusem ve výši 50 Kč (který se přičítá k bonusu který je standardně poskytován k nákupu kupónů v jedné ze tří nominálních hodnot (400, 800 a 1500 Kč). Samotné dobití je přitom automatické a zaúčinkuje prakticky okamžitě (není nutné nikam volat).

Když jsem se ptal na otázku daňových dokladů, odpověď zněla tak že zjednodušený daňový doklad vydává přímo bankomat.

Kdy se Oskar narodil?

Oskar nyní slaví své první narozeniny, přesněji slaví je k 1. březnu - ale je toto datum skutečně tím, co má ve svém křestním listě? Připomeňme si, s čím na podzim loňského roku zvítězil v tendru na třetího mobilního operátora: se slibem, že provoz zahájí do tří měsíců od získání licence. Tento jeho závazek byl dokonce zanesen i do smlouvy mezi ním a ministerstvem dopravy a spojů (smlouva je stále dostupná zde). V této smlouvě se jednoznačně uvádí:

Český Mobil se zavazuje zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37 % obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a.s.

Své pověření však Český Mobil získal počátkem října 1999 (k podpisu smlouvy došlo 8. října), a tak by podle výše uvedené klauzule měl zahájit poskytování svých služeb (a tudíž i slavit své narozeniny) počátkem ledna, a nikoli až k 1. březnu. Vysvětlení je takové, že Český Mobil sice měl v licenčních podmínkách "zprovoznit síť pokrývající 37 procent populace do 8. ledna 2000" (jak jeho tiskový mluvčí ještě v roce 1999 sám říká, viz zde), ale své služby začal fakticky poskytovat až k 1. březnu, ke kterému také vztahuje své dnešní narozeniny (sám toto datum prezentuje jako "komerční start").

Faktem je, že termín tří měsíců od podpisu smlouvy a získání Pověření byl doslova šibeniční a nedal se reálně stihnout, proto posunutí o téměř dva měsíce je asi opodstatněné. Co mi ale na celé věci vadí je to, že Český Mobil vyhrál v celém tendru také na základě slibu že zahájí poskytování služeb do tří měsíců, zatímco druhý v pořadí rovnou říkal že reálný je až počátek března.

Připojování škol k Internetu?

Český Mobil, provozovatel dnešního Oskara, zvítězil koncem roku 1999 v tendru na třetího mobilního operátora také díky svým dvěma slibům, které má také zakotveny (jako závazky) v již zmiňované smlouvě s MDS ČR.

První slib, resp. závazek, zní:

Český Mobil se zavazuje vytvořit výzkumné a vývojové centrum pro vývoj nových produktů a služeb na poli bezdrátových multimédií v České republice do 31.12.2000.

a byl splněn (byť s určitým zpožděním) v únoru letošního roku, kdy Oskar spolu se společností Ericsson otevřel Výzkumné a vývojové centrum mobilních technologií na ČVUT (s nákladem asi 150 milionů Kč).

Druhým závazkem bylo připojit české školy k Internetu. Také tento závazek je zakotven ve smlouvě (podrobněji viz zde):

Český Mobil se zavazuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve více než 13 000 školách a knihovnách v České republice do konce tříletého období od udělení Pověření.

Když jsem se na tiskovce ptal na konkrétní plnění tohoto závazku, na počty již připojených škol atd., odpověď mne odzbrojila: prý se o naplnění tohoto závazku stále teprve jedná a je na něj prý ještě dost času, když má být splněn až do tří let od získání pověření. Z toho mi vychází, že se tento závazek minul účinkem - školy si nemohou dovolit čekat další dva roky, a nejspíše si nějaké připojení mezitím pořídí samy (resp. získají je jinou cestou, například v rámci plánu na připojování škol k Internetu, který je součástí Státní informační politiky, je financován z státního rozpočtu a měl by probíhat právě v nadcházejících dvou letech).