Vyšlo na Lupě, 5.2.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0205001.php3

Balíčky od ČTc: mnoho povyku pro nic

Český Telecom oznámil definitivní podobu svých tarifních balíčku, které bude nabízet od 1. dubna. Od původní podoby, prezentované již v listopadu, se liší jen minimálně. Jde o tři balíčky určené domácnostem a o pět balíčků pro firmy. Zvláště domácnostem však žádné výraznější zvýhodnění neposkytují.

Svůj záměr nabídnout telefonující veřejnosti různé tarifní balíčky (alias: cenové programy) oznámil Český Telecom již v listopadu loňského roku, když představoval svůj návrh nových cen na letošní rok (viz můj tehdejší článek). Tehdy se ale jednalo jen o návrh, který teprve musel chválit regulátor, neboli Český telekomunikační úřad. Minulý pátek pak Telecom oznámil definitivní podobu těchto balíčků. Kromě názvu se ale příliš neliší od původního návrhu, faktickou změnou je pouze zvýšení kreditu u jednoho z balíčků o 30 korun, a pak také specifikace hovorného do zahraničí, které v listopadu ještě nebylo oznámeno..

Jaké jsou balíčky pro domácnost?

Domácnostem, resp. fyzickým osobám, bude Telecom nabízet celkem 3 balíčky, s názvy:

  • Home STANDARD
  • Home MINI
  • Home MAXI

Cenový program Home STANDARD Home MINI Home MAXI
zřízení automaticky nutno objednat nutno objednat
měsíční paušál 175 Kč 175 Kč 225 Kč
měsíční volný kredit 0 90 Kč 0
místní volání ve špičce (Kč/min) 1,45 2,90 1,45
místní volání mimo špičku (Kč/min) 0,80 1,60 0,80
meziměstské volání ve špičce (Kč/min) 3,70 7,40 3,50
meziměstské volání mimo špičku (Kč/min) 1,70 3,40 1,70
mezinárodní volání do sousedních zemí ve špičce (Kč/min) 8,80 17,60 8,30
mezinárodní volání do sousedních zemí mimo špičku (Kč/min) 7,60 15,20 8,30

Balíček "STANDARD" je přesně tím, co jeho název naznačuje - je to přesně ten způsob tarifikace, jaký Telecom zavedl již od 1. ledna 2001 (přesné hodnoty viz tabulka).

Balíček "MINI" je prezentován jako řešení pro ty, kteří telefonují sami jen málo. Telecom jim však nesnížil měsíční paušál, nýbrž ponechal jej v plné výši a následně z něj "slevuje" formou bonusu (volného kreditu) ve výši 90 korun, které lze provolat každý měsíc. Jde tedy vlastně o hovory za 90 Kč zahrnuté již v paušálu. Právě zde je jediná faktická změna oproti navrhované verzi z listopadu, kdy Telecom sliboval pouze kredit ve výši 60 Kč. Podle dostupných signálu se to ale regulátorovi (ČTÚ) zdálo příliš málo a tak Telecomu naordinoval zvýšení na 90,- Kč.

Pro posouzení celkové výhodnosti (či nevýhodnosti) tohoto tarifu je dobré se seznámit i s konkrétními podmínkami tohoto balíčku, které jsou podle mého názoru nastaveny výrazně v neprospěch uživatele:

  • všechna volání jsou zpoplatňována dvojnásobným hovorným (např. 1 minuta místního hovoru přijde ve špičce na 2,90 Kč místo 1,45 Kč, za nejkratší hovor tak zaplatíte 5,80 Kč jako za dvě minuty)
  • dvojnásobná výše hovorného se týká i hovorů krytých kreditem (takže celý kredit protelefonujete ve špičce jedním souvislým hovorem v délce 31 minut, nebo 15 krátkými hovory do 2 minut).
  • nevyužitý kredit za jeden měsíc nepřechází na měsíc následující (ale propadá)
  • volný kredit neplatí pro volání do sítí mobilních operátorů (Eurotel, Paegas, Oskar), na audiotexové služby (0609), pro službu X Call, pro připojení k Internetu, a pro operátorské, informační a komerční služby.

Přímo na páteční tiskovce jsem se ptal, zda se dvojnásobné hovorné u tohoto balíčku vztahuje na úplně všechny hovory, nebo zda se i zde uplatňuje stejná výjimka jako u možného využití volného kreditu. Tedy na to, zda např. volání do mobilních sítí bude zpoplatňováno dvojnásobnou sazbou, nebo sazbou "jednonásobnou" (která už je tak jako tak dost vysoká). Odpověď byla taková, že i zde platí stejná výjimka,. tj. hovory které nelze zahrnout do paušálu jsou zpoplatňovány "jednonásobně", a ne dvojnásobně.

Za zmínku stojí určitě i malé připomenutí: ještě v loňském roce nabízel Český Telecom v rámci měsíčního paušálu 175 Kč bonus v podobě 15 impulsů zdarma. Tehdy se ještě používala impulsová tarifikace a znamenalo to tedy až 30 minut místního hovoru ve špičce, nebo až 15 krátkých hovorů do 2 minut. Tedy v zásadě přesně to, co dnes umožňuje 90-korunový volný kredit. V loňském roce ale po vyčerpání kreditu (volných impulsů) bylo hovorné pouze "jednonásobné" (odpovídající 1,30 Kč za minutu), zatímco nyní je více než dvojnásobné (2,90 Kč za minutu). Takže je to vlastně zdražení hovorného o více jak 122 %, ovšem prezentované jako vstřícné gesto vůči málo telefonujícím a jako reakce na liberalizaci telekomunikačního trhu!!

Nemohu se ubránit dojmu, že celý balíček Home MINI je spíše než vstřícným krokem dobře nastraženou pastí na lidi, kteří chtějí šetřit za každou cenu. Na paušálu nezaplatí o nic méně, a pokud si nedají bedlivý pozor na to, kolik minut a s jakou sazbou již provolali (nebudou si o tom vést pečlivý přehled), mohou místo úspory i pořádně prodělat. Možná se najdou lidé, kterým tento balíček opravdu vyjde vstříc a pomůže, ale tipuji že jich bude velmi málo.

Třetím balíčkem je Home MAXI. V rámci tohoto balíčku je zvýšen měsíční paušál o 50 Kč (ze 175 Kč na 225 Kč), a současně jsou oproti balíčku Standard zlevněny meziměstské hovory ve špičce o 20 haléřů za minutu (z 3,70 Kč na 3,50 Kč), a mezistátní hovory do sousedních zemí o 50 haléřů za minutu (z 8,80 Kč na 8,30 Kč). Ostatní ceny, tedy místní hovory ve špičce i mimo ni, a meziměstské i mezinárodní hovory mimo špičku zůstávají beze změny. Telecom tento tarifní balíček prezentuje jako řešení pro domácnosti které hodně volají meziměstsky a do zahraničí, a to hlavně ve špičce. Kolik ale takovýchto domácností bude? A je tento balíček skutečně výhodný?

Pokud někdo skutečně volá z domova do zahraničí, může většinou počkat až na dobu mimo špičku a pak dosáhnout výraznějšího zlevnění bez jakéhokoli závazku ve formě zvýšení měsíčního paušálu. Nechce-li jít ke konkurenci, může zůstat u samotného Telecomu a využít jeho službu X Call. S ní může volat například do sousedního Německa či Rakouska za 6,- Kč za minutu (včetně DPH), zatímco v rámci "zvýhodněného" balíčku Maxi by ve stejné době mimo špičku volal za 7,60 Kč. No a pokud někdo volá často meziměstsky, může zase volit volání z mobilu, které jej také může vyjít laciněji než Telecomem nabízených 3,50 za minutu ve špičce.

Jak, kdy a kde?

Pokud jde o procedurální záležitosti, popisované balíčky sice platí až od 1. dubna, ale již od 1.1.2001 jsou všechny přípojky domácností (fyzických osob) fakticky převedeny na balíček STANDARD. Změna na jiný balíček bude možná od 1. dubna, a lze o ni začít žádat od 7. února. Žádosti přijaté do 20. dne každého měsíce by měly být realizovány vždy k 1. dni následujícího měsíce. Žádost o změnu tarifního programu musí být písemná, na předepsaném formuláři a opatřená podpisem žadatele (lze ji ale poslat i poštou). Nejkratší frekvence změn u domácností jsou 2 měsíce (tj. když si jednou zažádáte o změnu, Telecom vám povolí další až za 2 měsíce). Podle vyjádření ředitel Klímy na páteční tiskovce budou první žádosti (k 1. dubnu) realizovány zdarma, pro další měsíce se uvažuje o jejich zpoplatnění!

Podrobnosti a formuláře žádostí si lze vyžádat v Zákaznických Centrech Telecomu, na bezplatné lince 0800 111 111 a na adrese www.telecom.cz

Balíčky pro firmy

Pokud jde o balíčky určené firmám, zde jsem nezaznamenal žádnou změnu v nastavení jednotlivých tarifů. To, co upoutalo mou pozornost, jsou konkrétní podmínky které musí firmy splňovat, aby mohly tyto balíčky získat - v listopadovém článku jsem psal, že tyto balíčky mají charakter množstevních slev. Pravda je ale taková, že jde o slevy poskytované pouze při "garantovaném odběru". Podmínkou pro získání některého balíčku pro firmy (zřejmě kromě implicitního balíčku BUSINESS STANDARD) totiž je:

  • uzavřít smluvní vztah s ČTc
  • smluvně se zavázat k provolání konkrétní částky.

Když jsem se v diskusi ptal na případ, že by nějaká firma v některém měsíci neprotelefonovala smluvně stanovenou částku a zda by musela neprotelefonované peníze doplatit, odpověď zněla "ano". K tomu je vhodné ještě dodat, že firmy nesmí měnit balíčky častěji než 1x za 4 měsíce, což jim zabraňuje přejít na menší objem "garantovaného provozu" například v době letních prázdnin, pokud je zde jejich aktivita nižší než v jiných měsících roku.

služba Business Standard Business Bronze
více než 100 000 Kč
Business Silver
více než 200 000 Kč
Business Gold
více než 1 mil. Kč
Business Platinum
více než 3 mil. Kč
automaticky uskutečněné hovory Kč/min. (vč. DPH)        
místní provoz - špička 1,45 žádná sleva žádná sleva žádná sleva žádná sleva
místní provoz - mimo špičku 0,80 žádná sleva žádná sleva žádná sleva žádná sleva
meziměstský provoz - špička 3,50 -5% -6% -8% -10%
meziměstský provoz - mimo špičku 1,70 žádná sleva žádná sleva žádná sleva žádná sleva
mezinárodní provoz - špička   žádná sleva -3% -5% -7%
mezinárodní provoz - mimo špičku   -7% -9% -13% -15%