Vyšlo v měsíčníku CHIP, v únoru 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0200001.php3

Tarif Internet 2001 - nic nového pod sluncem!

Po mnoha letech čekání jsme se konečně dočkali liberalizace našeho telekomunikačního trhu. Efekt, který to mělo přinést, se však ještě nedostavil, a to ani pokud jde o komutované připojování k Internetu. Tarif Internet 2001, který pro připojování k Internetu nabízí Český Telecom, sice nepodražil, ale také nezlevnil. Zůstal totiž beze změny.

Rozvoj Internetu je záležitost závislá na celé řadě faktorů - od celkové ekonomické a politické situace až po lidskou mentalitu a psychologii. Za nejvýznamnější překážky výraznějšího rozvoje Internetu jsou však považovány dva konkrétní faktory:

  • nedostatek vhodných počítačů, resp. jejich cenová nedostupnost
  • vysoké telefonní poplatky u komutovaného připojení

Pro správné pochopení těchto dvou faktorů je vhodné si uvědomit, kde je největší potenciál růstu českého Internetu: ten už zřejmě není v připojování větších firem, případně státních institucí, které si obvykle mohou dovolit pořízení vhodných počítačů, a k Internetu se připojují prostřednictvím pevného připojení (a povětšinou již připojeny jsou). Největší možnosti růstu jsou dnes mezi malými firmami, mezi jednotlivci a domácími uživateli, a také na školách nižších stupňů (základních a středních). Ekonomická situace těchto subjektů většinou není nejrůžovější, a každá koruna u nich hraje roli - proto je pořizovací cena počítače tak důležitá, a stejně tak jsou nesmírně důležité i provozní náklady na připojení. Přitom právě komutované (telefonické) připojení je stále ještě nejlacinějším způsobem připojení, alespoň pro začínající uživatele, kteří se s Internetem a jeho možnostmi teprve seznamují.

Jaký je vývoj?

Vysoké pořizovací ceny a vysoké provozní náklady za komutované připojení vytváří nepříjemnou bariéru, kterou musí největší skupina "nově příchozích" překonat. Výše této bariéry pak samozřejmě ovlivňuje počet těch, kteří ji úspěšně překonají, rozšíří řady internetových uživatelů a přispějí k jeho růstu.

Situace s pořizovacími cenami počítačů se neustále zlepšuje - na trhu totiž existuje konkurence, která nutí výrobce a prodejce počítačů snižovat ceny a vycházet vstříc svým zákazníkům nejen celkovým poklesem cenové hladiny, ale také různými možnostmi financování nákupů, včetně nákupů na splátky, formou leasingu atd. Osobně si proto dovolím vyjádřit názor, že vysoké pořizovací ceny počítačů sice představují významnou překážku rozvoje českého Internetu, ale míra této významnosti má klesající tendenci. Navíc se v poslední době prosazují i mnohé alternativní možnosti přístupu k Internetu, například tzv. set-top boxy, které nevyžadují použití klasických počítačů (a dále snižují celkovou hladinu nutných pořizovacích nákladů).

Totéž bohužel nelze říci o druhé překážce, kterou jsou průběžné náklady na komutované připojování k Internetu - tedy za "telefonické" připojení, realizované prostřednictvím veřejné telefonní sítě za využití vhodných modemů. Tyto náklady přitom mají dvě složky - jednou složkou jsou poplatky internetovým providerům za samotný přístup k Internetu a druhou hovorné, resp. telefonní poplatky, jdoucí do kapsy provozovateli telefonní sítě. Konkurence však mohla zafungovat pouze u první složky, kterou srazila dokonce na ideální nulu - počátkem roku 2001 existuje v ČR celkem 5 providerů, kteří nabízí tento druh připojení komukoli a zcela zdarma. Jde konkrétně o společnosti, resp. služby:

  • Raz Dva (Contactel)
  • Quick (Internet OnLine)
  • VOLny (Czech OnLine, dříve Video OnLine)
  • Worldonline
  • Kiwwi

Ovšem druhou složku nákladů na komutované připojení, tedy samotné telefonní poplatky, konkurence dosud neměla šanci výrazněji ovlivnit. Důvodem je především skutečnost, že až do konce magického roku 2000 u nás existoval monopol Českého Telecomu (dříve SPT Telecom), který celkem pochopitelně neměl na žádném snižování cen zájem. Ani s příchodem liberalizace, k 1. lednu 2001, však nedošlo k faktické změně, protože konkurence neměla dosud šanci nastoupit a vyvinout dostatečný tlak na Český Telecom, který by jej přinutil snížit ceny. Důvodů je celá řada - od odkladů pro volbu operátora a přenositelnosti čísel, zakotvených přímo v telekomunikačním zákonem, přes nevhodné řešení problému tzv. místních smyček v témže zákoně, až po nereálné cenové požadavky na ceny za propojení, které Český Telecom nasadil vůči svým nastupujícím konkurentům a které fakticky zablokovaly uzavírání tzv. propojovacích dohod.