Vyšlo na Lupě, 9.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0109001.php3

Ne 4,5 milionu, jen 4,321

Velmi optimistické odhady, hovořící až o 4,5 milionu uživatelů mobilních telefonů ke konci roku 2000, se přeci jen ukázaly jako nadnesené. Podle včera vydaných informací od mobilních operátorů to bylo v ČR ke konci roku "jen" 4,321 milionu. I tak je to ale více, než se čekalo. Ale čeho je to vlastně počet?

Ještě v průběhu loňského roku se většina odhadů shodovala na tom, že do konce roku bychom u nás mohli dosáhnout magické hranice 4 milionů uživatelů mobilních telefonů. Pak ale přišla předvánoční nákupní horečka, živená šikovně načasovanými a účinně koncipovanými marketingovými akcemi, a před obchody s mobilními telefony se dokonce začaly tvořit fronty. Jedním ze zajímavých důsledků bylo i prudké zvýšení odhadu celkového počtu uživatelů do konce magického roku 2000 - čísla náhle vyskočila, mnohde až na 4 a půl milionu, a někde to dokonce zaokrouhlili tak, aby jeden mobil vycházel na každého druhého (což by při počtu cca 10 milionů obyvatel ČR odpovídalo až 5 milionům mobilů).

Jaká ale je skutečnost? Úrovně 5 milionů, ba dokonce ani 4,5 milionu se sice nedosáhlo, ale číslo 4,321 milionu je také úctyhodné - zvláště když si jej porovnáme se staršími odhady. Kde se ale takto přesná cifra bere? A co přesně znamená?

Jako první se k počtu svých zákazníků ke konci roku vyjádřil Oskar, který již 3. ledna oznámil že ke konci roku 2000 dosáhnul hranice 300 000. Alespoň doufám že jde o stav ke konci roku, protože tisková zpráva hovoří o počtu zákazníků za 10 měsíců od spuštění komerčního provozu, a ten nastal k 1.3.2000 (zatímco "poskytování mobilních telekomunikačních služeb" muselo být podle licenčních podmínek zahájeno již k 8. lednu 2000). V případě Oskara je zřejmě možné považovat jím uváděný počet zákazníků za počet aktivovaných SIM karet, ze kterých byl uskutečněn aspoň jeden hovor - pokud vím, Oskar nerozdával SIM karty zdarma, a procento lidí kteří si jeho kartu pořídili ale vůbec ji nepoužili je zřejmě zanedbatelné.

Poněkud jinak je tomu v případě Eurotelu, který právě před vánocemi rozdával SIM karty zdarma v hojném počtu. Včera vydal tiskovou zprávu, ve které na rovinu řekl, jak se věci mají: ke konci roku 2000 měl "na svém kontě" celkem 2 320 000 aktivních SIM karet prodaných či alespoň "rozdaných" zákazníkům. Z nich pak bylo pouze 2 171 116 skutečně použitých, tj. takových ze kterých byl uskutečněn alespoň jeden hovor. Rozdíl, obnášející téměř 150 000 SIM karet, tedy představuje počet různě "přibalených" SIM karet, které (ještě) nebyly vůbec použity. Za celý rok 2000 přitom Eurotelu přibylo 1,1 milionu zákazníků (prodaných a skutečně použitých SIM karet).

Tiskovou zprávu s oznámením o počtu svých uživatelů vydal včera i Radiomobil. Jeho síť Peagas měla podle tiskové zprávy ke konci roku 2000 celkem 1 850 000 "aktivních zákazníků", definovaných tak že to jsou všichni uživatelé standardních tarifních programů (kromě deaktivovaných či z jakýchkoliv důvodů suspendovaných) a dále majitelé předplacených karet Paegas Twist, kteří provedli svůj první telefonický hovor (který je současně i registrací zákazníka do sítě). V uvedeném počtu 1,85 milionu tedy nejsou zahrnuty nepoužité SIM karty z těch, které Paegas, resp. Radiomobil také rozdával zdarma svým zákazníkům, byť v menší míře než Eurotel (v rámci svých programů Partner). Za celý rok 2000 přitom Paegas získal (bez 25 000) rovný 1 milion nových zákazníků (prodaných SIM karet).

Cifra 4,321 milionu je součtem výše uvedených čísel, která hlásí jednotliví operátoři. Znamená to ale, že u nás skutečně je 4,321 milionu "aktivních uživatelů" mobilních telefonů, resp. lidí kteří vlastní mobilní telefon a alespoň jednou jej použili? Jak správně zaznělo v diskusi k mému minulému článku o počtu mobilů vs. počtu pevných linek, nemusí tomu tak být. To, co hlásí operátoři jsou počty SIM karet, které se jim někdy přihlásily do jejich sítě - to ale nemusí nutně vypovídat o počtu jejich majitelů. V praxi zřejmě existují "putovní mobily", které si podle potřeby půjčuje několik lidí (například členů domácnosti), což zvyšuje počet uživatelů oproti počtu SIM karet. Častější ale zřejmě bude opačný případ, kdy více SIM karet má jednoho faktického majitele, který je používá buď současně, nejspíše pomocí více mobilů, nebo je aspoň střídá. Tento faktor pak snižuje počet uživatelů oproti počtu používaných SIM karet, a věřím že jeho efekt převyšuje opačný efekt předchozího faktoru. Takže máme-li 4,321 milionu použitých SIM karet, kolik máme uživatelů mobilních telefonů? Kolik je to procent vzhledem k počtu obyvatel, tj. jakou máme penetraci? Obávám se, že tento údaj nejde zjistit součty čísel od mobilních operátorů - to je spíše záležitost pro různé průzkumy, které se lidí ptají: používáte (aspoň jeden) mobilní telefon?