Vyšlo na Lupě, 28.11.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1128001.php3

Za kolik budeme telefonovat v roce 2001?

Český Telecom včera představil své telefonní tarify pro rok 2001. Ten, kdo s ohlašovanou liberalizací trhu očekával snižování cen, bude zklamán - dochází k dalšímu růstu cenové hladiny, podle propočtů Telecomu o pouhých 0,87 procenta. Opět ale jde o vážený průměr, některé jeho složky, například místní hovory, podraží podstatně více. Balíčky budou od 1. dubna, ale místní hovorné také nijak nezlevní.

Včera Český Telecom uspořádal tiskovou konferenci, na které novinářům představil "finální návrh cen telekomunikačních služeb podléhajících regulaci pro rok 2001". Pokud to interpretuji správně, jde o konečný výsledek toho, co Telecom dojednal s regulátorem (letos již Českým telekomunikačním úřadem), a co by se již nemělo měnit. Přesto ale jde o mozaiku, která stále ještě není úplná - chybí totiž ceny za mezinárodní hovorné, které bude teprve stanoveno.

Stejně tak není dosud známa konkrétní podoba tarifu Internet 2001. Jak se včera vyjádřil Přemysl Klíma, generální ředitel Českého Telecomu, nemělo by zde dojít ke zdražení, ale spíše ke zlevnění. Následující údaje se tedy týkají výhradně běžných hlasových tarifů pevné telefonie.

Jaká je podstata změn?

O tom, jaký typ změn Telecom chystá, se vědělo již dopředu (a psalo se o tom i zde na Lupě). Proto jen stručně, s doplněním konkrétních čísel zveřejněných včera:

 • dosavadní tarifikace podle impulsů se nahrazuje "časovou tarifikací". Fakticky to znamená, že ceny jsou odvozovány od minutových sazeb, a nikoli od počtu impulzů s definovanou cenou. Neznamená to ale, že se bude účtovat přesně po minutách, je to poněkud složitější:
  • místní hovorné: účtovat se bude po celých minutách, nicméně minimální délka hovoru je 2 minuty (tj. i když voláte např. jen půl minuty, zaplatíte cenu za 2 minuty).
  • meziměstské hovory: účtovat se bude po půlminutách, nejkratší hovor je 1 minuta
  • mezinárodní hovory: účtovat se bude po sekundách, minimální délka je 1 minuta
 • znovu se rozlišuje mezi přípojkami pro domácnost a pro podnikatele. Konkrétní odlišnosti jsou ve výši měsíčního paušálu i v hovorném.
 • od 1. dubna si uživatelé budou moci vybrat mezi dlouho slibovanými balíčky. Budou odlišné pro domácnosti a pro podnikatelské přípojky.

Co se naopak nemění jsou ceny za zřízení telefonních stanic, stejně jako vymezení doby silného provozu (špičky) a slabého provozu.

Místní hovorné pro domácnosti

Podívejme se nyní podrobněji na místní hovorné pro domácnosti. V letošním roce okamžitě po navázání spojení naskočil první impuls (v ceně 2,60), a v době špičky "vydržel" první dvě minuty, načež další impulsy naskakovaly s dvouminutovým intervalem. Nejkratší hovor tak stál právě 1 impuls neboli 2,60 Kč, a v přepočtu na minutovou cenu vycházela cena na 1,30 Kč za minutu.

Místní hovory v době silného provozu (detail)

V příštím roce bude minutové hovorné v době silného provozu 1,45 Kč. To se v praxi projeví tím, že první dvouminuta bude stát 2,90 Kč, a další "naskakování" bude jemnější, po jednotlivých minutách, přičemž za každou přibude dalších 1,45 Kč. Nejkratší možný hovor, v délce od 0 do 2 minut, tak podražil ze 2,60 na 2,90 Kč, tj. o cca 11,5 %. Stejně podražil i minutový průměr delších hovorů, z 1,30 Kč za minutu na 1,45 Kč za minutu. Situaci názorně ukazují oba obrázky - první ukazuje detailní pohled na "krátké" hovory, druhý ukazuje delší hovory a je na něm patrné celkové zdražení.

Místní hovory v době silného provozu (delší hovory)

Pokud jde o místní hovory v době slabého provozu, zde opět platí stejný princip: nejkratší hovor je účtován jako dvouminutový. Přitom sazba za minutu je 0,8 Kč, takže první dvě minuty stojí 1,60 Kč a to je méně než dnešních 2,60 Kč. Jak ale ukazuje následující obrázek, od 3. minuty (s malou výjimkou kolem 5. minuty) je nová výše hovorného již vyšší než dnešní. V přepočtu na minuty vychází současné hovorné v době slabého provozu (1 impuls v ceně 2,60 Kč za 290 sekund) na cca 0,538 Kč, a nově stanovená sazba 0,8 Kč za minutu pak představuje zdražení o cca 49 procent!

Místní hovory v době slabého provozu (detail)

Místní hovory v době slabého provozu (delší hovory)
tabulka místního hovorného

Měsíční paušály

Místní hovorné, prezentované v předchozím odstavci, je stejné pro domácnosti i pro podnikatelské telefonní stanice. Rozdíly však jsou již v měsíčních paušálech za existenci stanice:

 • u stanic pro domácnosti zůstává měsíční paušál ve stejné výši jako doposud, tj. 175 Kč měsíčně
 • u podnikatelských stanic bude měsíční paušál činit 225,- Kč měsíčně.

Velmi důležitá je ale skutečnost, že na rozdíl od letošního roku 2000 nebude již měsíční paušál v roce 2001 žádné impulsy (ani minuty) zdarma. I to je tedy nutné chápat jako další zdražení.

Meziměstské hovorné

Určité rozdíly v tarifech mezi přípojkami pro domácnosti a pro podnikatele budou u meziměstských hovorů, tarifikovaných po půlminutě (po počáteční minutě). Zatímco domácnosti budou platit v době silného provozu 3,70 Kč, podnikatelské stanice pouze 3,50 Kč (ale zato mají vyšší paušál). V době slabého provozu budou tarify stejné, a to 1,70 za minutu.

Balíčky

Dlouho avizované balíčky, alias tarifní programy (cenové programy, cenové plány) by konečně měl spatřit světlo světa od 1. dubna, kdy si zákazníci budou moci mezi nimi vybírat. Skladba těchto balíčků je různá pro domácnosti a pro podnikatele, ale kdo by od nich čekal zlevnění místních hovorů, byť při vyšším paušálu, ten se bohužel mýlí. Stejně tak balíčky nepřináší ani snížení měsíčního paušálu. Místo toho jsou balíčky orientovány na snížení meziměstského hovorného.

Pro domácnosti jsou navrženy následující tři balíčky:

 • standard - jde vlastně o výše popsaný stav, který bude chápán do 1.4.2001 jediný možný, a od 1.4.2001 bude chápán jako jeden z balíčků.
 • "pro málo volající" - paušál je stejný (175 měsíčně), ale všechny minutové tarify za hovorné jsou přesně dvojnásobné! Tj. místní minutové hovorné ve špičce činí 2,90 Kč (místo 1,45 Kč), mimo špičku 1,60 Kč (místo 0,80), a meziměstské je 7,40 Kč ve špičce a 3,40 Kč mimo špičku (místo 3,70 Kč a 1,70 Kč). Pokud vám uniká logika takovéhoto balíčku, pak je nutné dodat jeden důležitý údaj: v měsíčním paušálu 175,- Kč je zahrnuto hovorné ve výši 60,- Kč. Tedy ne že by Telecom zlevnil paušál o oněch 60,- Kč a zdražil minutové hovorné - místo toho vybere paušál v "plné" výši a následně dá možnost protelefonovat část z něj.

Následující obrázek se snaží ukázat, při jakém objemu hovorů za měsíc se takovýto balíček vyplatí (oproti balíčku "standard") - plnou čarou je vyznačena situace, kdy všechny hovory jsou vedeny ve špičce. Ke zlomu zde dochází při měsíčním objemu cca 40 minut hovorů - při menším objemu je výhodnější balíček "pro málo volající", při větším objemu balíček standard. Přerušovanou čarou je znázorněna situace, kdy všechny hovory jsou uskutečňovány mimo špičku - zde dochází ke zlomu ve výhodnosti při měsíčním objemu cca 75 minut.

 • "TOP program" - tento balíček se liší od balíčku "standard" v tom, že minutové meziměstské hovorné klesá z 3,70 na 3,50. Naproti tomu je měsíční paušál vyšší o 50 korun (místo 175,- Kč stojí 225,- Kč).

Pokud jde o balíčky pro podnikatelské přípojky, ty mají spíše charakter množstevních slev na meziměstské hovory. Místní hovorné u nich zůstává v nezměněné výši, stejně jako měsíční paušál (225,- Kč). Mění se pouze meziměstské hovorné, které klesá v závislosti na celkovém objemu hovorů příslušného subjektu (za všechny jeho přípojky). V rámci 5 různých balíčků klesá meziměstské hovorné ze standardních 3,50 ve špičce až na 2,98 Kč (při měsíčním objemu hovorů nad 3 miliony Kč), a mimo špičku klesá z 1,70 Kč až na 1,57 Kč.

Dlužno dodat, že meziměstské hovorné dosud nebylo stanoveno, podle tiskové zprávy vydané samotným Telecomem dojde od 1. lednu 2001 k výraznějšímu zlevnění mezinárodních hovorů pro podnikové zákazníky.

Co si o tom myslím?

Představitelé Českého Telecomu včera prezentovali nové ceny tak, že jde o celkové zvýšení cenové hladiny pouze o 0,78 procenta. Podobně jako v předchozích létech ale jde o výsledek získaný jako vážený průměr z jednotlivých cenových posunů, kterým byly přiřazeny určité váhy. Letos přímo na tiskovce zaznělo, že jde o metodiku zpracovanou Testcomem a schválenou a používanou jak Telecomem, tak i regulátorem (ČTÚ). Podstata metodologie (tj. to že jde o vážený průměr) prý není žádným tajemstvím, ale když jsem se ptal po konkrétním obsahu - hlavně po příslušných váhách - pochopil jsem z odpovědí že ty již veřejné nejsou.

Vypovídací hodnota oněch "0,78 procenta" je tedy nulová, je to jen "číslo vzniklé známým postupem z neznámých čísel". Každý nechť si raději udělá sám vlastní obrázek o tom, co jej zajímá a co považuje za relevantní (tj. ať si zvolí sám vlastní váhy do váženého průměru), a ať si to také dá do souladu s očekáváním, která vkládal do nadcházející liberalizace našeho telekomunikačního trhu k 1.1.2991.

Za sebe snad dodám již jen to, že avizované balíčky vidím jen jako ryze kosmetickou záležitost - byť asi žádnou skutečnou kosmetiku obsahovat nebudou.