Vyšlo na Lupě, 6.10.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1006001.php3

GPRS už je tady (2)

Radiomobil včera mluvil s novináři hlavně o GPRS, ale moc konkrétního neprozradil, ani termíny, ani ceny. Z Eurotelu naopak přichází podrobnosti o jeho nabídce - již je reálně poskytována, ale problémem je nedostatek telefonů. Proto prý dostávají přednost velcí zákazníci, zatímco na malé čeká pořadník.

Mediální přestřelka, kterou jsem naznačoval ve včerejším článku, se nekoná - Radiomobil sice na včerejší ráno sezval novináře a prezentoval zde hlavně GPRS, nicméně do slovních půtek s Eurotelem se očividně nehodlá pouštět, se zdůvodněním že toho nemá zapotřebí.

Z toho, co představitelé Radiomobilu včera na setkání s novináři prezentovali, jsem vyrozuměl že jejich strategie je poněkud jiná než strategie kterou zvolil Eurotel. Pochopil jsem to tak, že Radiomobil očekává že poptávka po GPRS bude alespoň zpočátku tažena zejména aplikacemi vybudovanými nad GPRS jako přenosovým mechanismem, a tudíž hodlá GPRS uvést na trh nejdříve spolu s příslušnými aplikacemi (a teprve následně jako samostatnou službu). Navíc by se mělo jednat spíše o "mobilně netradiční" aplikace a zákazníky. Jako příklad bylo uvedeno vzdálené monitorování různých lokalit, objektů apod., při kterém kamera trvale snímá dění ve svém okolí, ale vysílá (a majitel platí za přenos) jen tehdy když se něco před kamerou děje. Lidé z bezpečnostních agentur jsou prý touto možností přímo fascinováni a podle představitelů Radiomobilu by právě oni mohli být jedním z nových "hybatelů" trhu s GPRS službami a aplikacemi nad nimi vybudovanými.

Na včerejším setkání s novináři bylo fungování GPRS prakticky předváděno - nejen na příkladu monitorování (sledování živého obrazu snímaného kamerou), ale také na běžném brouzdání a také na souběžném přístupu k WWW a přehrávání audio záznamu. Přítomní novináři se ale nedozvěděli žádné konkrétnější údaje o termínech spuštění služby (naznačováno bylo pouze období po Invexu), a stejně tak nezazněly ani žádné konkrétní údaje o tarifech. Stejně tak nezaznělo nic ani o nově chystané službě Paegas ClickBox, kterou již některé zpravodajské servery na Internetu popisovaly (např. zde). Snad konkrétnější informace zazní alespoň na Invexu.

Zprávy od Eurotelu

Včera se mi podařilo získat některé konkrétnější informace o nabídce Eurotelu, kterými nyní mohu doplnit svůj včerejší článek. Pokud jde o začátek poskytování služeb, ty jsou skutečně poskytovány od středy (poledne). Přednostně jsou prý ale vyřizovány poptávky velkých zákazníků, zatímco na prodejně musel být zřízen pořadník.

Pokud jde o rychlost GPRS v síti Eurotelu, zde jsem se dozvěděl že síť jako taková nelimituje počet tzv. timeslotů, které mohou být pro GPRS využity (jediným omezením je momentální počet volných timeslotů a počet GPRS uživatelů v dané buňce, kteří je sdílí). Maximum služby GPRS Instant jako takové je při použitém kódování (CS1 a CS2) a současném využití všech 8 slotů v buňce 106.4 kbps. Praktickým omezením je ale schopnost GPRS terminálů pracovat s více sloty současně. Zde musím opravit své včerejší tvrzení o tom, že Motorola P7389i zvládá až 115 kbps (vycházel jsem z této recenze) - podle informací od Eurotelu zvládá jen kombinaci 2+1 slot, což odpovídá max. rychlosti pro download (směrem k uživateli) cca 27 kbps. Stejné schopnosti by měl mít i mobil Trium Geo GRPS, který byl k vidění na letošním ComNetu. Teprve koncem roku by se měl objevit model Timeport 260, podporující kombinaci 4+1 slotů, a tedy dosahující až dvojnásobné rychlosti.

Proč?

Jedním možným vysvětlením toho, proč Paegas dosud otálí s uvedením služeb GPRS a Eurotel zavádí pořadníky, může být akutní nedostatek mobilních terminálů podporujících tuto technologii. Pravdou je, že výrobci GPRS telefony slibují již delší dobu, ale se skutečnými dodávkami to je podstatně horší, na trhu se objevují jen minimální počty kusů (hlavně Motoroly P7389i). Co když je tedy situace taková, že oba operátoři mají své sítě víceméně připravené na nástup GPRS (dost pravděpodobně oba stejně), ale oba stále čekají až se na trh dostanou nezbytné terminály (mobily) schopné GPRS využít? Pokud je tomu skutečně tak, pak každý z obou operátorů zvolil jiné "nejmenší zlo":

  • Eurotel ohlásil spuštění GPRS služeb, ale kvůli nedostatku telefonů musí zatím zákazníky odmítat (resp. vyhoví jen velkým, zatímco malé dává na pořadník). Riskuje tím, že jeho tah bude veřejností interpretován jako ukvapená snaha předběhnout svého konkurenta za každou cenu.
  • Paegas se naopak rozhodnul ještě nic nenabízet, aby neriskoval odmítání zákazníků kvůli nedostatku telefonů. Na druhé straně se tím ale vystavuje nebezpečí, že jeho postoj bude interpretován jako zaostávání za konkurencí.