Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 11/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a811k170.php3

Týden on-line

On-line verze oblíbeného časopisu Týden, obsahující jeho plné znění.

Domovská stránka on-line verze časopisu Týden

Představovat naší čtenářské veřejnosti časopis Týden snad není třeba. Stejně tak jej ale mohou znát i ti, kteří své noviny a časopisy čtou výhradně přes Internet - protože časopis Týden je již delší dobu dostupný i po Internetu. Kromě nabídky firmy NEWTONIT (http://www.newton.cz/NEWTONIT/JEAN/ty) jej lze najít i v oblíbené Internetové Trafice (http://www.trafika.cz/tyden]. Zde vychází v on-line podobě již od roku 1996, nejstarším zde dostupným číslem je číslo 5/96. Nyní se ale časopis Týden vydává do báječného světa Internetu na vlastních vlnách - pardon, na vlastních WWW stránkách, v rámci vlastní WWW domény tyden.cz. Nejde přitom o samostatné nové zpravodajství, šité na míru Internetu a pouze čerpající z materiálů tištěného titulu (jako je tomu v případě nedávno zprovozněného iDNES, http://www.idnes.cz). Obsahově je nový elektronický titul shodný s titulem tištěným, odlišný je pouze jeho layout - autoři zde nešli cestou objemově značně náročného formátu PDF, který by umožňoval zachovat původní layout tištěného formátu, byť za cenu obrovských datových souborů. Raději se vydali cestou převodu do "běžného" HTML formátu, který obsahuje stejné texty a obrázky, ale jeho layout je uzpůsoben charakteru služby World Wide Web.

Hlavní stránku on-line verze časopisu Týden vidíte na dnešním prvním obrázku - povšimněte si zde tří upoutávek na hlavní články (v levé části stránky), pak odkazu na nejnovější číslo jako takové, s obrázkem jeho titulní stránky (vpravo nahoře). Pokud se vydáte touto cestou, bude vám nabídnut přehledný obsah celého čísla, se všemi jeho rubrikami a články. Rozhodnete-li se pak pro některý konkrétní článek, je vám zobrazen způsobem, který ukazuje dnešní druhý obrázek.

Plné znění jednoho z článků

Jak naznačuje menu na každé stránce zcela vlevo, kromě aktuálního čísla si můžete přečíst i čísla starší (viz jejich nabídku na třetím obrázku). K dispozici však jsou jen letošní čísla (z roku1998), a poslední loňské číslo.

Nabídka starších čísel

Další zajímavostí, které nový server časopisu Týden nabízí, je možnost zasílání pohlednic (dokonce spojená se soutěží, viz též nabídka na prvním obrázku vpravo uprostřed). Vše pracuje na osvědčeném principu: ten, kdo chce někomu pohlednici odeslat, napíše text a vybere ilustraci (samozřejmě s motivem časopisu Týden), načež takto vytvořená pohlednice zůstává na WWW serveru Týdne. Adresát pohlednice dostane elektronickou poštou avízo, že mu došla pohlednice, a že ji může prohlédnout tam a tam (na serveru Týdne).

Dalších informací na novém WWW serveru časopisu Týden je již poskrovnu. Najdete zde sice adresu redakce, složení inzertního oddělení a údaje potřebné pro předplatné, ale nenašel jsem zde žádné informace o celém WWW projektu - adresu na webmastera, či nějaké "uvítání uživatelů" či jiný úvodní text, kterým se obvykle otevírá nový server a kde jsou popsány záměry a motivace vydavatele. Jediný údaj naznačující něco o praktické realizaci nového WWW serveru je copyright zcela vespod každé stránky - podle něj je pod technickou realizací podepsána firma Macron Software (viz třetí obrázek zcela dole).