Vyšlo na serveru ISDN, 18.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a99/a905o702.php3

BreezeAccess - konvergence v bezdrátové místní smyčce

Konvergence, chápaná jako splývání hlasových a datových služeb, se začíná prosazovat i do bezdrátových přístupových technologií. Společnost BreezeCOM chystá nový produkt BreezeACCESS, kombinující datový a hlasový provoz v bezdrátové místní smyčce formou VOIP.

Všeobecný trend ke konvergenci hlasových a datových služeb byl až dosud charakteristický splýváním obou druhů provozů spíše na "páteřní" úrovni, neboli tam kde se jednalo o přenos na větší vzdálenosti. Důvody jsou ryze praktické a ekonomické - potřebné brány pro převod hovoru z jeho hlasové do datové podoby a naopak se zatím vyplatí instalovat až tam, kde se"sbíhá" větší provoz, a stejně tak největšího úsporného efektu z vedení hovoru v datové podobě se dosahuje při dálkových hovorech. Naproti tomu na krátké vzdálenosti se techniky VOIP (Voice Over IP) příliš neuplatňují, a jedním z důvodů je dosavadní oddělený charakter přístupových sítí.

Způsob překlenutí příslovečné poslední míle dodnes respektuje přísné oddělení obou světů - koncoví uživatelé jsou připojeni k poskytovatelů telekomunikačních služeb způsobem, uzpůsobeným buď pro přenos hlasu (zejména klasickými účastnickými telefonními přípojkami), nebo naopak způsobem šitým na míru přenosu dat (nejrůznějšími druhy datových okruhů). Kombinace obou těchto způsobů připojení, formou využití jedné datové přípojky jak pro přenos dat, tak i pro přenos hlasu, až dosud vyžadovala relativně náročné instalování vlastní brány. Samozřejmě to nebylo a není žádným nepřekonatelným problémem, ale není to vhodné řešení pro masovější trh, který dává přednost hotovým řešením "krabicového typu".

Produktem, který by mohl situaci výrazně změnit, je BreezeACCESS od úspěšné firmy BreezeCOM, známé svými produktovými řadami BreezeNET a BreezeLINK. Jde o relativně nenáročná a nenákladná řešení pro bezdrátová spojení, která si získala oblibu i u nás - ale až dosud se jednalo o řešení realizující bezdrátové spoje určené výhradně pro přenos dat. Nový BreezeACCESS v sobě kombinuje oba druhy provozu, přičemž hlasový provoz převádí na datový pomocí technik VOIP. Vlastní bezdrátová komunikace probíhá v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz (a podle tohoto zdroje i v pásmu 3.4-4.2GHz), a může vytvářet dvoubodové spoje či spoje sdílené, s topologií "do hvězdy", až pro 18 přípojných míst resp. uživatelů (přičemž na každého by mělo připadnout až 3 Mbps). Dosah je až 15 km.

Datová část přitom nabízí konektivitu na úrovni protokolu IP, zatímco hlasová část využívá technologií VOIP k přenosu hlasu právě po IP. Důležité přitom je, že převod hlasu do datové podoby je realizován podle existujícího standardu H.323, a že potřebná brána je zabudována přímo v účastnické stanici. Tu si tedy lze představit jako jednoduchou "krabičku", se dvěma konektory - jedním pro připojení do lokální sítě (Ethernetu), a druhým pro připojení běžného telefonu.

Na druhé straně bezdrátové přenosové trasy se pak analogickým způsob oba druhy provozu zpětně "rozvětvují". To znamená, že celý BreezeACCESS je určen především pro takové operátory, kteří chtějí svým zákazníkům poskytovat hlasové a datové služby současně - například takovým způsobem, že skrze jedinou bezdrátovou přípojku připojí svého zákazníka k Internetu i do klasické telefonní sítě. Takových operátorů zřejmě bude do budoucna čím dál tím více, a doufejme že i u nás.

Systém BreezeACCESS byl poprvé představen odborné veřejnosti na letošním CeBITu, u nás pak na nedávném ComNetu. Podle tohoto zdroje je BreezeACCESS již zkoušen na pilotním nasazení u providera Tele2 ve Velké Británii. U nás bude BreezeACCESS zřejmě nabízet např. firma Intelek, která na svých stránkách již ohlašuje představení produktu BreezeACCESS na českém trhu. Na WWW stránkách výrobce, firmy BreezeCOM, však o jejich nejnovějším produktu najdete pouze lakonické "Coming soon".