Vyšlo na serveru ISDN 11.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a99/a905o700.php3

Autoři Unixu a jazyka C se dočkali ocenění - po 30 letech

Ken Thompson a Dennis Ritchie převzali 29. dubna 1999 z rukou prezidenta Clintona prestižní ocenění za své autorství Unixu a jazyka C - Národní medaili za technologie.

Pánové Kenneth Thompson a Dennis Ritchie vstoupili do historie výpočetní techniky i do všech učebnic programování a operačních systémů na samém počátku sedmdesátých let. Pracovali tehdy ve známých Bellových laboratořích (patřících v té době mamutímu americkému AT&T), ve kterých probíhal vývoj univerzálního operačního systému Multics. Způsob, jakým tento operační systém vznikal, však vedl do slepé uličky - dnes bychom asi řekli, že jej autoři nesystematicky bastlili tak dlouho, až z něj vzniklo neefektivní a zcela nepoužitelné monstrum. Ken Thompson, tehdy 27-letý programátor, se z toho náležitě poučil a zfromuloval základní tezi, v mnohém přesně opačnou k neúspěšné koncepci Multicsu: "operační systém by měl být jednoduchý, elegantní a snadno použitelný". Z této teze vychází i samotný název "Unix", který se zrodil v roce 1970, a jeho autorství je připisováno Brianu Kernighanovi. "Uni-cs" je již na první pohled něco skutečně jiného než "Multi-cs".

První verzi operačního systému Unix napsal Ritchie ještě v asembleru, pro počítač PDP-7. pro další vývoj Unixu však byl velmi důležitý vznik programovacího jazyka C, který vytvořil Dennis Ritchie. Jde o jazyk, který jako první v sobě spojil efektivnost kódy jazyka symbolických instrukcí (neboli asembleru), a výhod vyššího programovacího jazyka, zejména pokud jde o efektivnost programování. V roce 1973 byl Unix přepsán z asembleru právě do jazyka C a začal se rychle šířit - nejprve po samotných Bellových laboratořích, a později i za jejich hranice. K rozšíření Unixu jistě přispěl i fakt, že právě v tomto operačním systému poprvé zdomácněly protokoly TCP/IP, na kterých je vystavěn celý Internet - dodnes významná část Internetu "běží" právě na strojích s Unixem coby operačním systémem.

Vývoj Unixu pokračoval dál, dostal se i za brány domovských Bellových laboratoří, a díky nepříliš promyšlené licenční politice získal mnoho vzájemně nekompatibilních příchutí a odrůd - kromě dvou hlavních větví (AT&T Unixu a BSD větve) dnes existuje velké množství různých klonů s úzkým firemním dosahem, ale naštěstí třeba také takový Linux.

"Původní" Unix (přesněji: jeho zdrojový kód a jméno) byl v roce 1992 prodán firmě Novell, která jeho vlastnictví později převedla na sdružení Unix International. Příliš velké faktické dopady na celý svět IT to však již nemělo.

Po téměř 30 letech se ocenění dočkali i hlavní autoři Unixu a programovacího jazyka C, pánové Ken Thompson a Dennis Ritchie. Koncem dubna letošního roku převzali z rukou amerického prezidenta Billa Clintona prestižní cenu "National Medal of Technology" (národní medaili za technologie), která je v USA udělována od roku 1985 jako nejvyšší ocenění za technologickou inovaci. V odůvodnění toho, proč tuto cenu získali právě Thompson a Ritchie, se praví:

"… vynalezli operační systém Unix a programovací jazyk C, což vedlo k ohromnému pokroku v oblasti počítačového hardwaru, softwaru a sítí. Unix i jazyk C jsou svou povahou univerzální a použitelné v zásadě všude, na kterémkoli počítači. Dnes je Unix operačním systémem většiny velkých internetových serverů i serverů podnikatelských subjektů a univerzit. Většina komerčního softwaru je psána v jazyku C nebo v jazycích které na něj navazují, v C++ či v Javě. Principy, na kterých Unix a jazyk C stojí, inspirovaly mnohé nové aplikace a celá řešení, o kterých se v pionýrských dobách výpočetní techniky lidem ani nesnilo. Jejich vynálezy podnítily rozvoj celého průmyslového odvětví, vytvořily nové pracovní příležitosti a zvýraznily vedoucí postavení USA v informační éře.
Oficiální tisková zpráva Bílého domu: http://www.ta.doc.gov/prel/photos042799.htm
Oficiální tisková zpráva Bellových laboratoří: http://www.bell-labs.com/news/1999/april/28/1.html