Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 9/97, 25. února 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a709k140.php3

Další ministerstva on-line

V dnešních Toulkách se podíváme na WWW servery několika dalších ministerstev. Zaměříme se přitom na to z jejich obsahu, co by mohlo zajímat běžného uživatele - občana tohoto státu (a ne ani tak odborníka na problematiku příslušného resortu).

Prvním resortem, který dnes navštívíme, je resort zdravotnictví. Domovskou stránku WWW serveru ministerstva zdravotnictví vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1] - není to ale ta, ke které se dostanete ihned po zadání nejjednodušší možné adresy http://www.mzcr.cz, protože zde vás osloví nejprve stránka v angličtině (a k té české se musíte nejprve proklikat). Sympatické je na tomto serveru to, že jeho provozovatelé se snaží mapovat dostupné zdroje v oblasti zdravotnictví (tj. najdete zde seznam těchto zdrojů), a provozují dokonce i samostatnou vyhledávací službu, založenou na systému Harvest, která tyto zdroje prohledává. Odborníci zřejmě ocení i nabídku dokumentů pocházejících přímo od ministerstva, mezi kterými nechybí například čtyři po sobě jdoucí verze novely seznamu zdravotních výkonů s bodovým hodnotami (z roků 1993 až 1995). Od počátku února je dostupný i návrh nejnovější verze seznamu výkonů, který teprve bude projednáván zákonodárci (viz druhý obrázek [GIF2,URL2]).

Pro nejširší veřejnost, která se zajímá o reformu zdravotnictví, jistě může být velmi zajímavé přečíst si, jak konkrétně tuto reformu navrhuje provést náměstek ministra dr. Macek - plné znění již druhé verze jeho návrhu (pocházející z 10. února), zde najdete také. Dostupná je ve formátu MS Word 2.0 (viz třetí obrázek [GIF3]).

Na zdravotnickém WWW serveru nechybí ani další údaje, které by mohly zajímat běžné (laické) uživatele - například podrobný seznam všech zdravotních pojišťoven, s přesnými adresami. Marně jsem se ale pídil po nějaké on-line verzi zákona o zdravotním pojištění, která by se v této roční době jistě mnoha lidem velmi hodila.

Dalším resortem, do kterého krátce zavítáme, je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Krátce proto, že většina jeho aktivit je orientována na obchod se zahraničím, a tomu pak také odpovídá i jeho nabídka (o které si lze učinit základní představu z domovské stránky ministerstva na čtvrtém obrázku [GIF4,URL4]). Z „domácích" zajímavostí jsem na serveru MPO našel například výčet výrobků a služeb, kterým bylo uděleno ocenění „Czech made" (viz dnešní pátý obrázek [GIF5,URL5]).

Dosti skromný obsah nabízí WWW server Ministerstva pro místní rozvoj (neboli server bývalého Ministerstva hospodářství [GIF6,URL6] - na současnou domovskou stránku http://www.mmr.cz se lze stále ještě dostat i přes původní adresu Ministerstva hospodářství, http://www.mhcr.cz). Z faktických informací zde najdete například adresu ministerstva a nacionálie ministra a některých dalších činitelů (včetně tiskového mluvčího). Nabízeny jsou zde i některé zajímavé dokumenty, například programy Phare a programy na podporu podnikání apod., ale ve skutečnosti to jsou pouze odkazy vedoucí na WWW server Národního informačního střediska (http://dec.nis.cz), a tak si tyto zdroje necháme na později, až do NIS-u zavítáme na podrobnější návštěvu.

Poněkud specifickou „internetovou přítomnost" má Ministerstvo kultury [GIF7,URL7]. Specifickou v tom, že jeho domovská stránka je podle své adresy umístěna na domovských stránkách jednoho konkrétního uživatele, navíc na serveru v síti ANET (zřízeném společně pro zákazníky CESNETu, a nikoli tedy na vlastním serveru ministerstva). Samotná domovská stránka je zřejmě ta nejjednodušší možná, a také její obsah je téměř nulový. Na druhé straně alespoň naznačuje, jak by Internet mohl pomoci některým palčivým problémům současnosti, a to boji proti krádežím a nezákonnému obchodu s nejrůznějšími uměleckými díly. Vždyť jak snadné je umístit na Internet fotografii a popis uměleckého díla, které bylo odcizeno nebo je jinak postrádáno (nebo bylo naopak nalezeno, ale není známo komu patří). Kolika škodám by se tím dalo předejít, nebo je alespoň zčásti napravit .....

Škoda, že ministerstvo kultury nevyužívá takovéto možnosti Internetu mnohem důsledněji - na svých stránkách sice několik postrádaných děl popisuje (viz poslední obrázky [GIF8],[GIF9]), ale jejich počet je jednociferný.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka ministerstva zdravotnictví
  2. Nabídka nového návrhu seznamu výkonů s bodovým ohodnocením
  3. Návrh reformy zdravotnictví, předkládaný MUDr. Mackem
  4. Domovská stránka Ministerstva průmyslu a obchodu
  5. Kdo všechno dostal „Czech made"?
  6. Domovská stránka Ministerstva pro místní rozvoj
  7. Domovská stránka Ministerstva kultury
  8. Popis hledaného obrazu
  9. Detail hledaného obrazu