Vyšlo na serveru Neviditelný pes, v lednu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a701p700.php3

50 domovských stránek Miloše Zemana

Stalo se to dopoledne, ve čtvrtek jednoho krásného dne před senátními volbami - přesně tehdy totiž byly v našem tuzemském Internetu poprvé zpřístupněny WWW stránky Občanské demokratické strany, doslova nabité optimismem a zářícím Václavem Klausem. Obyvatelům Lidového domu sice chvíli trvalo, než se na tyto stránky dostali (nějakým nedopatřením nemohli přijít na symbolické doménové jméno stránek s panem Klausem), ale nakonec si i zde uvědomili, kolik uhodilo - že kdo není na Internetu, ten jako kdyby nebyl (a tudíž ani nemůže být zvolen).

Netrvalo dlouho, a z Lidového domu vyšla zakázka pro renomovanou konzultační firmu X-ON: zpracujte pro nás přehled toho, co již je o české politice dostupné na našem Internetu, a udělejte nám návrh našich vlastních domovských stránek. Firma X-ON nelenila, a dala se do práce. Vše probíhalo hladce, a jediný zádrhel se objevil až v okamžiku, kdy bylo třeba doručit výsledek práce zpátky do Lidového domu - firmě X-ON se totiž právě porouchal hlavní poštovní server, a elektronická pošta tudíž nešla ani přijímat, ani odesílat. Naštěstí ale jeden z pracovníků firmy X-ON přišel na spásný nápad - vždyť k odeslání pošty nemusí nutně použít vlastní server. Stačí patřičně překonfigurovat klientský poštovní program a využít služeb některého jiného SMTP serveru, který poštu převezme a svým jménem pak odešle dál. A tak se stalo, že celá zásilka, čítající na 50 již existujících i teprve navrhovaných WWW stránek, odešla ke svému cíli přes jinak náhodně zvolený SMTP server mail.bis.cz.

V Lidovém domě nelenili, a celou studii od konzultační firmy X-ON ihned postoupili ke schválení na místa nejvyšší. V zájmu urychlení se nezdržovali sepisováním nějakých průvodních dopisů, a v předvolebním shonu se zapomnělo i na nějaké ústní vysvětlení - a tak se stalo, že jednoho dne se všech 50 nasnímaných domovských stránek objevilo na stole předsedy strany, bez jediného vysvětlujícího komentáře. Jediným průvodním dopisem tak vlastně byla emailová hlavička, a v ní explicitně uvedené poštovní servery, přes které zásilka procházela.

Další osud 50 nasnímaných domovských stránek byl poznamenán mnoha nedorozuměními. Předseda strany, pan Zeman, totiž zatím neměl tu čest setkat se s Internetem a službou World Wide Web, a dosud neznal koncept domovských stránek. Nebyl tudíž ani předem připraven na skutečnost, že na domovských stránkách bývají koncentrovány velmi důležité a zajímavé informace, které se jinak jen velmi obtížně shánějí. Čeho si pan Zeman naopak okamžitě všimnul, byla adresa jednoho z SMTP serverů, přes které zásilka od konzultační firmy X-ON dorazila. Neznaje přesný význam položek v hlavičce zprávy dospěl k přesvědčení, že původcem všeho je provozovatel poštovního serveru mail.bis.cz, tedy Bezpečnostní a informační služba ČR.

Zbytek příběhu je již dobře znám z denního tisku.


Náš malý internetový příběh ovšem ještě nekončí:
Když se pan předseda Zeman alespoň orientačně seznámil s podstatou Internetu a služby World Wide Web, dostal se mu do ruky článek z časopisu Computer, o stavu českého Internetu. Po jeho přečtení mu došlo, že úroveň našeho domácího Internetu je katastrofální, a že jedinou šancí jak to konečně natřít tomu nenáviděnému Klausovi, je využít služeb zahraničních odborníků. A tak neváhal, nechal pro sociální demokracii založit doménu „socdem" pod mezinárodní doménou org, a technickou správu této domény (socdem.org), stejně tak jako faktické provozování sociálně demokratických WWW stránek, svěřil do rukou firmy z USA (viz traceroute na server www.socdem.org).

Nyní ale již vážně: podobný „Web-ový outsourcing" do zahraničí provedla i ODA (viz zde, zde a zde). Její WWW stránky však zatím (k 19.1.96) nejsou funkční (viz zde a zde). Na domácí zdroje se z našich politických stran (kromě ODS) spolehla pouze KDU-ČSL, která svou doménu svěřila do péče společnosti INFIMA (viz zde, zde a zde).
Dovětek pro laskavého čtenáře, který se snad ještě nedovtípil (a po předchozích smutných zkušenostech): tento příběh je bohapustá sranda. Nechce kritizovat žádnou politickou stranu, ani znevažovat něčí práci, znalosti či schopnosti. Má pobavit. Kdo si odnesl jiný dojem, tomu se omlouvám za ztrátu jeho času.