Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 45/96, 5. listopadu 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a645k700.php3

Jaký byl Ynvex'96?

Letošní počítačové megadostaveníčko ve veletržním městě Brně si v ničem nazadalo s předchozími ročníky. Opět se zde projedlo, propilo, utratilo za reklamu či jinak vyhodilo z okna tolik peněz, že by se za ně dalo vybavit novou výpočetní technikou celé jedno absolutně zbytečné ministerstvo. Také dopravní zácpy v okolí výstaviště i tlačenice v samotné areálu byly přinejmenším stejné, jako vloni. Přesto ale letošní ročník Ynvexu přinesl jeden velmi důležitý zlom - po dřívějších investicích do současnosti a do budoucnosti se letos začaly významněji prosazovat i velké investice do minulosti.

Jedním z výrazných momentů loňského ročníků Ynvexu bylo dosti povětrné ovzduší. Foukalo tehdy doslova o sto šest, a známé firmě S/M, která zde vystavovala svá zcela nová okna, to doslova vymlátilo většinu jejích exponátů. Letos se pak tato firma, poučena loňským neúspěchem, rozhodla investovat do oblasti sice poněkud netradiční a dosud komerčně nepříliš využívané, ale na druhé straně takové, která vykazuje dlouhodobější stabilitu, a kterou jen tak nějaký vítr neodvane.

V duchu svých nedávných extravagantních akvizic, mezi které patří například zakoupení katolické církve či odkoupení vánoc, se firma S/M rozhodla postupně skupovat i nejsvětlejší momenty české historie. Jako první zakoupila legendu o Blanických rytířích, kteří přichází na pomoc těžce zkoušené zemi v okamžiku jejího nejvyššího strádání. Firma S/M využila této své nové akvizice k vytvoření multimediální simulační hry, s názvem Kufr Blanických rytířů, a tu nabízela na letošním Ynvexu snad na každém kroku za lidových 199,- korun českých. Podstatou celé strategické simulační hry přitom bylo umělé navozování různých katastrofálních situací, jako třeba náhlého převzetí moci ve státě měšťany, sedláky či zemany, či dokonce různými řemeslníky - například truhláři, pekaři či sládky - a zkoumání toho, zda příslušná katastrofa bude natolik silná, že překročí předem nakonfigurovanou prahovou mez a vyvolá příchod Blanických rytířů. Ti pak za plného multimediálního doprovodu, s firemní standardou S/M v ruce, udělají opět pořádek a nastolí doslovný ráj na zemi.

S další významnější investicí do naší minulosti se na letošním Ynvexu prezentovala firma Ecó. Věrna svému ekologickému jménu se rozhodla investovat do nejstarší historicky doložené ekologické stavby - známého Karlova mostu, postaveného důsledně z přírodních materiálů, mj. vařených vajíček. Místo toho, aby firma Ecó svůj stánek na letošním Ynvexu postavila z umělých, nerecyklovatelných materiálů, zatěžujících naše životní prostředí, rozhodla se rozebrat část Karlova mostu, dopravit jej na Invex do pavilonu A2, zde jej opět smontovat, a usídlit se pod jeho mostními oblouky.

Dejte vale minulosti

Součástí letošního Ynvexu byly i zajímavé doprovodné akce. Jednou z nich jistě byla druhá repríza úspěšné expozice „Dejte vale minulosti", určené hlavně pro mládež školou povinnou. Jejím cílem bylo pomoci našim dětem vyrovnat se jednou provždy s traumaty, které si mohly odnést z dob dřívějších, a připravit je na žhavou současnost. Pod dohledem zkušených a na slovo vzatých odborníků se zde děti mohly procvičit, prostřednictvím velmi věrohodných interaktivních videoher, v nejrůznějších bojových technikách a metodách zabíjení, v boji muže proti muži na život a na smrt - a účinně se tak zbavit případných komplexů a frustrací, a dobře se připravit na svůj vstup do soudobé informační společnosti.

Záštitu nad celou akcí přitom převzalo samotné ministerstvo pro speciální školství, mladistvé delikventy a invalidní občany. V průběhu slavnostního zahájení celé akce „Dejte vale minulosti" pak zástupce ministerstva, pan Emanuel Motýl, podepsal v pořadí již třetí dohodu mezi ministerstvem a firmou S/M. Podstatou této dohody je legalizace procesu tvorby návyku žáků a studentů na produkty S/M - přestože konkrétní podrobnosti o dohodě nebyly zveřejněny, ředitel firmy S/M pan Líný si velmi pochvaloval, jak snadno a rychle se podařilo celou záležitost legalizovat. Jestliže až dosud se návyk na produkty S/M vytvářel všelijakými způsoby, mnohdy ne zrovna legální cestou, nyní již nebudou žádní podloudní dealeři působící na záchodcích či diskotékách vůbec zapotřebí. Nyní se vše bude odehrávat zcela legální cestou, za dohledu učitelů a dalších školských odborníků - a právě tím se podle slov pana Líného dostáváme nejrychleji do Evropy.

Pokud jde o vytváření návyku na své produkty u dospělých osob, zde firma S/M zvolila osvědčenou metodologii, vyjádřenou heslem „koho chleba jíš, tohoto produkty používej". A tak její pekaři roznášeli po celém Ynvexu čerstvě napečený chléb, ještě vonící impregnací, v základním balení po 5 kusech (jako tzv. 5-pack, ale bohužel jen s jedinou registrační kartou).

Testování návyku na Internet

Další doprovodnou akcí letošního Ynvexu bylo anonymní testování návyku na Internet. Vše probíhalo několikrát denně v místní internetové vinárně Wineteria, která se po dobu konání Ynvexu usídlila v podlouhlé místnosti v prvním suterénu pavilonu Praha. Po krajích této místnosti byly rozmístěny počítače s přístupem na Internet a možností on-line brouzdání. Ten, kdo se rozhodl projít náročným testem, byl nejprve usazen k některému z těchto počítačů a byl „puštěn" do Internetu, kterým se mohl podle své chuti sám brouzdat. Prostředkem místnosti pak v pravidelných intervalech defilovaly sličné manekýnky, oděné pouze do velmi úsporného spodního prádla. Pokud testovaná osoba odvrátila zrak od obrazovky a začala upřeně zírat na svůdná dívčí těla, propadla testem na celé čáře. S vyznamenáním naopak prošel ten, kdo se nenechal ošálit marnivou nepočítačovou realitou, a dal přednost ženské kráse v on-line verzi, například na adrese http://www.penthouse.cz či http://www.leo.cz apod.

Zrodila se nová tradice

Letošní Ynvex v návaznosti na ten loňský zavedl i hezkou novou tradici - co nový ročník, to pěkný nový průšvih. Loni to byl přímý televizní přenos, při kterém na celé čáře zklamal počítač vyhodnocující průběh soutěže, a zejména pak jeho lidský doprovod. Letos to zase pro změnu bylo velké Kávové show, na kterém se měla prezentovat hned celá řada firem hlásících se k zastáncům horkého kávového moku. Nejdříve zcela vypadl z role moderátor, a začal všem názorně předvádět, jak vypadají konkurenční Okna 97. Posléze vypadnul i datový projektor a jeho RGB vstup, přivádějící světlo a obraz přímo z vedle stojícího sluníčka. A tak se mohl hlavní řečník sebevíce dovolávat místních techniků, ale po těch nebylo ani vidu, ani slechu.


Vážený čtenáři,
článek který jsi právě dočetl, se v rubrice "Humor" neocitl náhodou, ale zcela záměrně. Napsal jsem jej jednoho pozdního Invexového večera, ještě pln čerstvých dojmů z nekonečného "Invexového šílenství". Dnes už ani nevím, co přesně bylo příčinou, ale najednou mi všechno přišlo nějak zvláštně legrační, a přímo vybízející ke zparodování. A tak jsem sednul, a napsal reportáž z Ynvexu. Připojil jsem i srandistický disclaimer, říkající že "články tohoto ražení nemusí vyjadřovat názory svého autora, natož pak celé redakce", a doufal že čtenáři se alespoň trochu zasmějí.

Článek nakonec vyšel v 45. čísle CHIPweek-u, tedy těsně po Invexu, a svou redakční zkratkou -mlh se pod něj podepsal virtuální redaktor, pan Bořivoj Mlha. Bylo to velké štěstí, protože článek vzbudil velmi negativní odezvu. V životě by mne nenapadlo, kolik lidí nepochopí že jde o srandu, a bude považovat za potřebné explicitně vynadat autorovi článku - ano, mnoho lidí volalo do redakce (i do distribuce, či přímo na vedení vydavatelství Vogel), a stěžovalo si na redaktora -mlh a na do nebe volající hrubky, které má ve svých článcích! Ještě štěstí, že kolega Mlha je pouze virtuálním redaktorem, a tak ho tyto stížnosti moc nerozházely.