Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 46/96, 12. listopadu 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a646k140.php3

České noviny

Dnes se trochu blíže podíváme na jeden další, čistě elektronický titul - na České noviny, které sice nekoupíte v žádné trafice, ale nejdete je zdarma na Internetu. Jejich vydavatelem je Česká tisková kancelář.

Před časem se mi na jedné prezentaci dostal do ruky informační materiál ČTK, ve kterém tato tisková kancelář vyslovuje svůj názor na využití Internetu: dosud jej prý nepovažuje za dostatečně vhodný prostředek pro poskytování svých služeb, a tudíž neplánuje svou internetovou přítomnost nějak výrazněji rozšiřovat. Naštěstí to ale v ČTK nevzali tak doslova, a do Internetu se přeci jen snaží proniknout. Jednou z použitých forem je vydávání samostatného on-line titulu, s příznačným názvem České noviny. Nejde přitom o agenturní zpravodajství, které je hlavním produktem ČTK - České noviny z něj samozřejmě těží, ale jsou spíše formou rozpracování agenturního a dalšího zpravodajství do podoby skutečného novinového titulu, byť bez tištěné podoby.

České noviny nejsou ani deník, ani týdeník. Jsou novým typem on-line publikace, u kterého pojmy jako „deník", „týdeník" či „občasník" ztrácí smysl. Pokud by někdo přeci jen trval na podobném označení, pak by asi byl na místě termín „průběžník" - protože České noviny vlastně vychází průběžně. Přesněji: mají více různých rubrik, a každá z nich je zřejmě aktualizována samostatně, nezávisle na ostatních - některé třeba denně, jiné jednou za několik dní, a ještě jiné i vícekrát denně. Ačkoli autoři Českých novin sami nezveřejňují podrobnosti o svém redakčním zázemí, troufnu si tipnout, že o jednotlivé části Českých novin se starají samostatné redakce, které se frekvencí svých aktualizací nemusí nijak vázat na ostatní.

Domovskou (či spíše „titulní") stránku Českých novin vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Všimněte si na něm, že zde chybí jakékoli údaje o čísle, ročníku, datu vydání - u „průběžníku" skutečně nemají smysl. Místo nich je podstatný spíše údaj o poslední aktualizaci, který najdete v pravém dolním rohu. I tento údaj je ale třeba brát poněkud s rezervou, protože se zřejmě týká „hlavních" rubrik s klasickými články (viz např. první a druhý obrázek [GIF2]), zatímco rubriky čerpajících přímo z agenturního zpravodajství mají výrazně rychlejší obrátku.

Hlavními rubrikami jsou domácí, zahraniční, ekonomické a sportovní zpravodajství. Zde najdete vždy několik aktuálních článků (dva, tři, někdy i čtyři), většinou doplněných i obrázky. Další rubrikou, jejíž obsah se zřejmě mění jen jednou denně, je předpověď počasí (viz čtvrtý obrázek [GIF4]). Kromě toho ale mají České noviny i několik „dlouhodobějších" rubrik, které se zřejmě mění v závislosti na frekvenci příchodu nových příspěvků - například specializovanou rubriku o počítačích (viz třetí obrázek), či společenskou rubriku (viz devátý obrázek [GIF9]), nebo fotoservis ČTK či rubriku zajímavostí (s přehledem důležitých výročí aktuálního týdne) atd.

S denní periodicitou vychází v Českých novinách i přehled českého tisku, a některé zajímavé články z domácího i zahraničního tisku. Jednotlivé příspěvky jsou do těchto rubrik zařazovány v podstatě průběžně, zřejmě podle toho jak jsou zpracovány (viz pátý obrázek [GIF5]). Samozřejmostí pak jsou i aktuální kurzovní lístky čtyř našich předních bank (Komerční banky, Spořitelny, IPB a ČSOB, viz sedmý obrázek [GIF7]).

Doplňkem čtyř hlavních rubrik Českých novin (tj. domácího, zahraničního, ekonomického a sportovního zpravodajství) pak jsou ještě aktuální souhrny nejdůležitějších zpráv z příslušné části agenturního servisu ČTK, a některé vybrané zprávy z tohoto servisu (příklad vybraných zpráv ekonomického servisu vidíte na šestém obrázku [GIF6]). Důležité přitom je, že tyto souhrny jsou aktualizovány čtyřikrát denně.


Seznam obrázků:

  1. Titulní stránka Českých novin
  2. Zahraniční zpravodajství
  3. Ze „Světa počítačů"
  4. Bude hezky?
  5. Přehled tisku
  6. Z ekonomického servisu ČTK
  7. Denní kurzovní lístek KB
  8. Část sportovního zpravodajství
  9. Společenská rubrika