Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 45/96, 5. listopadu 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a645k140.php3

On-line zpravodajství z Invexu

Počítačové veletrhy typu našeho Invexu dávají vzniknout zajímavé nové formě žurnalistiky: „živému" on-line zpravodajství, které vzniká téměř v reálném čase a přímo na „místě činu". Do budoucna se s takovýmto zpravodajstvím budeme setkávat zřejmě i u dalších akcí, nejen těch počítačově zaměřených.

Již tradičně se na mnoha větších výstavách a veletrzích vydávají klasické tištěné titulu novinového charakteru (někdy jako deníky, jindy jako ob-deníky apod.), a přináší aktuální zpravodajství z veletržního dění, různé rozhovory, tipy na zajímavé exponáty, přehledy doplňkových akcí i nejrůznější další informace. Na našem Invexu takto vychází Veletržní deník, zřejmě se zázemím „klasické" redakce, zvyklé vydávat přes noc čerstvé tištěné noviny. Letos byl ale Veletržní deník dostupný po Internetu i v on-line podobě, a to na oficiálním WWW serveru BVV (www.bvv.cz), a jeho jednotlivá čísla tam dost možná zůstanou k dispozici i delší dobu po skončení Invexu (všech pět čísel veletržního deníku tam bylo i v době psaní tohoto článku, 29. října).

Jak si můžete sami povšimnout na dnešním prvním obrázku [GIF1], do veletržního deníku přispívali svými články i různé osobnosti našeho „počítačového" života (zde konkrétně vidíte úvodník pana Koubského, který se stal osobností roku české informatiky v kategorii publicistů a vědeckopedagogických pracovníků). Jinak je ale možné veletržní deník považovat i za „oficiální" zdroj informací, pocházejících přímo od pořadatele veletrhu. Takže budete-li například hledat exponátů oceněných křišťálovým diskem, najdete je právě ve Veletržním deníku (viz druhý obrázek [GIF2]).

Skutečně „internetové zpravodajství" ve formě novin, které vychází pouze v on-line podobě, jsem na letošním Invexu zaznamenal celkem tři. Jedním byly „novinky na Invexu", připravované vydavatelstvím Computer Press (domovskou stránku posledního, sobotního vydání, vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]). Podle mého názoru obsahovaly tyto on-line noviny asi nejvíce vlastních komentářů, zpráv a informací (byť stručných, ale zato skutečně aktuálních). Příklad obsahu těchto novin vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4].

Další „živé on-line zpravodajství" z Internetu připravovalo vydavatelství IDG. Bylo plné aktuálních obrázků, pořizovaných digitálním fotoaparátem od firmy Olympus (který byl mj. vyznamenám Křišťálovým diskem). Příklad titulní stránky vidíte na pátém obrázku [GIF5] - a pokud jste snad nebyli na Invexu a neviděli na vlastní oči stánek firmy OCÉ, řešený jako Karlův most, máte možnost jej shlédnout alespoň na fotografii na šestém obrázku [GIF6].

Třetím „on-line zpravodajstvím" z letošního Invexu pak měly být „Invexové noviny", které připravovala společnost Inet a.s. z Brna (provozující mj. i první Virtuální Obchodní Dům!), viz osmý obrázek [GIF8]. Tento titul byl zajímavý tím, že počítal s přispíváním nejširší veřejnosti - pokud jsem z rozdávaných letáků správně pochopil záměr autorů, mohl kdokoli přispět do těchto novin vlastním článkem. Myšlenka to byla zajímavá, ale lidé zřejmě měli jiné starosti než přispívat do kolektivního on-line titulu. A tak se do pěti vydání Invexových novin dostaly všeho všudy jen tři články.

Aktuální zpravodajství z Invexu, byť bez metafory samostatných novin, se ale snažily přinášet i další vydavatelé a novináři. Například redakční kolektiv Softwarových novin na svém serveru publikoval aktuální reportáže, zamyšlení a další krátké články (viz sedmý obrázek [GIF7]) - a podle mého názoru ukázal, že aktuální zpravodajství se klidně může obejít bez náročnější grafické úpravy.

Ještě daší aktuální zpravodajství z Invexu pak do svého Neviditelného psa (viz minulé vydání Toulek) zařadil i pan Neff, samozřejmě se svým neopakovatelným šarmem a realistickým pohledem na věc (viz devátý obrázek [GIF9]).

Technické možnosti autorů a vydavatelů, kteří připravují a publikují živé on-line zpravodajství z akcí typu Invexu, neustále rostou - díky notebookům a (pomalu) všudypřítomné konektivitě do Internetu mohou své on-line noviny vydávat opravdu promptně a aktuálně. Ale platí totéž i pro jejich čtenáře z řad návštěvníků veletrhu? Mají tito čas se při všech odborných (i společenských) akcích ještě chuť a čas brouzdat Internetem a číst on-line zpravodajství? Mají se veletrhem brouzdat reálně, po svých ctěných bolavých nohách, nebo virtuálně skrze své browsery? Já sám jsem na Invexu sice průběžně nahlížel do výše popsaných on-line titulů, ale neměl jsem čas ani myšlenky na to, abych je četl podrobněji a vnímal jejich obsah. S o to větší chutí jsem si je přečetl v klidu doma, po návratu z Invexu.

A komu že vlastně je takovéto živé on-line zpravodajství vlastně určeno? Návštěvníkům přímo na veletrhu, nebo spíše těm kteří zůstali doma ale nechtějí přijít o nic důležitého? Myslím, že spíše pro ty druhé.


Seznam obrázků:

  1. Veletržní deník, sobotní vydání
  2. Exponáty, oceněné Křišťálovým diskem (sobotní veletržní deník)
  3. Titulní stránka on-line novin z produkce Computer Press-u
  4. Příklad obsahu on-line novin Computer Press-u
  5. Invexové zpravodajství IDG
  6. Jak se vám líbí stánek v podobě Karlova mostu?
  7. Aktuality na stránce Softwarových novin
  8. Invexové noviny společnosti INET
  9. Neviditelný pes a názor pana Neffa