Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 16/96, 16. dubna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a616k140.php3

FREE Internet Encyclopedia

V našem putování po nejrůznějších seznamech internetových zdrojů se dnes zastavíme u jednoho zajímavého projektu - rozsáhlého a univerzálně zaměřeného seznamu odkazů, který ne nadarmo nese již ve svém názvu slůvko „Encyklopedie".

Jak jsme si již několikrát zdůraznili, vytvořit si svůj vlastní seznam internetových zdrojů může skutečně kdokoli, kdo má přístup ke službě World Wide Web a možnost vytvářet si své vlastní WWW stránky. Někdo to může chápat jako zajímavost, kterou využije příležitostně - například k tomu, aby si vyzkoušel jak se něco takového vůbec dělá. Jiní lidé k tomu mohou přistoupit poněkud systematičtěji a vytvořením vlastního seznamu odkazů usnadnit práci sobě i jiným. Ještě jiní lidé pak mohou v této možnosti nalézt takové zalíbení, že se stane jejich koníčkem a možná i jednou z hlavních náplní života. Tak nějak tomu zřejmě bude v případě dvou Američanů, kteří si ve svém volném čase píší vlastní encyklopedii - ne ale na papíře, nýbrž v elektronické formě, prostřednictvím služby World Wide Web. Dokonce ani nejde o encyklopedii v pravém slova smyslu, neboť autoři sami neposkytují žádný výklad ke jednotlivým heslům - pouze shromažďují odkazy a organizují je obdobným způsobem, jakým jsou řazena hesla ve skutečných encyklopediích. Jejich tvůrčí přínos proto spočívá především v samotném shromažďování odkazů, v jejich selekci (výběru těch užitečných), a zejména pak v uspořádání těchto odkazů [GIF1, URL1].

Metafora s encyklopedií přitom šla až tak daleko, že autoři rozdělili své dílo na dvě odlišně uspořádané části, a po vzoru známé Encyclopeadia Britannica je pojmenovali „Macropaedia" a „Micropaedia" (i s poněkud odlišným významem). Pak ale jednoho dne autorům přišel slušný, leč nekompromisní dopis od vydavatelů známé encyklopedie, upozorňující na skutečnost že pojmy „Macropaedia" a „Micropaedia" jsou patentovány, a požadující okamžitě přestat s jejich užíváním. Takže od té doby používá internetová Encyklopedie pro své dvě hlavní části označení „MacroReference" a „MicroReference" [GIF2].

Smyslem části „MacroReference" je podrobněji zpracovat určitou oblast a poskytnout více odkazů na relevantní informační zdroje, týkající se této konkrétní oblasti. Příklad vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3], pro který jsem zcela záměrně vybral téma seznamů internetových zdrojů a virtuálních knihoven. Všechny odkazy, které na tomto obrázku vidíte, již vedou „mimo" dnes navštívenou Encyklopedii, přímo ke konkrétním zdrojům. Seznam na třetím obrázku [GIF3] je tedy již nejspodnějším patrem celé encyklopedie, budeme-li se na ni dívat ve smyslu stromovitého uspořádání jejího hesláře. Současně ale jde i o druhé nejvyšší „patro", neboť celá část s názvem „MacroReference" tvoří jeden velký lineární seznam (jednu velkou WWW stránku), a „nad ní" je už jen jeden jediný další seznam, označovaný jako „MacroReference Index". Úryvek z něj vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2], a jeho smysl je skutečně takový, jaký naznačuje jeho název - jde o index toho, co lze najít v samotné části MacroReference. Hesla uváděná v tomto indexu však neodpovídají přesně jednotlivým tematickým oblastem zpracovaným v části MacroReference, ale jde spíše o poněkud širší tematické okruhy, které mohou být v části MacroReference pokryty více oblastmi. Pro lepší představu: heslo „Internet" v indexu (na druhém obrázku [GIF2]) je v části MacroReference rozpracováno celkem ve dvou oblastech, „Internet Guides and Documentation" a „Internet Indexes and Virtual Libraries" (její zpracování vidíte na třetím obrázku [GIF3]).

Jestliže smyslem části „Macroreference" je věnovat se systematicky a podrobněji relativně menšímu poštu tematických oblastí, část „MicroReference" se ke kompromisu mezi podrobností a záběrem staví poněkud odlišně - obsahuje takové odkazy, které mohou být relativně „osamocené" a představovat individuální „kousky" informací, které nemusí mít navzájem mnoho společného. Zřejmě nejjednodušší je dívat se na část „MicroReference" jako na seznam takových odkazů, které nezapadly do žádné z oblastí pokrytých v části MacroReference, a nesouvisejí spolu tak úzce, aby z nich bylo možné udělat novou oblast v části MacroReference. Dva příklady vidíte na dnešním šestém [GIF6] a sedmém [GIF7] obrázku - na šestém jde o odkazy na další internetové zdroje a služby, které nezapadají ani do oblasti „Internet Guides and Documentation" ani „Internet Indexes and Virtual Libraries" (které jsou pokryty v části MacroReference).

Jak jsem již naznačil v úvodu, dnes navštívená FREE Internet Encyclopedia je veskrze soukromým projektem dvou lidí, pana Cliftona Davise a paní Margaret Adamson Fincannonové. Oba svou encyklopedii budují, udržují a rozšiřují ve svém volném čase (pan Davis je doktorandem, paní Margaret knihovnicí), a prozatím bez jakékoli sponzorské účasti. Své dílo přitom chápou jako dosud nedokončené, či spíše průběžně vznikající záležitost, která ani nemůže být nikdy prohlášena za hotovou, dokončenou a nevyžadující dalšího rozšiřování. Kromě toho je celá encyklopedie koncipována jako velmi americká záležitost, psaná Američany opět pro Američany. Takže například pod hesly jako „vláda", „vládní orgány", „zákony" apod. se automaticky předpokládají americké zákony, státní orgány USA atd. I tak ale může být dnes navštívená encyklopedie velmi užitečná i pro naše uživatele.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka encyklopedie
  2. Index části MacroReference
  3. Příklad zpracování tematické oblasti v části Macroreference (seznamy zdrojů a virtuální knihovny na Internetu)
  4. Příklad zpracování tematické oblasti v části Macroreference (noviny)
  5. Příklad zpracování tematické oblasti v části Macroreference (Sci-fi a hledání mimozemských civilizací)
  6. Úryvek z části MicroReference
  7. Úryvek z části MicroReference
  8. Autoři encyklopedie