Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 33/95, 13. prosince 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a533k140.php3

Hledání do třetice: CSO a Ph

Také dnes ještě zůstaneme u vyhledávání lidí a jejich elektronických adres v Internetu - navštívíme jedno z míst, kde jsou shromažďovány odkazy na různé adresáře, a ukážeme si také další službu, určenou právě pro potřeby vyhledávání.

Vzpomínáte si ještě na předminulý díl tohoto seriálu, ve kterém jsme se prolematikou vyhledávání osob začali zabývat? Hned na začátku jsem vás varoval, že neexistuje žádný jednotný zdroj informací o uživatelích Internetu, který by měl skutečně globální dosah a bylo by možné v něm najít skutečně kohokoli, kdo je nějakým způsobem „na Internetu". Místo toho existuje velké množství menších až velmi malých adresářů, které mají lokální dosah, a nejsou většinou vzájemně propojeny. O to více pak jsou důležité všelijaké seznamy odkazů na tyto lokální adresáře, které mohou velmi napomoci v případě, že „tápající" neví, kde má své hledání započít.

Pokud je mi známo, v našich zeměpisných šířkách je takovýto seznam zatím jen jediný, a to na národním serveru služby Gopher (gopher.cesnet.cz) - vidíte jej na dnešním prvním obrázku [GIF1]. Jak si můžete sami všimnout, týká se především našich vysokých škol a Akademie věd, zatímco komerční sféra zde zastoupena není. Zřejmě ještě nějaký čas potrvá, než si i naše firmy začnou pořizovat a hlavně zveřejňovat adresáře svých uživatelů.

Prostřednictvím nabídky na dnešním prvním obrázku [GIF1] jsou přístupné různé druhy adresářů a seznamů uživatelů, dokonce i takové, které se Internetu bezprostředně netýkají. Někdy mají tyto adresáře formu obyčejného textového souboru, obsahujícího například telefonní seznam nějaké instituce (jako například na druhém obrázku [GIF2]), zatímco jindy jde o skutečný vyhledávací nástroj. Pokud by jste se vydali první položkou z menu na dnešním prvním obrázku (nejvíce na popředí), dostali by jste se ve skutečnosti do databáze služby Whois na serveru whois.cesnet.cz, kterou jsme navštívili již minule. Proto se raději vydáme naopak poslední položkou, která nás zavede až do Plzně, na tamní Západočeskou univerzitu. Zde totiž narazíme na další adresářovou službu s možností vyhledávání, kterou vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3] (zde jsem si dovolil hledat typické české jméno Novák).

Jde však jen o jednu z možných podob uživatelského rozhraní ke službě, která má neformální jméno CSO, což představuje zkratku od: Computing Services Office. Tak se totiž jmenovalo jedno z oddělení zabývajících se výpočetní technikou na univerzitě v Illinois, kde jistý Steve Dorner vyvinul databázi, určenou pro uchovávání a vyhledávání uživatelských jmen a jejich adres. Ta se pak záhy rozšířila po celém Unixovém světě, časem pronikla i na jiné platformy, a je dodnes s oblibou používána pro on-line zpřístupnění elektronických adresářů, telefonních seznamů a dalších obdobných informací. Není však vázána jen na informace o uživatelích a jejich adresách, lze ji stejně tak použít i pro zpřístupnění jiných informací „adresářového" typu.

Služba CSO je přitom založena na modelu klient/server, což znamená že existuje serverová část, mající k dispozici vlastní databázi uživatelů a odpovídající na dotazy, a současně existují i klienti, kteří takovéto dotazy pokládají. Tito klienti jsou označováni jako „Phonebook" - ve světě Unixu, odkud toto řešení pochází, jsou ale v oblibě mnohdy značně kryptické zkratky, a tak se příslušným klientům říká zkráceně také jen „PH".

Nejčastěji se lze setkat s klienty PH právě v Unixovém prostředí, i když ani tam zase až tak moc rozšířené také nejsou. Na jiných platformách pak bývají PH klienti většinou zabudováni do jiných klientských programů, kde jejich využití připadá v úvahu - například do klientů elektronické pošty. Jeden takovýto příklad můžete vidět na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4], jde o PH klienta zabudovaného do nejnovější verze mého oblíbeného poštovního programu Pegasus Mail. Jeho prostřednictvím jsem položil stejný dotaz jako na třetím obrázku [GIF3], a výsledek můžete vidět sami. Musel jsem zde ale explicitně zadat jméno CSO serveru, kterému byl dotaz adresován.

Kde se ale dozvědět o takovýchto serverech a jejich adresách? Nejvhodnějším místem, kam se obrátit pro výčet u nás existujících serverů CSO, je zřejmě seznam zdrojů Cesnetu. Relevantní úryvek z tohoto seznamu vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5].

Vedle samostatných a „zabudovaných" PH klientů a zprostředkovaného přístupu přes službu Gopher existuje ještě jedna možnost, jak se dostat ke službě CSO - nebo by snad měli uživatelé oblíbeného Web-u přijít zkrátka? Ti mohou využít některé z mnoha bran mezi WWW a CSO servery. Jednu z takovýchto bran vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6]. Jde o univerzální bránu, která je schopna se za vás zkontaktovat s kterýmkoli CSO serverem, a jeho odpověď vám předložit v čitelné textové formě - příklad stejného dotazu jako na třetím [GIF3] a čtvrtém [GIF4] obrázku vidíte i na dnešním šestém [GIF6, URL6] obrázku, a odpověď na obrázku sedmém [GIF7].

No a pokud vás zajímá služba CSO a její PH klienti podrobněji, a chcete se dozvědět více o jejím fungování i potenciálních možnostech, doporučuji vaší pozornosti dokument FAQ o této službě. Jeho úvodní část s údaji o dostupnosti celého dokumentu vidíte na dnešním posledním obrázku [GIF8, URL8].


Seznam obrázků:

  1. Seznam odkazů na adresáře tuzemských uživatelů
  2. Telefonní seznam MFF UK
  3. Dotaz serveru CSO, položený prostřednictvím služby Gopher
  4. Stejný dotaz, položený prostřednictvím klienta zabudovaného do klientského programu el. pošty
  5. Seznam tuzemských CSO serverů
  6. Dotaz CSO serveru, položený prostřednictvím WWW brány
  7. Odpověď, zprostředkovaná WWW bránou
  8. Úryvek z dokumentu FAQ o službě CSO