Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 31/95, 29. listopadu 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a531k140.php3

Hledáte někoho? Zkuste Netfind!

Najít v Internetu něco konkrétního nemusí být zrovna jednoduché - ať již jde například o nějakou konkrétní informaci, konkrétní soubor, určitou specifickou službu, nebo třeba emailovou adresu konkrétního člověka. Dnes se začneme zabývat právě touto otázkou, tedy hledáním lidí a jejich elektronických adres.

Na úvod ale pro vás mám jednu špatnou správu: v Internetu neexistuje žádný jednotný globální adresář, ve kterém by byli evidováni všichni uživatelé Internetu i se svými adresami. Důvodů k tomu je hned několik: především skutečnost, že neexistuje dostatečně vyzrálá adresářová služba, která by dokázala fungovat skutečně v celosvětovém měřítku, a tedy s opravdu velmi velkými objemy dat. Do budoucna se takovouto službou možná stane adresářová služba dle standardu X.500, pocházející ze světa ISO/OSI, ale zatím je v prostředí Internetu teprve testována na pilotních projektech, a svou životaschopnost musí ještě náležitě prokázat. Kromě toho se ale globální adresářová služba dle X.500 bude muset vyrovnat i s jedním velmi nepříjemným handicapem - přichází totiž v době, kdy si většina provozovatelů počítačových sítí již musela nějakým způsobem vyřešit svou potřebu adresářových služeb, byť jen v malém místním měřítku a takovým způsobem, jaký byl uznán za vhodné. No a měnit něco, co třeba není úplně optimální, ale co v zásadě funguje, je vždy více než problematické. A chtít něco takového skutečně v globálním měřítku?

Skutečnost je tedy dnes taková, že v mnoha částech, koutech i zákoutích Internetu dnes existuje nějaká možnost vyhledávat uživatele prostřednictvím adresářových služeb, ale tyto možnosti jsou řešeny různými technikami, a často nejsou vzájemně koordinovány. Dnes si ukážeme jednu z těchto možností, službu Netfind, a příště si povíme o dalších.

Pokud ale nechete čekat, a již dnes se chcete sami seznámit i s dalšími možnostmi, zkuste začít od dokumentu, který vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1].

Vstříc službě Netfind se vydáme do Liberce, k serveru netfind.vslib.cz. Pamatujete se ještě na minulý díl, kdy nám odkaz na tuto službu poskynul Hytelnet? Na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2] vidíte úvodní obrazovku tohoto serveru, ke kterému jsem se přihlásil prostřednictvím Telnetu - jde tedy vlastně o využití tzv. veřejného klienta této služby (zatímco žádný lokální klient neexistuje).

Služba Netfind přitom pracuje na následujícím principu: snaží se využívat informace o uživatelích, které jsou obsaženy v tzv. name serverů jednotlivých domén (v rámci systému doménových jmen DNS) pro potřeby doručování elektronické pošty. Práce se službou Netfind proto probíhá ve dvou krocích: v prvním je na základě dotazu uživatele vybrána jedna nebo několik domén, a v druhém kroku jsou pak z těchto domén „extrahovány" potřebné informace, mj. i prostřednictvím služby jménem Finger. Dotaz by přitom vždy měl obsahovat jméno (přesněji příjmení) uživatele, a dále jedno nebo několik klíčových slov, kterými je tazatel schopen blíže identifikovat hledanou osobu. Typicky to bývá nějaká část adresy, ale mohou to být i jiné relevantní údaje. Podstatné je totiž to, že každý server služby Netfind použije tato klíčová slova pro vyhledání ve své databázi, a uživateli pak předloží seznam domén, které takto našel.

Příklad dotazu službě Netfind vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3], kde jsem se ptal sám na sebe, a jako klíčové slovo jsem zadal termín „malostranske" (jako kdyby mou adresu hledal někdo, komu utkvělo v paměti že mne potkal na katedře, sídlící na Malostranském náměstí v Praze). Služba Netfind našla celkem čtyři domény, které mají ve svém popisu (konkrétně v adrese svého vlastníka) uveden termín „malostranské" (na velkých a malých písmenech nezáleží), a dala mi vybrat, v rámci které má dále hledat. Nyní to tedy již bylo na mně jako tazateli, abych si správně vybral.

Zvolil jsem doménu nabídnutou pod číslem 1, načež služba Netfind „sáhla" do příslušných nameserverů, a našla zde nějaké informace o mé osobě. Významná je zde především věta „Mail for Jiri Peterka KKI is forwarded to peterka@kki.ms.mff.cuni.cz", která vyjadřuje skutečnost, že jsem si zařídil automatické přesměrování (tzv. forward) pošty přicházející na uzel ns.ms.mff.cuni.cz takovým způsobem, aby mi byla doručována na uzel kki.ms.mff.cuni.cz. Z toho také vychází závěrečné doporučení služby Netfind (úplně vespod obrázku), které říká že nejslibnější adresou pro elektronickou poštu je adresa peterka@kki.ms.mff.cuni.cz (což odpovídá skutečnosti).

Většina informací, které vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3], přitom pochází od služby Finger, kterou si Netfind sám pro své potřeby volá. Pro zajímavost můžete na čtvrtém [GIF4] a pátém [GIF5] obrázku nalézt příklady přímého použití služby Finger: když jí zadáte pouze jméno uzlu, vypíše vám, kdo je právě na tomto počítači přihlášen. Pokud zadáte navíc i jméno uživatele, podá vám informace, které má o tomto uživateli k dispozici. Víte-li, kam přesně „sáhnout" (či snad: „ukázat", když se služba jmenuje Finger, doslova tedy „prst"), pak vlastně ani službu Netfind nepotřebujete, a můžete vše potřebné získat sami, explicitním zavoláním služby Finger.

Další možnost přístupu ke službě Netfind vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6]. Jedná se opřístup prostřednictvím služby Gopher, resp. o využití brány mezi oběma službami. Tentokráte jsem se pokusil najít sebe sama na dalším pracovišti, ve firmě DCIT s.r.o. Výsledek je principiálně stejný jako na třetím [GIF3] obrázku, pouze je „podán v jiném kabátě" (patřící službě Gopher). Za povšimnutí zde stojí poznámka (NOTE) o tom, že v rámci domény dcit.cz mám nastaveno, aby veškerá má pošta byla doručována na uzel frode.dcit.cz. Tomu pak také odpovídá závěrečné doporučení o tom, že pošta mi má být posílána na adresu pet@dcit.cz. Dojde sice na přesně stejné místo jako pošta s adresou pet@frode.dcit.cz, ale pokud by někdy v budoucnu uzel frode.dcit.cz z nějakého důvodu přestal existovat a já byl nucen nechat si doručovat poštu jinam, na adrese pet@dcit.cz by se nic neměnilo, ale adresa pet@frode.dcit.cz by přestala být použitelná. Tolik malá exkurze do elektronické pošty.

Vraťme se ale zpět ke službě Netfind. Nechápejte ji jako dokonalý nástroj, který vás vždy dovede nejkratší cestou k cíli. Pokud umíte svůj dotaz zadat dostatečně přesně a šikovně, pak možná ano. Ale pokud se nevyjádříte zcela optimálně, může se Netfind ukázat i jako poměrně nešikovný a hodně neefektivní nástroj. Představte si například situaci z dnešního sedmého obrázku [GIF7], na kterém jsem se snažil nalézt sám sebe na základě informace, že bych měl být zaměstnán někde na Karlově Univerzitě v Praze. Po zadání odpovídajících klíčových slov Netfind začal hledat ve své databázi, a nabídnul mi všechny domény patřící univerzitě. Pokud bych nevěděl, kterou či které z nich vybrat, musel bych je nechat prohledat úplně všechny. A to není zrovna moc šikovné.

Liberecký server služby Netfind tedy má vlastního klienta, a je přístupný i prostřednictvím služby Gopher. Nemá však (alespoň zatím) vlastní rozhraní WWW. To však ale neznamená, že by jste se ke službám služby Netfind nedostali i z vašeho WWW browseru - potřebná brána mezi službami WWW a Netfind existuje ve světě, příklad vidíte na dnešním posledním obrázku [GIF8]. V době psaní tohoto článku však zmíněné WWW rozhraní moc nefungovalo. Zřejmě se někde vloudila příznačná chybička.


Seznam obrázků:

  1. Dokument o vyhledávání elektronických adres
  2. Úvodní stránka serveru Netfind v Liberci
  3. Dotaz serveru Netfind a jeho odpověď
  4. Dotaz službě Finger, na uživatele momentálně přihlášené k zadanému uzlu
  5. Dotaz službě Finger, na konkrétního uživatele konkrétního uzlu
  6. Dotaz službě Netfind prostřednictvím služby Gopher
  7. Příklad vyhledání v databázi domén serveru Netfind
  8. Dotaz službě Netfind prostřednictvím služby WWW