Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 28/95, 8. listopadu 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a528k300.php3

Jak pracuje Internet


Recenze knihy: Joshua Eddings: Jak pracuje Internet (Unis, 1995)

V nakladatelství Unis vychází český překlad dalšího titulu ze série „Jak pracuje ...", tentokráte věnovaný problematice globální počítačové sítě Internet.

Stejně jako všechny předchozí díly této série, v originále vydané nakladatelstvím Ziff-Davis Press, vychází i tento přeložený titul v technickém provedení, které bych neváhal označit za přímo nádherné - na kvalitním papíře, s báječnými ilustracemi a velmi atraktivním DTP zpracováním (a ovšem i tomu odpovídající cenou 340,- korun). Oproti předchozímu titulu, který jsem dostal k recenci („Jak pracují sítě", vyšlo v CHIPweeku č. 13/95), se navíc výrazně zlepšila i stránka věcná a jazyková. Překlad je tentokráte velmi citlivý a současně i věcně správný, a přispívá k celkové dobré čitelnosti a srozumitelnosti textu. Ta je u takovéhoto druhu publikace, určené spíše širší zainteresované veřejnosti než úzkému kruhu „zasvěcených", velmi důležitá. Ale o čem vlastně celá knížka je?

Samozřejmě o Internetu - a spíše z pohledu člověka, který se s Internetem dosud nesetkal (jako jeho aktivní uživatel), ale chce se dozvědět o jeho podstatě, jeho celkových možnostech a o základních principech, na kterých je jeho fungování založeno. Nejde o publikaci, která by poskytovala konkrétní návod jak pracovat s Internetem - podle mého názoru je určena především lidem, kteří se právě rozhodují, zda pro ně má smysl připojit se nějakým způsobem k Internetu či nikoli a co jim takovéto připojení může nabídnout. Dalším velkým okruhem čtenářů, kterým kniha „padne jako ulitá", budou jistě lidé, kteří zatím nemají potřebu stát se aktivními uživateli Internetu a třeba ani moc nepřicházejí do styku s počítači jako takovými, ale chtějí být vhodně informováni o Internetu jako novodobém fenoménu, o kterém se všude kolem nich mluví a píše.

Jednotlivé partie knihy jsou postupně věnovány Internetu jako takovému a jeho vztahu k novodobým „elektronickým městům", vzdálenému přihlašování, přenosu souborů, elektronické poště, síťovým novinám, elektronickým konferencím, službám Gopher, WAIS a WWW, problematice audio a video záznamů, problematice tzv. virtuální reality, netikety (správného chování v Internetu), problematice bezpečnosti, a v závěru i budoucími trendy Internetu (např. jeho vztahem k tzv. informačním superdálnicím). Prakticky ke každému tématu je uvedena velmi intuitivní ilustrace, obvykle dvoustránková, která citlivě voleným „grafickým přirováním" vystihuje skutečnou podstatu věci. Například mechanismus komprimace souborů před jejich přenosem je znázorněn výmluvným mačkáním souboru ve svěráku, zatímco na straně příjemce je jeho dokomprimace naznačena roztahovaným akordeonem. Míra „populárnosti" všech textů i ilustrací je ale volena velmi citlivě, a podle mého názoru dobře odpovídá potřebám očekávaného okruhu čtenářů.

Knížka „Jak Pracuje Internet" je dobrou pozvánkou do báječného světa Internetu, určenou nejširšímu okruhu potenciálních zájemců. Pokud se ale rozhodnete pozvánku přijmout a do světa Internetu skutečně vstoupit, budete potřebovat další, tentokráte již jinak zaměřené průvodce.