Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 3/95, 26. dubna 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a503k140.php3

Do WWW za obrázky

Na našich dnešních toulkách Internetem se vydáme za obrázky. Přesněji za tím, jaké jsou možnosti využití obrázků v rámci služby WWW (World Wide Web), která nás bude nejčastěji provázet při našem putování Internetem. Dnes ale nebudeme chodit nikam daleko, za žádný oceán či alespoň do cizokrajných zemí. To, co vám dnes chci ukázat, můžeme najít i doma - mnohdy dokonce v lepším vydání, než v zahraničí. Dnes tedy navštívíme jeden z tuzemských serverů, konkrétně WWW server informatické části Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přitom se alespoň trochu seznámíme s jeho nabídkou, ale naším primárním cílem bude názorně si ukázat, k čemu všemu je možné využít grafické obrázky.

Domovskou stránku zmíněného serveru vidíte na prvním obrázku [GIF1, URL1]. Již v jejím záhlaví si můžete povšimnout obou univerzitních znaků, ve střední části pak sady malých různobarevných tlačítek (kuliček), a ve spodní části tří obdélníčků, připomínajících ikony. Všechno to jsou grafické obrázky, které mohou být tak malé, jako zmíněná tlačítka, nebo až tak velké, že zaplňují větší část stránky (viz například druhý dnešní obrázek, [GIF2, URL2]). Jednotlivé obrázky přitom mohou mít čistě ilustrativní charakter, kterým zvyšují atraktivnost jednotlivých stránek pro uživatele. Právě takový je zřejmě smysl líbivé fotografie na našem dnešním druhém obrázku.

Význam obrázků však nemusí být zdaleka omezen jen na pouhé ilustrativní účely. Grafické obrázky mohou být samy o sobě aktivními prvky, pod kterými jsou „skryty" odkazy na další stránky (WWW dokumenty), a jejichž aktivováním (typicky poklepáním myší) se uživatel dostane po tomto odkazu na jinou stránku, resp. na jiné místo v rámci celosvětové pavučiny Worl Wide Web. Ve většině browserů (prohlížecích programů, realizujících klientskou část služby WWW) jsou takovéto „aktivní obrázky" orámovány, nejčastěji modře. Takže například emblém Univerzity Karlovy v záhlaví našeho prvního obrázku je takovýmto aktivním prvkem (jeho aktivováním bychom se dostali k hlavnímu WWW serveru Univerzity, kam se časem jistě také podíváme).

Na titulní stránce WWW serveru informatické části Matematicko-fyzikální kakulty si můžete povšimnout, že kromě „ryze akademických" informací nabízí i informace spíše turistického charakteru. Však také druhý dnešní obrázek ukazuje stránku, která se uživateli objeví po navolení hesla „Non-academic Information". Její obsah pak jistě hovoří sám za sebe.

Pro další zajímavost, která souvisí s možnostmi využití obrázků, jsem se ale z domovské stránky dnes navštíveného WWW serveru vydal cestou, uvozenou tmavě modrým tlačítkem, a zpřístupněnou heslem „Faculty". K němu ale logicky přísluší dovětek z následujícího hesla, naznačující že jde o tzv. „sensitive map" (někdy též: „clickable image"). Tu vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3, URL3]. Jde ve skutečnosti o obrázek, pod kterým je „schováno" více různých odkazů na další stránky, a jejich výběr záleží na tom, na které místo obrázku uživatel ve svém prohlížecím programu (browseru) ukáže (resp. na které klikne myší).

„Senzitivní" mapa na našem třetím obrázku [GIF3, URL3] ukazuje rozmístění budov Matematicko-fyzikální fakulty po Praze. Pokud si uživatel na této mapě „klikne" na některou lokalitu, přenese se na stránku, popisující příslušnou lokalitu podrobněji. Když jsem si takto „kliknul" na kolečko, znázorňující přibližně Malostranské náměstí, dostal jsem se na stránku, kterou vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4, URL4]. Kromě nasnímané fotografie budovy, ve které informatická část Matematicko-fyzikální fakulty sídlí (a kde se také fyzicky nachází dnes navštívený WWW server) je na této stránce také schematicky znázorněné rozmístění jednotlivých pracovišť v budově fakulty na Malostranském náměstí. Také tyto schematické obrázky jsou „senzitivní", resp. „klikovatelné" - stačí kliknout na příslušnou barevnou plošku, čímž se přenesete na další stránky s podrobnějšími informacemi o příslušném pracovišti

Na čtvrtém obrázku [GIF4, URL4] ještě stojí za povšimnutí obsah políčka „Location" v záhlaví browseru, které ukazuje tzv. URL právě zobrazovaného dokumentu. V našem konkrétním případě v tomto políčku najdeme i dva číselné údaje - ty naznačují, že na tuto stránku jsme se dostali z „klikovatelného" obrázku (konkrétně ze senzitivní mapy na třetím obrázku [GIF3, URL3]). Když jsem na tomto obrázku kliknul na určité místo, browser „sejmul" přesné souřadnice tohoto místa, a poslal je serveru, od kterého právě zobrazovanou WWW stránku získal. Tento server pak získané souřadnice vyhodnotil, a podle nich pak browseru poslal odpovídající další stránku. Tu vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4, URL4].