Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 29/94,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a429c205.php3

Technické zázemí konference

Tento článek vyšel v počítačových novinách Computerworld č. 29/94, v rámci tzv. tématu týdne, jako součást série článků věnovaných konferencím INET/JENC.Jak již bylo zmíněno v hlavním článku, jednou z podmínek pro přidělení práva uspořádat letošní společnou konferenci INET-JENC bylo připojení místa, kde se konference bude konat, rychlostí nejméně 2 megabity za sekundu - samozřejmě na Internet.

Vyhovět této podmínce znamenalo dvě věci: najít někoho, kdo zařídí a zaplatí dvoumegabitový spoj ze zahraničí až do Prahy, a dále přimět naše spoje k tomu, aby tento spoj dovedly až do místa konání konference, neboli do Paláce kultury. Ačkoli to na první pohled může vypadat paradoxně, větším problémem se zdála být právě tato druhá část. Nakonec se ale vše podařilo úspěšně zrealizovat: dvoumegabitovou linku mezi Prahou a USA "zařídila" americká firma MCI (a u ní nejspíše její viceprezident Vint Cerf, který je současně prezidentem Internet Society), ve spolupráci s britskou společností BT (British Telecom) a naším SPT Telecom. První dvě společnosti se také podělily o náklady na tuto linku mimo naše území, zatímco SPT Telecom sponzoroval tuzemskou část této dvoumegabitové linky, a zajistil také napojení Paláce kultury na své ústředí v Olšanské ulici, kam tato linka ústila.

Vlastní dvoumegabitová linka přitom "začínala" na New York University, na jednom z jejích výkonných směrovačů, napojených na Internet. Odsud byla linka vedena do místního centra firmy MCI, odkud pokračovala dále podmořským optickým kabelem až do anglického Keybridge, do zdejšího střediska British Telecom. Odsud pak linka pokračovala pozemní cestou až do Prahy, do Olšanské ulice, k SPT Telecom - spojem o přenosové rychlosti 2,048 Mbps, označovaným jako E1. Byl to vůbec první takovýto spoj, který kdy byl zřízen do bývalé východní Evropy.

Kromě toho, a jaksi "mimo plán", se díky pochopení (a hlavně finančnímu přispění) Evropského společenství podařilo výrazně zvýšit i přenosovou rychlost stávajícího spoje, kterým je naše páteřní akademická síť CESNET připojena na vnější svět, a která vede z Prahy do Amsterodamu - rychlost této linky, kterou zajišťuje firma DANTE (jako účelová organizace RARE, se sídlem v britském Cambridgi) byla zvýšena z 64 kbps na 512 kbps.

Celkem tedy bylo po dobu konání konference k dispozici úctyhodných 2,5 megabitu. Naše spoje dokázaly takovouto přenosovou kapacitu "dotáhnout" pozemní cestou do Paláce kultury (dokonce ještě se zálohováním prostřednictvím rádiové trasy). Sem však byla celková přenosová kapacita 2,5 Mbps přepojena až v týdnu konání vlastní konference, za tímco v předchozím týdnu "ústila" tato kapacita do areálu ČVUT v Praze Dejvicích, kde se právě konal síťový seminář pro "technologicky nastupující země" (viz hlavní článek) - takže tato báječná kapacita bylo využívána i pro potřeby těchto seminářů.

V samotném areálu ČVUT, kde tento seminář probíhal, se pro potřeby konání těchto seminářů sešla značně ojedinělá konfigurace aktivních síťových prvků (bohužel ale vesměs jen zapůjčených) - od multiplexorů firmy Newbridge, přes směrovače (routery) CISCO, až například po telefonní ústředny, se kterými si mohli doslova "vyhrát" účastníci sekce, věnované problematice přístupů k počítačovým sítím prostřednictvím komutovaných spojů veřejné telefonní sítě.

Účastníci síťového semináře byli ubytováni v pražském hotelu Krystal, a aby se ani zde necítili odříznuti od světa, byla jim i v prostorách tohoto hotelu zpřístupněna lokální síť, napojená přes ČVUT na Internet. Této možnosti přitom využívali tak důsledně, že v příslušné učebně se "jelo" nepřetržitě i přes noc.

V samotném Paláci kultury pak měli účastníci k dispozici celou terminálovou místnost, ve které na ně čekalo cca 60 počítačů PC, cca 30 X-terminálů a unixovských pracovních stanic a 5 počítačů Apple Macintosh. Pamatováno bylo i na ty, kteří cestují s vlastními počítači (notebooky), a potřebují se pouze někam připojit. Pro ně byla k dispozici přípojná místa pro tzv. tenký Ethernet (BNC) i kroucenou dvoulinku (RJ45).

Přenosová kapacita 2,5 megabitu, dovedená až do Paláce kultury, však byla využívána i k dalším účelům. Jednak pro potřeby přenosu průběhu konference prostřednictvím tzv. multicastingu (jednosměrného přenosu obrazu a zvuku, viz hlavní článek), a dále pro potřeby různých demonstrací, které pobíhaly v prostorách Paláce kultury - zde byla mj. k vidění ukázka napojení na britskou akademickou síť SuperJanet, dále ukázku multimediálních videokonferencí v rámci programu MICE, demo simulace letu bratří Wrightů a další.