Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 25/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a425c120.php3

Compatibility

V celé počítačové terminologii bychom asi těžko hledali jiné slovo, které by bylo tak zprofanované jako termín kompatibilita (compatibility). Vždyť které jiné slovo bývá spojeno s tolika nadějemi, aby se posléze stalo zdrojem tolika zklamání? Které jiné slovo si výrobci tak často vykládají po svém, aby dosáhli svých obchodních i jiných cílů, a kterému jinému slovu uživatelé tak často "sedají na špek"? Co je tedy "kompatibilita" vlastně zač a jak ji správně chápat?

Samotný termín "kompatibilita" vděčí za své rozšíření (ale nikoli za svůj vznik) osobním počítačům, které vymyslela a uvedla na trh firma IBM. Když se tyto počítače prosadily a otevřely dosud netušené trhy, ostatní firmy to nemohlo nechat indiferentní. Náhle se snad každý snažil na tomto trhu co nejvíce přiživit - šlo to ovšem pouze tak, že se v maximální možné míře přizpůsobil tomu, co otevřelo stavidla pohádkových zisků. Každý se tedy snažil napodobit vlastnosti a chování počítačů IBM PC do takové míry, aby jeho produkty mohly ve všem a bez jakýchkoli úprav či dalších zásahů nahradit skutečné počítače PC od Velké Modré. Reklamní slogan, který měl tuto skutečnost patřičně zdůraznit, zněl: naše počítače jsou "plně kompatibilní s IBM PC".

Pro uživatele to mělo být signálem, že když si takovýto PC-kompatibilní počítač koupí od daného výrobce místo od firmy IBM, vyjde mu to vlastně na stejno - počítač mu bude sloužit naprosto stejně (a jen jeho cena bude zřejmě nižší než by byla u originálního PC přímo od firmy IBM).

Praxe ovšem bývala často trochu jiná a tak někteří výrobci začali o svých výrobcích tvrdit, že "jsou 100% kompatibilní" s originálním IBM PC. Tím vlastně jen potvrdili to, co se již delší dobu vědělo - že ono to s tou kompatibilitou zase nebude až tak horké. Kolik uživatelů mezitím zjistilo, že jejich PC-kompatibilní počítače jsou nekompatibilní právě tam, kde to nejvíce potřebují, již asi nikdo nespočítá.

Kompatibilitu bychom tedy měli chápat jako relativní veličinu, resp. jako míru toho, jak určitý programový či technický prostředek vyhovuje určitému standardu - ať již je tento reprezentován reálně existujícím vzorem (například počítačem PC od firmy IBM), nebo existuje pouze "na papíře".

Vedle tohoto asymetrického významu termínu "kompatibilita" však existuje ještě několik dalších, více či méně souvisejících významů. O kompatibilitě se například hovoří i v případě dvou v zásadě rovnocenných prvků, které si "navzájem rozumí", neboli: jsou vzájemně kompatibilní. Jako například tehdy, když si váš počítač rozumí s tiskárnou, kterou k němu připojíte nebo když si dva různé programy dokáží navzájem úspěšně předávat data.

O kompatibilitě se často hovoří samostatně v souvislosti s hardwarem, a samostatně v souvislosti se softwarem. Čistě hardwarovou kompatibilitou je například situace, kdy zásuvný modul (kartu), určený pro jeden počítač, můžete použít i pro jiný počítač. Softwarovou kompatibilitou je pak zase možnost provozování programů, určených pro jeden počítač, na počítači druhém. Zajímavé přitom je, že softwarová kompatibilita nemusí být nutně spojena i s kompatibilitou hardwarovou - například díky různým emulátorům můžete na jednom počítači provozovat programy určené pro jiný, hardwarově zcela nekompatibilní počítač.

N