Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 23/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a423c120.php3

Scalable

V dnešní době, plné podnikání, se to jen hemží všelijakými slogany. Některé svou infantilností přímo bijí do očí, ale jsou i takové, které mají racionální jádro. Příkladem takového sloganu může být dnes tak často používané "chraňte si své investice!" Jak to ale dělat na poli výpočetní techniky?

Žádné univerzálně platné a účinné doporučení od tohoto příspěvku nečekejte - nejvýše tak apel na používání vlastního rozumu a na nepodléhání reklamním trikům. A možná také upřesnění jednoho pojmu, kterým výrobci velmi často a rádi argumentují, když svým produktům přisuzují přívlastek scalable. O co jde?

Jednou z možností, jak si "neuchránit své investice", je v určitém momentě zjistit, že vaše řešení již nestačí vaším potřebám, ale že jej nemůžete přirozeným, jednoduchým a cenově efektivním způsobem přizpůsobit zvýšeným požadavkům. Například vlastníte-li počítač osazený 4 MB paměti RAM ve formě čtyř modulů SIMM po 1 MB a systémová deska vašeho počítače má pro takovéto paměťové moduly celkem osm volných pozic, můžete operační paměť snadno rozšířit na 8 MB pouhým dokoupením dalších čtyř modulů SIMM po 1 MB. Jakmile vám ale i tato kapacita přestane stačit, nastane přesně ten okamžik, kdy si své investice již "neuchráníte" - některé (či všechny) dosud používané moduly SIMM totiž musíte zahodit a místo nich si pořídit moduly o vyšší kapacitě (nejspíše moduly SIMM po 4 MB). No a právě to je situace, kdy vám váš počítač názorně předvedl, co to znamená nebýt "scalable". Kdyby totiž v tomto ohledu "scalable" byl, umožnil by vám přikupovat další paměťové moduly a instalovat je vedle těch, které již používáte - v ideálním případě libovolně dlouho.

Schopnost být "scalable" tedy znamená schopnost růst lineárně s vašimi potřebami, bez větších kvantitativních, či dokonce kvalitativních skoků. Znamená, že nenarazíte na hranici, přes kterou již není možné přejít bez zásadnějších změn, bez zahození něčeho, co vám mohlo ještě dále sloužit, ale nemůže jen proto, že vám brání přejít přes náhle se objevivší hranici. Není to přitom totéž jako tzv. rozšiřitelnost (expandability) - ta vám totiž neříká nic o způsobu, jakým se k vytouženému cíli dostanete. Například o počítači, který jsme si popsali v předchozím odstavci, lze jistě po právu prohlásit, že jeho operační paměť je rozšiřitelná až na 32 MB (osadíme-li všech jeho osm pozic pro paměťové moduly čtyřmegabytovými moduly SIMM). Těžko ale již o něm můžeme tvrdit, že si zaslouží i přívlastek "scalable".

Byla by ovšem chyba chápat přívlastek "scalable" jen v souvislosti se zvyšováním, zdokonalováním apod. neboli s pohybem směrem "nahoru" - uplatňuje se totiž i v opačném směru. Například když chcete využívat jen nějakou podmnožinu funkcí či služeb určitého programového produktu (například operačního systému), pak skutečně "scalable" produkt poznáte podle toho, že si za sebou netáhne zbytečnou zátěž - že vás například nenutí instalovat a provozovat i takové své části či komponenty, které nepotřebujete.