Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 8/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a408c120.php3

Front end

Také se vám někdy stává, že na někoho mluvíte a přitom máte neodbytný pocit, že vás vůbec nevnímá? Že myslí na něco úplně jiného a na vaše slova jen nezúčastněně přitakává, aniž je vůbec bere na vědomí?

Čeština má pro tuto situaci trefné rčení: dotyčnému jdou vaše slova "jedním uchem tam, a druhým zase ven". V angličtině se zase říká: "talk to the front end" neboli: mluvit k něčemu, co je jen vnější slupkou, co ještě není tím hlavním, podstatným, skutečným či významným.

Obdobný význam má anglické front end i ve světě počítačů. Přívlastkem či substantivem "front end" se zde míní něco, co zajišťuje předzpracování či jiné počáteční akce, které lze udělat předem, před vlastním (skutečným, hlavním) zpracováním, co mu může nějakým způsobem odlehčit nebo co vhodným způsobem zpřístupňuje "to, co je vzadu" (a co se pak označuje jako "back end").

Velmi často je termín 'front end" používán v oblasti komunikací, v souvislosti se střediskovými počítači (mainframes). Ty byly vybavovány speciálními předřazenými procesory, které zajišťovaly maximum rutinních činností spojených s vlastní komunikací (např. navazování a rušení spojení, vlastní přenos dat), zatímco "hlavní" počítač (někdy označovaný také jako "back end") se mohl věnovat důležitějším věcem. Dělba práce mohla jít až tak daleko, že předřazený (front end) procesor před svým hlavním (back end) procesorem zcela zakrýval existenci jakýchkoli komunikací.

Poněkud obecnější význam termínu "front end" je svázán s takovým hardwarem, který je určen k vykonávání určitých funkcí, ale který nelze využívat bez vhodného "obalu": například srdcem každé laserové tiskárny je samotný tiskový agregát (v angličtině označovaný jako engine, doslova: stroj), který ale není možné používat samostatně. Vždy musí být umístěn v nějaké skříňce, vybaven ovládacími prvky a dodatečnou řídicí elektronikou, napájecím zdrojem apod. A právě tomuto "obalu", bez kterého by samotný agregát (engine) nemohl fungovat, se také říká front end.

Termín "front end" ovšem není vázán jen na technické vybavení. S podobnou dělbou práce se lze často setkat i v oblasti softwaru . Například v databázích se velmi často hovoří o databázových strojích (database engines) jako o tom, co skutečně zajišťuje vlastní databázové funkce. Takovýto databázový stroj pak bývá "obalen" různými předřazenými (front end) programy, většinou v roli klientů, se kterými teprve uživatel komunikuje, které mu vytvářejí jeho uživatelské rozhraní a současně s tím zprostředkovávají přístup k databázovému stroji. Obecně však může jít o jakékoli "front end" programy, které zprostředkovávají přístup k jiným (back end) programům.

Tím ovšem není repertoár možných významů anglického termínu "front end" zdaleka vyčerpán. Jako "předřazené" (front end) bývají obecně označovány také všechny programy, které jiným programům zajišťují nějaké předzpracování. Typickým příkladem zde mohou být nejrůznější preprocesory, které zpracovávají zdrojové programy ještě dříve, než se jich ujmou vlastní překladače.