Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 51/93 v roce 1993
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a93/a351c120.php3

Hot Swap

Zkoušeli jste se někdy dívat počítači "do střev" za plného provozu? Tedy v době, kdy je zapnut a pracuje? Pokud ano, snad jste při tom neinstalovali nějakou zásuvnou desku, či naopak nějakou nevyjímali - takovéto věci opravdu není radno dělat za chodu. Naštěstí jde-li o běžný osobní počítač, není žádným problémem jej vypnout, provést vše potřebné, a pak jej zase zapnout.

Trochu jinak tomu může být u nejrůznějších síťových serverů, na jejichž provozuschopnosti může v daném okamžiku záviset práce více lidí. I zde je však možné předem naplánovat odstávku nebo alespoň uživatele včas varovat, počkat na jejich odpojení, provést řádné ukončení činnosti serveru (tzv. shutdown), a pak jej na nezbytně nutnou dobu vypnout.

Jsou ovšem i takové situace, kdy jakákoli odstávka či vypnutí nepřipadá v úvahu (nebo je krajně nežádoucím řešením). Například tehdy, jedná-li se o směrovač (router) v rozsáhlejší síti, která poskytuje životně důležité přenosové služby širokému a předem těžko zjistitelnému okruhu uživatelů - dalších příkladů bychom však jistě našli celou řadu.

Výrobci naštěstí vychází v této oblasti vstříc potřebám uživatelů, kteří si jednoduše nemohou dovolit svá zařízení vypnout, kdykoli se jim to hodí.

Zařízení, kterých se potřeba nepřetržitého provozu týká nejvíce, jsou vesměs modulární konstrukce. Jsou tedy tvořena "skříní", do které se instalují nejrůznější výkonné moduly. Drtivá většina všech úprav či oprav se pak dá realizovat pouhou výměnou původního modulu za jiný, náhradní modul. Aby ovšem nebylo nutné pro takovouto výměnu modulů vypínat celé zařízení, musel jeho výrobce učinit určitá konstrukční opatření. Taková, díky nimž je pak možné stávající moduly vyjímat za chodu, a stejně tak zasouvat za chodu moduly nové.

V angličtině se této možnosti říká hot swap, což v doslovném překladu znamená "výměnu za tepla".

Někteří výrobci však dávají před termínem hot swap přednost sice delšímu, zato ale přesnějšímu slovnímu spojení: on-line insertion and removal (ve smyslu: vkládání a vyjímání za chodu). To totiž lépe vyjadřuje skutečnost, že nemusí jít pouze o skutečnou výměnu jednoho modulu za jiný, ale například jen o přidání dalšího modulu, či naopak o odebrání jednoho stávajícího modulu bez jeho náhrady jiným modulem.