Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 41/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a241c120.php3

Male vs. female

S konektory je to těžké. Kdo se dnes má vyznat v té ohromné záplavě všelijakých Canon-ů, DIN-ů, konektorů BNC, SCSI, Centronics atd.? I když si ale zjistíte přesné označení toho konektoru, který právě potřebujete, může vás při jeho shánění potkat ještě jedna zásadní nepříjemnost. Konektory jsou totiž vždy do páru - ke každému kusu existuje protikus. Všichni to dobře známe například z rozvodu elektrické sítě v domech. To, co je zabudováno ve zdi (tj. zásuvka) skutečně vypadá jinak, než zakončení síťové sňůry elektrického spotřebiče (tzv. zástrčka). Rozdíl mezi nimi je ihned patrný již z jejich označení: zástrčka se zastrkuje, do zásuvky se zasouvá. Nebo že by to bylo právě naopak - že by se zásuvka zasouvala a do zástrčky zastrkovalo? Sám teď najednou nevím, jak to vlastně je.

Podobně je tomu i s konektory, které se používají v počítačich. Například pro připojení modemu potřebujete kabel, který má na jednom konci zásuvku, a na druhém zástrčku. Takže když je potřeba, stačí oba konce prohodit. Horší je to ale v případě, když potřebujete kabel, zakončený na obou stranách konektorem ve stejném provedení (tj. dvěma zásuvkami, nebo naopak dvěma zástrčkami). Podle jednoho nepsaného (ale velmi pravdivého) zákona dojde při shánění takovéhoto kabelu k nedorozumnění o tom, co je vlastně zásuvka a zástrčka, a vy si s největší pravděpodobností pořídíte právě ten druh kabelu, který je pro vás nepoužitelný. Existuje vůbec nějaký způsob, jak jednoznačně pojmenovat kus i protikus určitého konektoru tak, aby toto pojmenování bylo jednoznačné a nepřipouštělo žádné možnosti záměny?

Odborná angličtina se s tímto problémem vyrovnala velmi elegantně. Po obdobných potížích s termíny jako "socket" (zásuvka) resp. "plug" (zástrčka) dospěla k závěru, že bude lepší vycházet z konstrukčního provedení - z toho, zda konektor je vybaven kontaktními kolíky (tzv. pin-y), nebo zda je naopak vybaven dutinkami, do kterých se zmíněné kolíky zasouvají. Odsud pak byl jen malý krůček k připuštění toho, že i konektory mají svůj rod, resp. pohlaví (anglicky: gender). Tím vznikly konektory pohlaví mužského (male connectors) a konektory pohlaví ženského (female connectors). Různé redukce a přizpůsobovací členy, které mají za úkol měnit "pohlaví" konektorů, se pak označují jako "gender changers".

Ani český odborný žargon však nezůstal v ničem pozadu. Pouze místo poněkud těžkopádného označení "mužský konektor" či "ženský konektor" si pomohl neméně výstižnými pojmy "tatínek" a "maminka".

Takže například paralelní rozhraní počítačů PC je standardně osazeno 25-vývodovým konektorem DB-25 (tzv. Cannon) v provedení "maminka". Chcete-li se na toto rozhraní napojit, potřebujete kabel, zakončený stejným typem konektoru v provedení "tatínek". Naopak sériové rozhraní počítačů PC bývá osazeno 9 nebo 25-vývodovým konektorem v provedení "tatínek", takže jako protikus potřebujete "maminku". Jednoduché, ne?