Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 36/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a236c120.php3

Deamon

Že na světě není zdaleka jenom MS-DOS, to asi tuší většina uživatelů osobních počítačů. Přesto je vliv tohoto operačního systému obrovský - mimo jiné i v tom, že velké většině uživatelů vštěpuje svou představu o tom, jak počítače fungují a jak se používají. Když pak takový uživatel, odkojený právě MS DOSem, přejde například na operační systém UNIX, nelze se mu snad ani divit, že si připadá jako v jiném světě. Tomu, kdo je zvyklý na "uživatelskou přítulnost" MS DOSu, musí UNIX zcela zákonitě připadat jako nepříliš přátelský a plný nejrůznějších nástrah a záludností. Jediné drobné "šlápnutí vedle" zde může mít dalekosáhlé následky, které se zdaleka nespraví jen novým přebootováním jako v MS DOSu.

Největší odlišností UNIXu od MS DOSu je již jeho samotná koncepce. Zatímco MS DOS je jednoúlohový operační systém, tedy vlastně jakýsi svět jen pro jednoho obyvatele, UNIX je od začátku víceúlohovým a víceuživatelským operačním systémem. Tedy světem pro více obyvatelů současně, použijeme-li stejnou metaforu jako u MS DOSu. Zajímavý prvek nadpřirozenosti pak UNIXu dodává skutečnost, že mezi jeho "obyvateli" se lze běžně setkat i s démony. Nevěříte?

Víceúlohový charakter operačního systému UNIX znamená, že zde může existovat vedle sebe více různých výpočtů (přesněji: procesů), realizujících jednotlivé úlohy. Každá úloha dává vzniknout jednomu či více procesům, vedle kterých ale existují ještě také procesy systémové, které nevytvořila žádná uživatelská úloha, ale které si pro své potřeby vytvořil operační systém. Některé z těchto systémových procesů přitom nemusí být "z vnějšku" vůbec viditelné, neboť s uživatelem nijak nekomunikují, ani nevznikají z jeho přímého podnětu (ale z podnětu operačního systému). Právě takovéto procesy se pak označují jaké démoni (anglicky: daemons).

Příkladem démona může být proces, který zajišťuje tisk na tiskárně (tzv. tiskový démon). Jeho činnost je v principu velmi jednoduchá - čeká, než se objeví nějaký požadavek na tisk (ve formě souboru v určitém konkrétním adresáři). Jakmile se tak stane, démon se postará o jeho řádné zpracování (obsah souboru předá tiskárně), načež opět čeká na další požadavek. Z pohledu uživatele pak tisk vlastně představuje jen přenesení příslušného výstupního souboru do určeného adresáře - o skutečný tisk na tiskárně se pak již sám postará tiskový démon.