Vyšlo v týdeníku Computerworld č.28/91 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a228c121.php3

Co (ne)najdete ve slovníku:
Rubrika, která vznikla omylem, aneb:
jak dál?

Je všeobecně známou skutečností, že mnohé zajímavé věci vděčí za svůj původ náhodě, nedopatření či dokonce omylu. Tak nějak tomu bylo i v případě rubriky "Co (ne)najdete ve slovníku."

Když jsem v loňském roce překládal pro redakci časopisu PC World jeden velký článek o lokálních počítačových sítích, narazil jsem na téměř neřešitelný problém: jak přeložit termín "Peer-to-peer", kterým se to v daném článku jen hemžilo, od nadpisu až po poslední řádku. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než jej vůbec nepřekládat - tedy mluvit o "sítích typu peer-to-peer" - a k původnímu článku připsat malý dodatek s vysvětlením, o co se vlastně jedná.

Jaké však bylo mé překvapení, když jsem se záhy s tímto dodatkem setkal jako se samostatným článkem na stránkách počítačových novin Computerworld. Když jsem se pak v redakci ptal, proč byl uveřejněn takto vytržený z kontextu, dozvěděl jsem se, že se zvláštní shodou okolností dostal na stůl jednoho z redaktorů Computerworldu. Tomu se pak zřejmě zalíbil natolik, že jej v čísle 39/91 vydal pod titulkem: "Zamyšlení překladatele: Peer-to-peer, aneb...". Mně pak k tomu ještě dodal: "...když se zase někdy takhle zamyslíte, hoďte to na papír,...".

I stalo se, a rubrika "Co (ne)najdete ve slovníku" byla záhy na světě. Soudě podle nedávno uskutečněné čtenářské ankety si zřejmě již našla své čtenáře, a snad již také někomu pomohla, někoho pobavila, rozšířila něčí znalosti, a nebo také někoho znechutila. Zatím to ale byl jen monolog z mé strany, bez zpětné vazby od vás, čtenářů. A to nemůže dlouho vydržet.

Proto bych vás, vážení čtenáři, touto cestou rád vyzval ke spolupráci. Velmi bych uvítal vaše náměty na termíny, slovní spojení či zkratky z počítačové terminologie, které vás zajímají, a které by se podle vašeho názory mohly či měly v rubrice objevit. Dále by mne zajímal také váš názor na vlastní formu rubriky: zda by měla zůstat nadále spíše slohovým cvičením s rádoby vtipným nadhledem, nebo by měla být věcnější, s menším podílem "omáčky"? Nepřipadá vám příliš populárně laděná? Měla by jít více do hloubky?

                        Jiří Peterka

            Katedra kybernetiky a informatiky
            Matematicko-fyzikální fakulta UK
            Malostranské náměstí 25
            118 00 Praha 1 - Malá Strana

            E-mail: PETERKA@CSPGUK11.BITNET