Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 39/91 v roce 1991
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a91/a139c120.php3

Peer-to-peer, aneb ...."

Při překladech odborných článků zabývajících se počítačovou technologií si i ten nejlepší překladatel musí čas od času vzít na pomoc slovník. Jsou však situace, kdy je lépe slovník naopak odložit, a raději se zamyslet nad kontextem odborného článku. Jinak se totiž z diskových mechanik stávají pohony, z rozšiřujících slotů štěrbiny, do obrazovek se začínají montovat barevné monitory, a uživatelé vůbec začínají tendovat k portablům, vybaveným zařízeními Interface a s napájením ze střadačů.

Anglický termín "peer-to-peer" je tvrdým překladatelským oříškem. Letmým nahlédnutím do slovníku lze zjistit, že "Peer" je člen britské sněmovny lordů a sloveso "to peer" znamená dívat se zblízka či pokukovat. Nejblíže skutečnosti je asi překlad ve smyslu "druh, osoba stejného stavu, sobě rovný".

Do anglicky psané odborné literatury se termín "peer-to-peer" dostal z oblasti komunikací a rozlehlých počítačových sítí. Zde má dva základní významy - první z nich označuje takovou komunikaci mezi dvěma procesy či programy, při které oba účastníci mají stejné postavení v rámci svého systému, a při které jsou současně zastřeny všechny případné fyzické rozdíly mezi počítači na obou stranách. V případě vrstevnatých modelů počítačových sítí se tím obvykle míní komunikace mezi dvěma vrstvami na stejné úrovni hierarchického členění.

Druhý možný význam termínu "peer-to-peer" se týká práva navazování spojení. Zdůrazňuje takovou variantu, při které oba účastníci mají stejné právo iniciovat, resp. navázat vzájemné spojení.

Termín "peer-to-peer" se však používá i v oblasti lokálních počítačových sítí. V typické síti LAN nemají všechny uzlové počítače stejné postavení - některý či některé z nich jsou určeny k plnění úlohy serverů, tedy poskytovatelů služeb, zatímco jiné počítače v roli (uživatelských) pracovních stanic tyto služby využívají. Termín "peer-to-peer" se pak používá k označení lokální sítě, která takové rozdělení uzlových počítačů nevyžaduje. Jak to ale proboha říci správně česky, a to ještě jedním slovem?